Uniperin ja Fortumin hiilivoimalat
ajettava alas!

In English | Auf Deutsch

Suomalainen valtionyhtiö Fortum on saksalaisen Uniper-yhtiön suurin yksittäinen omistaja. Suomen valtiolla on siten välillisesti  vastuullaan valtavat määrät päästöjä kivihiili- ja kaasulaitoksista ympäri Eurooppaa: yksin Uniperin hiilivoimaloiden päästöt vastaavat noin puolta Suomen vuosipäästöistä! Fortumin strategia perustuu vähähiilisyyteen, mikä tekee siitä juuri oikean yhtiön uudeksi omistajaksi ja sulkemaan Uniperin hiilivoimalat vuoteen 2030 mennessä.

KANNUSTA FORTUMIA ILMASTOJOHTAJUUTEEN:

Hiilivoimaloiden myyminen eteenpäin ei ole oikea ratkaisu.

Fortumin on nopeasti käynnistettävä Uniperin – ja omassa omistuksessaan olevien – hiilivoimaloiden alasajo huomioiden työntekijöiden oikeudet.
  Allekirjoituksia nyt:

  0
  0
  3000
  Kuva: Hiilivoimala Saksassa / Patrick Pekal, CC BY 4.0

  Mistä on kyse?

   

  Valtio-omisteinen energiayhtiö Fortum on nyt saksalaisen Uniper-yhtiön suurin yksittäinen osakkeenomistaja 47,35 %:n osuudella. Kaupan myötä Suomen valtio saa kontolleen valtavat määrät päästöjä kivihiili- ja kaasulaitoksista ympäri Eurooppaa: yksin Uniperin hiilivoimaloiden päästöt vastaavat noin puolta Suomen vuosipäästöistä!

   

  Kivihiilen polttaminen on lopetettava hyvin pian, mikäli Pariisin sopimuksen mukaisissa lämpötilarajoissa halutaan pysyä. Tämä tarkoittaa, että hiilestä luovutaan kautta Euroopan vuoteen 2030 mennessä. Fortumin on tehtävä päätös hiilen alasajosta niin Uniperin kuin omassa omistuksessaan olevissa hiilivoimaloissa. Uusien hiilivoimaloiden rakentaminen Puolaan (Zabrze) ja Saksaan (Datteln 4) on pysäytettävä.

   

  Myymällä hiilivoimalat eteenpäin Fortum ei voi olla varma, mitä voimaloille tapahtuu. Pitämällä voimalat itsellään, Fortum voi varmistaa laitosten nopean alasajon ja lunastaa strategiansa mukaisen lupauksen “johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää”.

   

  Lue lisää tiedotteesta!