Lähetä sähköpostia ministereille

Suuripäästöisiä valtionyhtiöitä ovat muun muassa Fortum, Neste ja Vapo.

Valtio on merkittävä omistaja useassa suuripäästöisestä yrityksessä ja vaikuttaa niihin omistajaohjauksen kautta. Lähetä sähköpostia omistajaohjausministeri Tuppuraiselle sekä hallituspuolueiden puheenjohtajille. Voit muokata kirjepohjaa itsellesi sopivaksi.


Kirjepohja

Arvoisa ministeri,

Nykyinen hallitus sai vaaleissa vahvan tuen kansalaisilta kunnianhimoisen ilmastopolitiikan edistämiseksi. Toivon, ettette pidä koronapandemiaa syynä ilmastotavoitteiden heikentämiseen. Päinvastoin, kriisin jälkeen talous pitää jälleenrakentaa ympäristölle kestävällä tavalla, johon sisältyy oikeudenmukainen siirtymä pois fossiilisista polttoaineista.

Kiitos, että edellytätte uudessa omistajaohjauksen periaatepäätöksessä valtionyhtiöitä huomioimaan toiminnassaan sekä Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen että Suomen vuoden 2035 hiilineutraalisuus tavoitteen. Valtion omistajaohjaus vaikuttaa valtavaan määrään päästöjä ja sillä voidaan vauhdittaa fossiilisten polttoaineiden alasajoa sekä hallituksen ilmastotavoitteita.

Nyt on tärkeää varmistaa, että periaatepäätös johtaa konkreettisiin tekoihin ja yhtiöt todella siirtyvät 1,5 asteen mukaiselle polulle. On käsittämätöntä, että ilmastokriisin keskellä esimerkiksi Fortum ja sen tytäryhtiö Uniper jarruttavat ilmastotoimia ja ovat avaamassa uutta hiilivoimalaa Saksan Dattelniin. Fortumin osalta periaatepäätös tarkoittaa, että Uniperin mukana tullut hiilivoima ajetaan alas viimeistään vuoteen 2030 mennessä eikä uutta hiilivoimaa avata.

Kansalaisena haluan, että suomalaiset valtionyhtiöt toimivat vastuullisesti ja ovat mukana ratkaisemassa ilmastokriisiä. Valtion omistajaohjauksen on seurattava yhtiöitä ja puututtava aktiivisesti toimiin, jotka ovat ristiriidassa omistajaohjauksen periaatteiden kanssa. Nyt on aika varmistaa, ettei periaatepäätös jää tyhjäksi lupaukseksi!

Kunnioittavasti,
[oma nimi]