Lähetä viesti Fortumin omistajalle

Ilmastokriisin torjuminen edellyttää, että yhtiöt muuttavat toimintansa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaiseksi, vähentävät päästöjään ilmastotieteen vaatimassa aikataulussa sekä luopuvat fossiilisista polttoaineista.

Tätä vaativat yhä laajemmin myös vastuulliset sijoittajat, joilla on keskeinen asema vaadittavassa muutoksessa: he pystyvät vaikuttamaan yhtiöihin aktiivisen toimintansa ja pääomien uudelleensuuntaamisen avulla. Sijoittajat voivat olla myönteinen muutosvoima, joka johtaa Fortumia ja Uniperia oikeaan suuntaan ilmastokriisin keskellä. Samalla sijoittajat turvaavat tulevat tuottonsa hiili- ja maineriskeiltä, joita fossiiliyhtiöihin sijoittaminen aiheuttaa.

Fortumin joulukuussa 2020 julkaistu strategia ei vastaa riittävästi ilmastonmuutoksen haasteisiin. Hiilineutraaliutta tavoitellaan vasta vuonna 2050, mikä on myöhemmin kuin monilla muilla energiayhtiöillä tai Suomen valtiolla. Strategiasta puuttuu päivämäärä fossiilisista polttoaineista luopumiselle ja puolentoista asteen tavoitteen mukainen, aikataulutettu päästövähennyssuunnitelma. Yhtiö suunnittelee myös uusia investointeja fossiiliseen kaasuun ja uusiutuvan energian tavoitteet jäävät vaatimattomiksi kilpailijoihin verrattuna. Lisäksi Fortumin omistama Uniper haastaa Alankomaat oikeuteen kivihiilikiellosta, ja jarruttaa siten välttämättömiä ilmastotoimia.

Nyt on oikea aika vaikuttaa, sillä Fortumin yhtiökokouksessa 28.4.2021 äänestetään Fortumin johdon ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta. Äänestämällä Fortumin johdon vastuuvapautta vastaan Fortumin osakkeenomistajat lähettävät selkeän viestin johdolle, etteivät nykyiset ilmastotavoitteet riitä.

Lähetä eläkeyhtiöiden ja pankkien päättäjille viesti ja kannusta heitä vaikuttamaan Fortumiin

Lähetä päättäjälle viesti:

Valmis twiittipohja avautuu, kun klikkaat päättäjän twitter-nimeä.

Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa myös sähköpostia: katso täältä kirjepohja.