Hiilivapaa Suomi -ilmastokampanja etsii kampanjapäällikköä

Avoin työpaikka: Kampanjapäällikkö New Job Opportunity: Campaign Manager

You can also apply for the Campaign Manager role in English! See more below.

Etsimme tiimiimme näkemyksellistä johtajaa, joka on innostunut kampanjatoiminnan strategisesta suunnittelusta ja toiminnan kehittämisestä!

Suurimpiin saastuttajiin keskittyvä kampanjamme on kasvanut viime vuosina nopeasti. Vapaaehtoistoiminnan lisäksi toimimme osana suomalaista ja kansainvälistä ilmastotyön asiantuntijaverkostoa.

Haemme osaavaa ja innostavaa kampanjapäällikköä osaksi meidän pientä, mutta vaikuttavaa tiimiä. Työtehtäviin kuuluu vapaaehtoiskoordinaattorin ja kampanja-asiantuntijan työn johtaminen, kampanjan strategisesta suunnittelusta vastaaminen ja strategian toteutumisen seuranta. Lisäksi kampanjapäällikkö vastaa sidosryhmätyöstä sekä taloushallinnosta ja rahoitushauista.

Tarjoamme:

 • Vakituisen roolin suomalaisen ja kansainvälisen ilmastotyön ytimessä.
 • Mahdollisuuden päästä rakentamaan ja vahvistamaan nopeasti kokoaan kasvattavan ilmastokampanjan tulevaisuutta.
 • Tilaisuuden verkostoitua suomalaisten ja kansainvälisten ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
 • Työarjen, jossa työaika ja -paikka joustavat erilaisten elämäntilanteiden mukaan.
 • Hierarkiattomuudelle rakentuvan toimintakulttuurin, jossa työskennellään yhteisen tavoitteen eteen omista vahvuuksista käsin.
 • Mahdollisuuden työnohjaukseen johtamisen tueksi.

Mitä odotamme sinulta?

Etsimme henkilöä, jolla on kykyä ja intoa johtaa pientä ilmastokampanjaa. Arvostamme erityisesti näkemyksellisyyttä itseohjautuvasti toimivan pienen tiimin roolien kehittämisessä, tukemisessa ja ohjaamisessa. Toivomme, että sinulla on kokemusta esihenkilötyöstä, tiiminvetämisestä tai muusta projektikoordinaatiosta.

Sinulla on osaamista organisaation kehittämisestä ja strategisesta johtamisesta sekä kykyä hallita useita samanaikaisia laajoja kokonaisuuksia. Sinulla on kokemusta onnistuneista rahoitushauista tai muunlaisesta rahoituksen kasvattamisesta.

Sinulla on kykyä ja tahtoa kantaa vastuuta, hyvät esiintymistaidot sekä kiinnostusta kansainväliseen ilmasto- ja vaikuttamistyöhön, jonka kohteena ovat suuripäästöisimmät yritykset ja niitä rahoittavat suursijoittajat.

Ja tärkeimpänä, sinulla on paloa ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä kampanjan vision ja strategian luovaan toteuttamiseen!

Arvostamme lisäksi:

Sinulla on ymmärrystä järjestömaailman, kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön moniulotteisesta toimintakentästä. Sinulla on kokemusta strategisen varainhankinnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Hallitset taloushallinnon johtamisen yhdistystasolla ja olet innostunut kehittämään taloushallinnon sujuvuutta. Olet kiinnostunut kartoittamaan aktiivisesti mahdollisuuksia toiminnan kasvattamiselle. Sinulla on kykyä rakentaa selkeästi aikataulutettuja kokonaisuuksia sekä kykyä pysyä asetetuissa määräajoissa.

Rekrytointiprosessi

Työ alkaa 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan. Työaika on sovittavissa 30-37,5h/vko. Bruttopalkka 100% työajalla on 3800e/kk. Työntekopaikka on Maan ystävien toimistolla (Vellamonkatu 30, 00550 Helsinki), mutta työssä on joustava mahdollisuus osittaiseen etätyöhön.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 28.5. klo 23:59 mennessä osoitteeseen [] otsikolla “Hakemus kampanjapäälliköksi”. Liitä hakemukseesi yhdessä pdf-tiedostossa CV ja maksimissaan yhden sivun esittelykirje, jossa kerrot myös miksi olet kiinnostunut tehtävästä. Syrjimättömyyden edistämiseksi pyydämme, että et liitä kuvaa hakemukseen.

Lisätietoja tehtävästä antaa tiistaina 16.5. klo 15–17 kampanjakoordinaattori Valtteri Moilanen (puh. 041 3107301) sekä torstaina 25.5. klo 14–16 vapaaehtoinen kampanjavastaava Anna-Kaisa Koski.

Haastatteluun valittaville hakijoille ilmoitetaan tarkempi haastatteluajankohta tehtävän rahoituksen varmistuttua 7.6. mennessä. Haastattelut järjestetään 8.–9.6.

