Näytä kiltteysarvio:

Lisätietoa mittarista

Kiltteyspisteet on laskettu ehdokkaiden vaalikoneissa antamien, ilmastopolitiikkaa koskevien kysymysten perusteella. Tulokset perustuvat Helsingin Sanomien, YLE:n ja MTV:n vaalikoneiden vastauksiin. Tuloksissa parhaan kategorian (ilmastosankari) saa pisteillä 36-42 ja huonoimman (ilmastojuro) pisteillä 0-5. Puolueiden kategoriat on määritetty ehdokkaiden keskiarvon mukaan. Lue lisää…

Vastausten pisteytyksessä on painotettu konkreettisia ja selkeitä kysymyksiä. Ilmastokiltti-sitoumuksen allekirjoittamisesta saa 8 pistettä. Kaikki kansanedustajat eivät ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Puuttuvista vastauksista saa kiltteyspisteitä samassa suhteessa kuin niistä, joihin kansanedustaja on vastannut. Pisteytyksessä mukana olevat kysymykset:

1. YLE kysymys 1: Suomen pitää olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, vaikka se aiheuttaisi suomalaisille kustannuksia. (0—4 pistettä)
2. YLE kysymys 2: Suomen ei pidä kiirehtiä kieltämään uusien bensa- ja dieselautojen myyntiä. (0—4 pistettä)
3. YLE kysymys 3: Valtion pitää ohjata suomalaiset syömään vähemmän lihaa esimerkiksi verotuksen avulla. (0—4 pistettä)
4. YLE kysymys 4: Metsiä hakataan Suomessa liikaa. (0—4 pistettä)
5. HS kysymys 29: Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. (0—2 pistettä)
6. HS kysymys 30: Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista. (0—3 pistettä)
7. MTV kysymys 6: Teollisuuden saamia yritystukia voidaan karsia ilman, että yritysten kilpailukyky vaarantuu. (0—3 pistettä)
8. MTV kysymys 8: Suomessa pitää ottaa käyttöön lentomatkustajilta perittävä lentovero. (0—4 pistettä)
9. MTV kysymys 10: Ilmastonmuutoksen uhkia liioitellaan. (-2—2 pistettä)
10. MTV kysymys 11: Sähköauton ostajan pitäisi saada valtion tukea hankintaansa. (0—4 pistettä)

Ilmastokiltti-luokat:
Ilmastosankari: 42-36
Ilmastoviisas: 35-30
Ilmastotsemppari: 29-24
Ilmastokompastelija: 23-18
Ilmastotorkku: 17-12
Ilmastonihkeilijä: 11-6
Ilmastojuro: 5-0

Kansanedustaja, haluatko parantaa pisteitäsi? Ilmoittaudu ilmastokiltiksi!

Yhteydenotot: kampanjakoordinaattori Vera Kauppinen,

Tietosuojatiedote