Suomalaisen turvepolitiikan on aika muuttua!

Ei hiilelle, ei turpeelle -mielenilmaus 30.11.2016. Kuvaaja: Tuuli Hongisto.

Ilmastokalenterin helmikuun teemana on turve. Turpeen polton päästöt ovat jopa korkeammat kuin kivihiilen. Vaikka turve on eloperäistä, sen uusiutuminen kestää tuhansia vuosia.

Turpeen kaivaminen pilaa läheisiä vesistöjä, ja tuhoaa käytännössä suoluonnon. Noin puolet suoluontotyypeistä on valtakunnallisesti uhanalaisia. Soiden suojelulla ja ennallistamisella Suomi voisi vahvistaa hiilinielujaan ja soiden monimuotoisuutta.

Turpeen polttoon kannustetaan kuitenkin tällä hetkellä verotuella, eikä sitä olla kivihiilen lailla kieltämässä. Suomalaisen turvepolitiikan on aika muuttua!

Lähteet:
Tilastokeskus. Polttoaineluokitus 2018.
Suomen luonnonsuojeluliitto. Turve.

Lue lisää:

Kivihiilikielto täydennettävä turpeen kiellolla