Tietosuojatiedote

Rekisterinpitäjä ja edustajan yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Maan ystävät ry
Mechelininkatu 36 b
00260 Helsinki

Y-tunnus 1442200-1

Maan ystävät ry:n toiminnan tarkoitus on tarjota kansalaisille mahdollisuus toimia ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta.

Rekisterinpitäjän edustaja

Vera Kauppinen
Maan ystävien Hiilivapaa Suomi -kampanjan koordinaattori

Puh. 044 576 9999

Käsiteltävät tiedot

  • Eduskuntavaalien 2019 ehdokkaan etu- ja sukunimi, ehdokasnumero, vaalipiiri ja vaalilista (puolue).
  • Ehdokkaan vaalikonevastaukset ilmastonmuutosta koskeviin kysymyksiin ja sitoutuminen kampanjan tavoitteisiin.

Käsiteltävien tietojen lähde

Ehdokkaita koskevat tiedot on kerätty Helsingin Sanomien, YLE:n ja MTV:n vaalikoneen sivulta internetistä sekä ehdokkaan Ilmastokiltit.fi -kampanjan sivulla tekemästä sitoumuksesta. Tiedot ovat vapaasti saatavilla ja peräisin julkisista lähteistä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu ehdokkaiden vapaaehtoiseen tietojen julkistamiseen, rekisterin pitäjän sekä kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseen sekä yleiseen etuun.

Käsittely kohdistuu kansanedustajaehdokkaan julkisia tehtäviä sekä niiden tulevaa hoitoa kuvaaviin tietoihin, jotka ehdokas on vapaaehtoisesti tuonut julkisuuteen vaalikonevastauksissaan tai sitoutumalla Hiilivapaa Suomi -kampanjaan. KÄsittely palvelee äänestäjiä ja yleistä etua tarjoamalla ajantasaista tietoa julkiseen tehtävään pyrkivien ehdokkaiden ilmastokannoista.

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Tiedon julkaisemisella on tarkoitus antaa äänestäjille oikea kuva ehdokkaan ilmastokannoista. Ehdokkaasta kerättävien tietojen käyttötarkoitus on siis sama, kuin mihin tiedot on annettu vaalikoneeseen vastattaessa.

Ehdokkaiden tietoja säilytetään ja käsitellään ehdokkaiden ilmastonmuutosta koskevien kantojen esille tuomiseksi Maan ystävien Hiilivapaa Suomi –kampanjan ylläpitämällä ilmastokiltit.fi-verkkosivulla.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Maan Ystävät ry ei luovuta henkilötietoja eteenpäin, ei myöskään kolmannessa maassa olevalle vastaanottajalle tai kansainväliselle järjestölle. Henkilötiedot ovat kuitenkin vapaasti saatavilla verkossa sekä Hiilivapaa Suomi -sivujen että Helsingin Sanomien, MTV:n ja YLE:n vaalikonesivustojen kautta.

Tietojen säilytysaika

Tietoja käsitellään, säilytetään ja pidetään verkossa julkisesti näkyvillä eduskuntavaalikauden loppuun asti: maaliskuu 2019 – huhtikuu 2023.

Rekisteröidyn oikeudet

Ehdokas voi toteuttaa oikeuksiaan esittämällä tätä koskevan vaatimuksen kirjallisesti rekisterin edustajalle osoitetulla sähköpostilla:

  • Ehdokas voi saada itseään koskevan tiedot tarkastettavaksi ja korjattavaksi pyytämällä tietojaan. Ehdokas voi oikaista itseään koskevan virheellisen tiedon lähettämällä korvaavat oikeat tiedot rekisterin edustajalle.
  • Ehdokas voi rajoittaa tai vastustaa itseään koskevan henkilötiedon käyttöä.
  • Ehdokas voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista.
  • Ehdokas voi pyytää tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle sähköisessä muodossa.
  • Mikäli ehdokas haluaa valittaa henkilötietojensa käsittelystä, voi valituksen tehdä kirjallisena tietosuojavaltuutetulle.

Tiedottaminen rekisteröidyille

Tietosuojatiedote on nähtävillä ilmastokiltit.fi -verkkosivulla. Ehdokkaat ovat vapaaehtoisesti luovuttaneet tiedot julkiseen levitykseen ja tietoja välitetään tällä sivustolla samassa tarkoituksessa, johon ne on alun perin luovutettu.

Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tietoja käytetään ehdokkaan ilmastokysymyksiin liittyviä kantoja kuvaavaan ilmastoprofiilin luomiseen.