Lähetä sähköpostia ministereille

Suuripäästöisiä valtionyhtiöitä ovat muun muassa Fortum, Neste ja Vapo.

Valtio on merkittävä omistaja useassa suuripäästöisestä yrityksessä ja vaikuttaa niihin omistajaohjauksen kautta. Lähetä sähköpostia omistajaohjausministeri Tuppuraiselle sekä hallituspuolueiden puheenjohtajille. Voit muokata kirjepohjaa itsellesi sopivaksi.


Kirjepohja

Arvoisa ministeri,

Nykyinen hallitus sai vaaleissa vahvan tuen kansalaisilta kunnianhimoisen ilmastopolitiikan edistämiseksi. Toivon, ettette pidä koronapandemiaa syynä ilmastotavoitteiden heikentämiseen. Päinvastoin, kriisin jälkeen talous pitää jälleenrakentaa ympäristölle kestävällä tavalla, johon sisältyy oikeudenmukainen siirtymä pois fossiilisista polttoaineista.

Kiitos, että edellytätte uudessa omistajaohjauksen periaatepäätöksessä valtionyhtiöitä huomioimaan toiminnassaan sekä Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen että Suomen vuoden 2035 hiilineutraalisuus tavoitteen. Valtion omistajaohjaus vaikuttaa valtavaan määrään päästöjä ja sillä voidaan vauhdittaa fossiilisten polttoaineiden alasajoa sekä hallituksen ilmastotavoitteita.

Nyt on tärkeää varmistaa, että periaatepäätös johtaa konkreettisiin tekoihin ja yhtiöt todella siirtyvät 1,5 asteen mukaiselle polulle. Fortumin ja Uniperin uusi yhteinen strategia julkistetaan 3. joulukuuta 2020 ja valtion omistajaohjauksen on varmistettava, että:

  • Yhtiöt julkaisevat selkeät ja yksityiskohtaiset tiekartat fossiilisten polttoaineiden alasajolle (hiili ja maakaasu) ja miten yhteisöille ja työntekijöille turvataan oikeudenmukainen siirtymä pois fossiilista. Hiilivoima tulee ajaa alas viimeistään 2030 mennessä ilman voimaloiden myymistä eteenpäin.
  • Yhtiöt lopettavat heti uudet investoinnit fossiilisiin, kuten hiilivoimaloiden käyttöiän pidentämiseen tai maakaasuinfrastruktuuriin.
  • Yhtiöt eivät vaikeuta Pariisin ilmastosopimuksen tai YK:n Agenda 2030:n edellyttämiä ilmastotoimia.
  • Yhtiön päästövähennystavoitteet koskevat koko arvoketjua ja ne toteutetaan ilman kompensaatioita.

Kansalaisena haluan, että suomalaiset valtionyhtiöt toimivat vastuullisesti ja ovat mukana ratkaisemassa ilmastokriisiä. Valtion omistajaohjauksen on seurattava yhtiöitä ja puututtava aktiivisesti toimiin, jotka ovat ristiriidassa omistajaohjauksen periaatteiden kanssa. Nyt on aika varmistaa, ettei periaatepäätös jää tyhjäksi lupaukseksi!

Kunnioittavasti,
[oma nimi]