Hiilivapaa Suomi -kampanja on osa Maan ystävät ry:n toimintaa. Maan ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on muuttaa yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi. Tämä tarkoittaa myös huomion kiinnittämistä eriarvoistaviin ja sukupuolittuneisiin valtarakenteisiin sekä omassa toiminnassa että yleisesti, ja näiden rakenteiden purkamista. Rekrytoinnissa sitoudutaan syrjimättömyyteen ja toivomme hakijoiksi eri ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Tämä rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina. Tavoitteena on kohdentaa huomio ammatilliseen osaamiseesi sekä työkokemukseesi. Hakemuksesta piilotetaan henkilötiedot (nimi-, yhteystieto-, ikä-, sukupuoli- yms. tunnistetiedot ja valokuva) ennen arviointiin lähettämistä. Huomioithan siis vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita eikä sisällä näitä tunnistetietoja. Valinnat työpaikkahaastatteluun tehdään ilman hakijoiden henkilötietoja.


The Hiilivapaa Suomi climate campaign is looking for a campaign manager

We are looking for a visionary leader who is passionate about strategic planning and development!

Our campaign, which focuses on major polluters, has grown rapidly in recent years. In addition to our background in strong volunteer-driven action, we work as part of Finnish and international climate networks.

We are looking for a skilled and inspiring Campaign Manager to join our small but dynamic team as line manager to a campaign coordinator and a campaign specialist. The role’s responsibilities include leading the campaign’s strategic planning and overseeing the strategy’s implementation. The Campaign Manager will also be responsible for stakeholder relations, financial management and fundraising.

We offer:

 • A permanent contract position at the heart of Finnish and international climate work.
 • The opportunity to build and strengthen the future of a rapidly growing climate campaign.
 • The opportunity to network with Finnish and international environmental and non-governmental organisations.
 • Flexible working hours and location that suit different life situations.
 • A non-hierarchical working culture where people build on their own strengths to work together towards a common goal.
 • The possibility for work counselling to support performance in leadership responsibilities.

What do we expect from you?

We are looking for someone with the ability and enthusiasm to lead a small climate campaign. In particular, we value a visionary approach to developing, supporting and guiding a self-organising small team’s work. We hope that you have experience in working as a line manager, team leader or in other project management roles.

You are knowledgeable in organisational development and strategic leadership, and have the ability to manage multiple simultaneous large-scale projects. You have experience in successful grant applications or other forms of funding.

You are able and willing to take responsibility, have good public communication skills and an interest in international climate and advocacy work targeting the biggest polluters and the major investors who finance them.

And most importantly, you have the passion to fight climate change and to creatively implement the campaign’s vision and strategy!

It would also be great if:

You understand the multi-dimensional field of NGO work, civic engagement and advocacy. You have experience in strategic fundraising planning and implementation. You have a good grasp of NGO financial management and are enthusiastic about improving financial management processes. You are interested in actively exploring opportunities for organisational growth. You are able to structure and schedule large projects and to meet deadlines.

Recruitment process

The contract will start on 1 August 2023 or as agreed. Weekly working hours can be negotiated between 30-37.5 hours. The full-time monthly gross salary is 3800 euros. The place of work is the Maan ystävät ry office (Vellamonkatu 30, 00550 Helsinki), but there is a flexible possibility for hybrid work.

Please submit your application by 28 May 11.59pm to [] with the subject line ”Application for Campaign Manager”. Please attach in one PDF file your CV in a motivation letter of maximum one page, including why you are interested in the position. To adhere to non-discrimination principles, please do not attach a photo to your application.

If you have any questions regarding the application or the position you can call our Campaign Coordinator Valtteri Moilanen (Tel. 041 3107301) on Tuesday 16 May from 3 to 5pm or our the Chair of our volunteer Steering Group Anna-Kaisa Koski on Thursday 25 May from 2 to 4pm.

Candidates selected for interviews will be contacted by 7 June, once funding for the position has been confirmed. The interviews will take place on 8-9 June.

The Hiilivapaa Suomi campaign is part of Friends of the Earth Finland’s (Maan ystävät ry’s) activities. The aim of Friends of the Earth Finland is to create a more just world. This also means drawing attention to and dismantling inequalities and gendered power structures, both in our own activities and more widely. We are committed to non-discrimination in recruitment and welcome applicants of different ages and gender as well as from linguistic, cultural and other minorities.

This recruitment will be executed anonymously as a blind recruitment. The aim is to focus on the applicants’ professional skills and work experience. Personal information (name, contact details, age, gender, etc. and photo) will be hidden in the application documents before being passed on for assessment. When writing your motivation letter, please ensure that it conforms to the principles of anonymity and does not include this identifying information. Selections for job interviews will be made without any personal data of the applicants.