Agera nu för Amazonas!

Nu agerar vi tillsammans mot avskogningen av Amazonas! Kopiera brevet nedan och skicka till EU-Parlamentarikerna och ministrar. Dela sidan och uppmana dina vänner att göra detsamma!

Politikerna har ansvar för att ratificera frihandelsavtalet med Brasilien och som president Jair Bolsonaro önskar. Avtalet måste ännu bättre beakta Amazonas unika roll som syreproducent och oersättliga biologiska mångfald – annars ska vi inte släppa avtalet genom ratificeringsprocessen.

Ministrar: ; ; ; ; ;

EU-Parlamentariker: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;


Brevet:

Till EU-representant/minister,

Vi följer med oro avskogningen av brasilianska Amazonas och de pågående bränderna som människan startat där. Regnskogen i Amazonas är en förutsättning för att ursprungsbefolkningen och dessas kultur. Regnskogen Amazonas öde har en stor inverkan på accelerationen av klimatförändringarna och den biologiska mångfalden och därmed på oss alla i Sverige, Europa och hela världen. Vi, svenska medborgare, föräldrar och konsumenter vill säkerställa att vår planet förblir livskraftig för våra barn och barnbarn. Det är NU som vi måste påverka Brasiliens klimat- och skogspolitik. Vi har ingen tid att förlora!

Vi vill att du som EU-parlamentariker ska anstränga dig för att INTE ratificera Mercosur-handelsavtal förrän Brasilien förbinder sig till en ansvarsfull klimatpolitik enligt Parisavtalet. Inklusive att skydda Amazonas från avskogning och skogsbränder.

Nu är det dags att agera mot klimatförändringarna och för en hållbar värld!

Med vänlig hälsning

[ditt namn]