Avoin työpaikka: Maan ystävien Hiilivapaa Suomi -kampanjan kampanjakoordinaattori (haun dl 15.11 klo 16)

Hiilivapaa Suomi -kampanjan aktiiveja

Avoin työpaikka: Maan ystävien Hiilivapaa Suomi -kampanjan kampanjakoordinaattori

Maan ystävät ry:n ilmastokampanja hakee kampanjakoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen Hiilivapaa Suomi -kampanjaan.

Eduskuntavaaleihin saakka työtehtävät liittyvät tiiviisti Hiilivapaa Suomi -kampanjaan, joka pyrkii kansalaisvaikuttamisen keinoin edistämään fossiilisten energiamuotojen korvaamista uusiutuvalla energialla ja energiatehokkuudella. Keväällä 2019 keskeisessä roolissa on eduskuntavaalivaikuttamiseen keskittyvän viestintäkampanjan vetäminen. Kampanjan keskiössä on vapaaehtoisten toiminta, jonka suunnitteluun, ohjaamiseen ja tukemiseen kampanjakoordinaattori osallistuu.

Hiilivapaa Suomi -kampanjan koordinoimisen lisäksi työnkuvaan kuuluu Maan ystävät ry:n ilmastokampanjan yleisiä tehtäviä, kuten ilmastokampanjan ohjausryhmän kokouksiin osallistuminen. Tehtäviin kuuluu myös yhteistyötä muiden ilmastotyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Työnkuvaan kuuluu mm. seuraavia tehtäviä, joita valmistellaan ja toteutetaan yhdessä kampanjan vapaaehtoisten kanssa:

 • Kampanjan tavoitteiden ja vaikuttamistyön strateginen suunnittelu
 • Eduskuntavaalien jälkeen uuden kampanjan suunnittelu tai nykyisen kampanjan painopisteiden suunnittelu
 • Vapaaehtoisten rekrytointi ja ohjaaminen sekä toimiminen linkkinä vapaaehtoisten, ilmastokampanjan ohjausryhmän ja Maan ystävien välillä
 • Kampanjan sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelu ja toteutus yhteistyössä viestinnän vapaaehtoisten kanssa
 • Tapahtumien, kokousten ja koulutusten järjestäminen
 • Pääkaupunkiseudulla kokoontuvien työryhmien tapaamisiin osallistuminen
 • Varainhankintaan osallistuminen
 • Vaikuttamistyö kampanjan kohteena oleviin päättäjiin ja yhtiöihin

Odotamme hakijalta:

 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muutoin osoitettuja tietoja ja taitoja
 • Hyvää ymmärrystä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja energiaratkaisuista
 • Kokemusta kampanjatoiminnasta ja vaikuttamistyöstä
 • Hyviä viestintä-, kirjoitus- ja esiintymistaitoja
 • Valmiuksia esiintyä medialle
 • Kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja innostaa vapaaehtoisia toimintaan
 • Kykyä hallita useita samanaikaisia projekteja, laajoja kokonaisuuksia sekä yksityiskohtaisia käytännön tehtäviä
 • Itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta
 • Paineensietokykyä

Tarjoamme:

 • Mahdollisuuden vaikuttaa käytännössä suomalaiseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan
 • Mahdollisuuden työskennellä innostuneen vapaaehtoisporukan kanssa mielekkään tavoitteen eteen
 • Mahdollisuuden hyvin itsenäiseen työskentelyyn ja työaikojen joustavaan järjestämiseen
 • Mahdollisuuden verkostoitua ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen sekä ympäristöalan toimijoiden kanssa laajasti
 • Tilaisuuden kehittyä vaikuttajana ja viestijänä

Tehtäviin kuuluu paljon iltatöitä (mm. kokouksia) sekä harvakseltaan viikonlopputöitä ja matkoja kotimaassa. Kampanjan toimisto sijaitsee Maan ystävien toimistolla (Mechelininkatu 36 B, Helsinki, josta tullaan todennäköisesti muuttamaan työsuhteen aikana kantakaupungin lähistöllä ja hyvien kulkuyhteyksien äärellä oleviin uusiin toimistotiloihin). Tehtäviä voi suorittaa sopimuksen mukaan myös etänä pääkaupunkiseudulla.

Työ alkaa mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 1.1. 2019 tai sopimuksen mukaan, ja päättyy 31.10.2019. Työsuhdetta pyritään lähtökohtaisesti jatkamaan pidemmälle kampanjan varainhankinnan onnistuessa. Sopimuksessa noudatetaan 80%:n viikkotyöaikaa, jolloin palkka on noin 2200 € kuukaudessa.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 15.11. klo 16 mennessä osoitteeseen otsikolla “Hakemus kampanjakoordinaattoriksi”. Liitä hakemukseesi CV ja maksimissaan yhden sivun esittelykirje. Hakemukset anonymisoidaan sukupuoleen, ikään, nimeen, osoitteeseen, syntymäpaikkaan, kansalaisuuteen, opiskelupaikkaan ja äidinkieleen viittaavien tietojen osalta ennen haastateltavien valintaa.

Haastatteluun valittaville hakijoille ilmoitetaan haastatteluajankohta 21.11. mennessä. Haastattelut toteutetaan viikoilla 47 ja 48 ja valinta suoritetaan 30.11. mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Eija Kärkkäinen, , 044 576 9999. Lisätietoja voi kysyä puhelimitse 6.11. klo 10-11, 8.11. klo 14-15 ja 13.11. klo 12-13.