Fossiilivoimaloiden kaatoon – perusta oma paikallisryhmä!

Hiilivapaa Suomi -kampanjan aktiiveja.

Tuprutteleeko omalla paikkakunnallasi vielä hiiltä tai turvetta polttava voimalaitos? Ellei omalla alueellasi vielä toimi paikallisryhmää ja olet kiinnostunut perustamaan sellaisen, ota yhteyttä meihin! Vinkkejä ryhmän perustamiseen löydät alta.


Vinkkejä paikallisryhmän perustamiseen ja toimintaan

  • Kootkaa paikallisryhmä kysymällä mukaan kavereita sekä mainostamalla somessa ja sopivilla sähköpostilistoilla
  • Tutkikaa paikkakuntanne voimalaitoksen taustoja (esim. onko laitosta koskevia päätöksiä tulossa tehtäväksi lähivuosina, onko tehty esiselvityksiä tai ympäristövaikutusten arviointia, millä tavalla päätökset organisaatiossa tehdään ja millaisia mielipiteitä aiheesta on esitetty)
  • Selvittäkää keneen tai keihin voisitte olla yhteydessä lisätietojen saamiseksi (esim. yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet, kunnan omistamissa yhtiöissä myös kunnallispoliitikot) ja sopikaa tapaamisia
  • Kun tarkemmat tiedot paikkakunnan tilanteesta ovat selvillä, miettikää, mikä tavoitteenne tarkalleen on (esim. tietyn voimalaitoksen sulkemispäätös)
  • Miettikää, mitä täytyy saavuttaa, jotta tavoite toteutuu (esim. enemmistö valtuustossa kannattaa siirtymistä uusiutuvaan energiaan, yleinen mielipide on fossiilivoimaloiden sulkemisen kannalla)
  • Miettikää, mitä täytyy tehdä, jotta mainittuun tilanteeseen päästään (esim. lobata päättäjiä, kirjoittaa mielipidekirjoituksia, esiintyä paikallisessa mediassa, järjestää tempauksia, kirjoittaa somessa, kerätä vetoomusta) ja luonnostelkaa alustava aikataulu
  • Jakakaa vastuualueet ryhmän kesken (esim. viestintä, lobbaus, tapahtumien järjestäminen)
  • Pyytäkää käyttöönne Hiilivapaan Suomen viestintämateriaaleja, asiantuntija-apua ja koulutusta
  • Olkaa sinnikkäitä ja rohkeita ja kannustakaa toisianne!