Lähetä sähköpostia ministereille

Suuripäästöisiä valtionyhtiöitä ovat muun muassa Fortum, Neste ja Vapo.

Hallitus tekee pian yhden Suomen tärkeimmistä ilmastopäätöksistä. Valtio on merkittävä omistaja useassa suuripäästöisestä yrityksessä ja vaikuttaa niihin omistajaohjauksen kautta. Lähetä sähköpostia omistajaohjausministeri Tuppuraiselle sekä hallituspuolueiden puheenjohtajille. Voit muokata kirjepohjaa itsellesi sopivaksi.


Kirjepohja

Arvoisa ministeri,

Nykyinen hallitus sai vaaleissa vahvan tuen kansalaisilta kunnianhimoisen ilmastopolitiikan edistämiseksi. Nyt teillä on käsissänne yksi monista tärkeistä ilmastopäätöksistä, kun omistajaohjauksen linjaukset päivitetään. Valtion omistajaohjaus vaikuttaa valtavaan määrään päästöjä ja sillä voidaan vauhdittaa fossiilisten polttoaineiden alasajoa sekä hallituksen ilmastotavoitteita.

Kaikki nykyiset hallituspuolueet ilmoittivat ennen vaaleja, että ne kannattavat omistajaohjauspolitiikkaa, joka on linjassa 1,5°C tavoitteen kanssa ja vauhdittaa fossiilisten polttoaineiden alasajoa sekä hiilivarastojen ja nielujen kasvattamista. Toivon, että pidätte sananne.

OECD:n ohjeistus omistajaohjaukseen muistuttaa, että tavoitteiden asettaminen kuuluu nimenomaan omistajalle. Tämän jälkeen yhtiöillä on operatiivinen vapaus määrittää, miten asetetut tavoitteet toteutetaan. Saman ohjeen mukaan valtio-omistuksen ensisijainen päämäärä on yhteiskunnallisen arvon maksimointi – ei siis taloudellisen arvon maksimointi.

Valtion omistajaohjauksen periaatepäätöksessä on asetettava selkeät vaatimukset valtionyhtiöille. Valtionyhtiöiden tulee arvioida ja raportoida taloudelliset ilmastoriskit Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) -suosituksen mukaisesti. Lisäksi yhtiöiden tulee laatia aikataulutettu ja tieteeseen pohjautuva suunnitelma liiketoiminnan sopeuttamisesta Pariisin sopimuksen 1,5°C lämpenemisrajan mukaiseksi ja raportoida siitä vuosittain. Yhtiöiden tulee myös pidättäytyä Pariisin sopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisten politiikkatoimien jarruttamisesta.

Kansalaisena haluan, että suomalaiset valtionyhtiöt toimivat vastuullisesti ja ovat mukana ratkaisemassa ilmastokriisiä. Nyt on teidän aika lunastaa puolueenne vaalilupaukset!

Kunnioittavasti,
[oma nimi]