Ehdokas, ilmoittaudu ilmasto­kiltiksi!

Ilmastokiltit.fi-leima

Kevään vaaleissa ratkaistaan, odottaako meitä ilmastokatastrofi vai suuntaammeko kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. IPCC:n lokakuinen raportti vahvisti 1,5 asteen tavoitteen olevan vielä mahdollinen. Elinkelpoisen planeetan säilyttäminen vaatii kuitenkin täyskäännöstä Suomen ilmastopolitiikassa. Päästöjä on leikattava jyrkästi jo lähivuosina ja hiilinieluja kasvatettava.

Yhdessä teemme Suomesta maailman ensimmäisen fossiilivapaan hyvinvointivaltion. Allekirjoita sitoumus ja liity ilmastonpuolustajien joukkoihin!

Kuva: Heidi Kouvo

Ilmastokilttinä ehdokkaana sitoudun ajamaan ilmastopolitiikkaa, joka on linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa:

 • Päästövähennystavoite vuodelle 2030 nostetaan 65 prosenttiin vuoden 1990 tasosta.
 • Lopetetaan kivihiilen ja turpeen poltto sekä öljylämmitys vuoteen 2025 mennessä ja luovutaan fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä.
 • Lopetetaan fossiilituet 2020 mennessä ja ohjataan tukia uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden parantamiseen.
 • Investoidaan moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen ja kielletään uusien fossiilikäyttöisten polttomoottoriautojen myynti viimeistään 2027.
 • Hiilinielujen tulee sitoa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin niitä syntyy ihmisen aiheuttamana  vuonna 2030 (negatiiviset nettopäästöt¹)
  • Vähennetään metsien hakkuita ja toteutetaan soidensuojeluohjelma.
  • Lopetetaan uusien turvekenttien avaaminen.
  • Kielletään avohakkuut turvemailla.
  • Luovutaan kantojen, järeän runkopuun (ml. lahopuun) ja kuitupuun energiakäytön tukemisesta.
 • Parannetaan rakennusten energiatehokkuutta Pohjoismaiden kärkitasolle tukemalla energiaremontteja sekä mahdollistamalla energiayhteisöjen² muodostuminen lainsäädännössä.
 • Muutetaan  ruoantuotanto ja -kulutus kasvispainotteiseksi tuki- ja verouudistuksella.

Allekirjoita sitoumus


Ilman @-merkkiä

Muista alun http://

Lataa jpg-kuva, koko vähintään 375 x 375 px ja mieluiten neliönmallinen kuva. Ethän käytä ääkkösiä tiedoston nimessä. Ethän lataa yli megan kokoista kuvaa.

Tietosuojaseloste

Lisätietoa

 

Ongelmia lomakkeen kanssa?

Jos lomakkeen lähetys ei onnistu, voit lähettää tietosi ja kuvasi myös osoitteeseen . Lisätietoja esim. sitoumuksen sisältöön liittyen antaa kampanjakoordinaattori Vera Kauppinen, .

 

Nettopäästöt

Nettopäästöillä tarkoitetaan kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen summaa.

 

Energiayhteisö

Energiayhteisö koostuu yksityishenkilöistä, yhdistyksistä tai yrityksistä. Esimerkiksi taloyhtiö, joka tuottaa aurinkosähköä.