Ilmasto­vaalit. Nyt!

Kevään vaaleissa ratkaistaan, odottaako meitä ilmastokatastrofi vai suuntaammeko kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. IPCC:n lokakuinen raportti vahvisti 1,5 asteen tavoitteen olevan vielä mahdollinen. Elinkelpoisen planeetan säilyttäminen vaatii kuitenkin täyskäännöstä Suomen ilmastopolitiikassa. Päästöjä on leikattava jyrkästi jo lähivuosina ja hiilinieluja kasvatettava.

Juuri nyt keräämme eduskuntavaaliehdokkailta sitoumuksia, jossa he lupaavat edistää kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa vaalikaudella 2019-2023. Sitoutuneet ehdokkaat julkaistaan tällä sivustolla maaliskuun aikana.

Yhdessä teemme Suomesta maailman ensimmäisen fossiilivapaan hyvinvointivaltion! Katso alempaa, miten.

Ilmastokiltit ehdokkaat

Viimeksi kampanjan tavoitteisiin sitoutuneet ehdokkaat:

Saana-Maria Majatie

Veikko Siitonen

Merve Caglayan

Johanna Karimäki

> Katso kaikki

> Ehdokas, allekirjoita sitoumus!

Näin tehdään fossiilivapaa hyvinvointivaltio:

 

 • Päästövähennystavoite vuodelle 2030 nostetaan 65 prosenttiin vuoden 1990 tasosta.
 • Lopetetaan kivihiilen ja turpeen poltto sekä öljylämmitys vuoteen 2025 mennessä ja luovutaan fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä.
 • Lopetetaan fossiilituet 2020 mennessä ja ohjataan tukia uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden parantamiseen.
 • Investoidaan moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen ja kielletään uusien fossiilikäyttöisten polttomoottoriautojen myynti viimeistään 2027.
 • Hiilinielujen tulee sitoa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin niitä syntyy ihmisen aiheuttamana  vuonna 2030 (negatiiviset nettopäästöt)
  • Vähennetään metsien hakkuita ja toteutetaan soidensuojeluohjelma.
  • Lopetetaan uusien turvekenttien avaaminen.
  • Kielletään avohakkuut turvemailla.
  • Luovutaan kantojen, järeän runkopuun (ml. lahopuun) ja kuitupuun energiakäytön tukemisesta.
 • Parannetaan rakennusten energiatehokkuutta Pohjoismaiden kärkitasolle tukemalla energiaremontteja sekä mahdollistamalla energiayhteisöjen muodostuminen lainsäädännössä.
 • Muutetaan  ruoantuotanto ja -kulutus kasvispainotteiseksi tuki- ja verouudistuksella.

 

Toimi nyt!