Lähetä viesti sijoittajalle

Ilmastotutkimuksen perusteella hiilivoimasta on luovuttava Euroopassa ja OECD-maissa vuoteen 2030 mennessä. Tätä vaativat yhä laajemmin myös vastuulliset sijoittajat, joilla on keskeinen asema vaadittavassa muutoksessa: he pystyvät vaikuttamaan yritysten toimintaan aktiivisen toimintansa ja pääomien uudelleensuuntaamisen avulla. Näin sijoittajat pystyvät vaikuttamaan myönteisellä tavalla siihen, että Fortumia ja Uniperia johdetaan oikeaan suuntaan ilmastokriisin keskellä. Samalla sijoittajat turvaavat tulevat tuottonsa hiili- ja maineriskeiltä, joita fossiiliyhtiöihin sijoittaminen aiheuttaa.

Suomessa institutionaalisilla sijoittajilla kuten eläkeyhtiöillä on kohtuullisen hyvä maine, mutta suhteessaan hiilen alasajoon monilla niistä on vielä runsaasti petrattavaa. Fortumin suurimmat osakkeenomistajat löydät täältä.

Lue Hiilivapaa Suomen blogi eläkeyhtiöiden hiilipolitiikoista ja lue vastineemme Ilmariselle

Lähetä eläkeyhtiöiden ja pankkien päättäjille viesti ja kannusta heitä käyttämään valtaansa

Lähetä päättäjälle viesti:

Valmis twiittipohja avautuu, kun klikkaat päättäjän twitter-nimeä.

Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa myös sähköpostia: katso täältä kirjepohja.

Sampo Group