Hiili ja turve Suomessa

Suomessa on vielä useita kymmeniä fossiilivoimaloita: näet tämänhetkisen tilanteen kivihiilen ja turpeen osalta alla olevalla kartalla.
Lue lisätietoja klikkaamalla voimaloiden kuvia. Minkä voimalan sinä haluat sulkea?

Suomen hiili-ja turvevoimalat kartalla

Karttaan on koottu Energiaviraston voimalaitosrekisteristä voimaloita, joiden tuotannossa käytetään kivihiiltä ja turvetta. Listalla ei ole pelkkää lämpöä tuottavia lämpökeskuksia.

Kartan ikonien selitykset:

Lähde: Lähteet (vuosilta 2019–2020): Voimalaitosrekisteri; Energiateollisuus ry: Kaukolämpötilasto 2019; Energiayhtiöiden omat verkkosivut; Voimalaitoksia koskevat ympäristölupapäätökset.


Minkä voimalan sinä haluat sulkea?

Ilmastokatastrofin torjunta vaatii välittömiä toimenpiteitä: fossiilisista polttoaineista on luovuttava kaikkialla maailmassa. Historiallisessa Pariisin ilmastokokouksessa valtiot sitoutuivat rajoittamaan ilmaston lämpenemisen kestävälle tasolle, mutta Suomessa on kuitenkin vielä useita kymmeniä fossiilivoimaloita. Niiden sulkemiseksi on toimittava nyt!

→ Liity joukkoomme

→ Kaada hiilivoimaloita lahjoituksella