Avoin työpaikka: Hiilivapaa Suomi -kampanjan koordinaattori

Hiilivapaa Suomi -kampanjan aktiiveja.

Maan ystävät ry:n ilmastokampanja hakee kampanjakoordinaattoria Hiilivapaa Suomi -kampanjaan määräaikaiseen työsuhteeseen.

Hiilivapaa Suomi -kampanja pyrkii kansalaisvaikuttamisen keinoin edistämään fossiilisten energiamuotojen korvaamista uusiutuvalla energialla ja energiatehokkuudella kuntien energiantuotannossa. Kampanjalla on paikallisryhmät Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä, sekä työryhmät viestintää, varainhankintaa ja kansainvälisiä asioita varten. Kampanjan keskiössä on vapaaehtoisten toiminta, jonka suunnitteluun, ohjaamiseen ja tukemiseen kampanjakoordinaattori osallistuu.

Hiilivapaa Suomi -kampanjan koordinoimisen lisäksi työnkuvaan kuuluu lisäksi joitakin Maan ystävät ry:n ilmastokampanjan yleisiä tehtäviä, kuten ilmastokampanjan ohjausryhmän kokouksiin osallistuminen ja sihteerinä toimiminen. Tehtäviin kuuluu myös yhteistyötä muiden ilmastotyötä tekevien järjestöjen ja kampanjoiden kanssa.

Työnkuvaan kuuluu mm. seuraavia tehtäviä, joita valmistellaan ja toteutetaan yhdessä kampanjan vapaaehtoisten kanssa:

 • Kampanjan tavoitteiden ja vaikuttamistyön strateginen suunnittelu
 • Vaikuttamistyö kampanjan kohteena oleviin päättäjiin ja yhtiöihin
 • Vapaaehtoisten rekrytointi ja ohjaaminen
 • Kampanjan sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelu ja toteutus
 • Tapahtumien, kokousten ja koulutusten järjestäminen
 • Pääkaupunkiseudun paikallisryhmien ja työryhmien tapaamisiin osallistuminen
 • Varainhankintaan osallistuminen

Odotamme hakijalta:

 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muutoin osoitettuja tietoja ja taitoja
 • Hyvää ymmärrystä ilmastonmuutoksen torjunnasta ja energiaratkaisuista
 • Kokemusta kampanjatoiminnasta ja vaikuttamistyöstä
 • Hyviä viestintä-, kirjoitus- ja esiintymistaitoja
 • Valmiuksia esiintyä medialle
 • Kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja innostaa vapaaehtoisia toimintaan
 • Kykyä hallita useita samanaikaisia projekteja, laajoja kokonaisuuksia sekä yksityiskohtaisia käytännön tehtäviä
 • Itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta
 • Paineensietokykyä

Tarjoamme:

 • Mahdollisuuden vaikuttaa käytännössä suomalaiseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan
 • Mahdollisuuden työskennellä innostuneen vapaaehtoisporukan kanssa mielekkään tavoitteen eteen
 • Mahdollisuuden hyvin itsenäiseen työskentelyyn ja työaikojen vapaaseen järjestämiseen
 • Tilaisuuden kehittyä vaikuttajana ja viestijänä

Tehtäviin kuuluu ajoittain iltatöitä sekä harvakseltaan viikonlopputöitä ja matkoja kotimaassa. Kampanjan toimisto sijaitsee Maan ystävien toimistolla (Mechelininkatu 36 B, Helsinki). Tehtäviä voi suorittaa sopimuksen mukaan myös etänä pääkaupunkiseudulla.

Työ alkaa 1.8. 2017 tai sopimuksen mukaan, ja päättyy 28.2.2018. Työsuhdetta pyritään lähtökohtaisesti jatkamaan pidemmälle kampanjan varainhankinnan onnistuessa. Sopimuksessa noudatetaan 80%:n viikkotyöaikaa.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 2.6. ilmastokampanjavastaava Leena Kontiselle, , otsikolla “Hakemus kampanjakoordinaattoriksi”. Lähetä hakiessasi CV ja maksimissaan yhden sivun esittelykirje.

Haastattelut pyritään toteuttamaan 13.6. alkaen, ja valinta suoritetaan 21.6. mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Hanna Hakko, , 044 576 9999.

 

Lisätietoja Hiilivapaa Suomi -kampanjasta ja Maan ystävistä:

http://hiilivapaasuomi.fi/

http://maanystavat.fi/, http://maanystavat.fi/kampanjat