Vastuul­lista terästä?

Terästuotanto aiheuttaa valtavat päästöt, ja terästä käyttävät yhtiöt ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tällä sivulla arvioimme suurimpien Suomessa toimivien terästä käyttävien yhtiöiden hankintaketjujen ympäristö- ja ilmastokuormaa.

Näillä yhtiöillä on linjauksia, joilla ne pyrkivät varmistamaan hankintaketjunsa vastuullisuuden. Mutta kuinka kattavia ja tehokkaita nämä suunnitelmat oikeasti ovat?

Tuloksia päivitetään vuosittain. Seuraa tätä sivua, niin näet edistyvätkö yhtiöt tavoitteissaan!

Päivitetty toukokuussa 2024

* Meyer Turku ei ole julkaissut vastuullisuusraporttia 19.5.2024 mennessä

Iloinen naama
Vastuullisuus
Surullinen naama
Fiskars Group
28 %
Valmet
21 %
YIT
17 %
Metso
16 %
KONE
16 %
OX2
12 %
Skanska
11 %
Wärtsilä
11 %
Harvia
5 %
Enersense
1 %
Meyer Turku *
0 %

Tulostaulukko 2024

Tulostaulukossa voit verrata yhtiöiden saamia pisteitä toisiinsa ja saat samalla kokonaiskuvan siitä, kuinka hyvin yhtiöt huomioivat vastuullisuuden sekä ilmastopäästöt koko hankintaketjussaan sekä ostamansa teräksen suhteen.

Pisteytyksessä on käytetty johdonmukaisia ja läpinäkyviä kriteereitä. Arviot on tehty julkisiin, johtoryhmän tasolla hyväksyttyihin dokumentteihin perustuen. Metodologian on alunperin kehittänyt Pensions & Investment Research Consultants -konsulttiyhtiö (PIRC) Lead the Charge -verkostolle.

Voit myös tutustua metodologiaan kokonaisuudessaan (PDF) ja ladata yksityiskohtaiset pisteytykset (xlsx).

YhtiöLiikevaihto (miljoonaa euroa)SektoriKokonais-pistemääräSijoitus 2024 (2023)Koko hankintaketju: raportointiKoko hankintaketju: tavoitteetKoko hankintaketju: kannustimetTeräksen hankintaketju: raportointiTeräksen hankintaketju: tavoitteetTeräksen hankintaketju: kannustimet
Fiskars Group1250kuluttajatuotteet28%1 (2) ↑50%46%25%0%8%33%
Valmet5074konepaja21%2 (1) ↓50%25%25%0%13%17%
YIT3400rakennusala17%3 (7) ↑50%33%25%0%0%0%
Metso200konepaja16%4 (4)50%42%0%0%0%17%
KONE9720konepaja16%4 (4)50%42%0%0%0%17%
OX2113tuulivoima12%5 (7) ↑50%4%25%0%0%0%
Skanska17200rakennusala11%6 (5) ↓50%0%25%0%0%0%
Wärtsilä5800konepaja11%6 (5) ↓50%33%0%0%0%0%
Harvia172kuluttajatuotteet5%7 (6) ↓0%0%0%0%8%17%
Enersense268tuulivoima1%8 (8)0%4%0%0%0%0%
Meyer Turku1080telakkateollisuus0%9 (8) ↓0%0%0%0%0%0%

Muutoksen aika on nyt

Teknologia teräksen tuotannon päästöjen vähentämiselle on jo olemassa. Teräksen ostajilla on keskeinen rooli investointeihin kannustamisessa: kun yhtiöt sitoutuvat hankkimaan fossiilitonta terästä, tämä vahvistaa vähäpäästöisen vaihtoehdon kysyntäsignaalia. Näin investoinneista tulee teräksen tuottajien silmissä kannattavampia ja vähemmän riskialttiita.

Puheen tasolla hankintaketjujen (ml. ostetun teräksen) vastuullisuus ja vähäpäästöisyys nousevat esille, mutta tulostaulukko paljastaa, että arvioiduilla yhtiöillä on toiminnan tasolla vielä valtavasti parantamisen varaa.

Hiilivapaa Suomen suositukset teräksen ostajille:

  1. Yhtiöiden on parannettava vastuullisuusraportointia. Niiden on tiedettävä tarkasti hankintaketjunsa kasvihuonekaasupäästöt, muut päästöt ilmaan sekä veden käyttö, jotta ne pystyvät vähentämään hankintaketjunsa haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Lisäksi käytetyn teräksen kasvihuonekaasupäästöt on raportoitava eritellysti.
  2. Yhtiöiden on asetettava tieteeseen perustuvat ja aikataulutetut päästövähennystavoitteet. Näiden lisäksi on oltava erikseen tavoitteet veden käytölle ja muiden haitallisten päästöjen vähentämiselle.
  3. Edellisten lisäksi yhtiöiden on asetettava tieteeseen perustuvat ja aikataulutetut tavoitteet myös fossiilittoman ja vastuullisen teräksen käytölle. Yhtiöiden on seurattava edistymistään raportoimalla vuosittain fossiilittoman teräksen ja kierrätysteräksen osuus tuotannossaan. Kierrätysteräksen raportoinnissa on eriteltävä tuotannon aikana ja kulutuksen jälkeen syntyvän kierrätysteräksen osuudet.
  4. Yhtiöiden on otettava käyttöön prosessit, joilla valvoa ja seurata alihankkijoiden vastuullisuutta. Näitä voivat olla esimerkiksi kyselyt, auditointi- ja monitorointijärjestelmät sekä yhteistyö alihankkijoiden kanssa. Päästövähennystavoitteet on sisällytettävä suoraan hankinnan ehtoihin.
  5. Yhtiöiden on merkittävästi edistettävä investointeja fossiilittomaan ja vastuulliseen teräksen tekemällä yhteistyötä muiden ostajien ja teräksen tuottajien kanssa. Työkaluina tässä voivat olla esimerkiksi SBTi-, SteelZero-, ResponsibleSteel- ja First Movers Coalition-SBTi -verkostot sekä ostosopimukset, yhteisyritykset ja investoinnit.
  6. Yhtiöiden on otettava huomioon teräksen kierrätettävyyden parantaminen sekä materiaalitehokkuus tuotesuunnittelussa ja -valmistuksessa. Ne voivat esimerkiksi käyttää teräksen suljettua kiertoa, vähentää käytetyn teräksen määrää, pidentää tuotteiden käyttöikää esimerkiksi korjauspalveluiden avulla ja lisätä kierrätetyn teräksen osuutta tuotteissa.