Hiilivapaa Vantaa -tapaaminen ja lukupiiri 19.9. & 21.9.

Hiilivapaa Vantaa -kampanjan toiminta etenee! Tapaamisessa 19.9. klo 17 alkaen suunnitellaan tulevaa toimintaa, muun muassa kuntavaalivaikuttamista ja marraskuussa järjestettävää keskustelutilaisuutta. Tapaamisessa käydään läpi kampanjan viimeaikaiset tapahtumat ja taustat – uudet toiminnasta kiinnostuneet pääsevät siis hyvin kärryille mukaan!

Tapaaminen järjestetään Myyrmannin Wayne’s Coffeessa.

Tapahtuma Facebookissa.

Tervetuloa mukaamme vapauttamaan Vantaata hiilestä!

Lisäksi Vantaan ryhmä järjestää 21.9. lukupiirin, jossa perehdytään muutamiin aiheeseen liittyviin teksteihin. Tapaaminen alkaa klo 17:00  Myyrmannin Wayne’s Coffeessa.

Lukupiiri on matalan kynnyksen tapa lähteä mukaan kampanjaan. Lukupiiriin osallistumalla saa hyvän kuvan Vantaaan nykyisestä tilanteesta ja siitä, mitä kivihiilen korvaavat vaihtoehdot voivat olla. Lukupiirissä myös vanhat aktiivit saavat hyödyllistä tietoa kampanjointia varten.

Ensimmäiselle kokoontumiskerralle luetaan:

– Vantaan Energian yhteiskuntavastuuraportti 2015. Luku 4. Ilmastonmuutoksen hillintä
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/vantaanenergia/uploads/20160405055146/VE_Yhteiskuntavastuuraportti.valmis.pdf

– Vantaan kasvihuonekaasujen päästövähennysselvitys. Luku 3 Päästövähennystoimenpiteet ja niiden vaikutukset
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/123245_Vantaan_kasvihuonekaasujen_paastovahennysselvitys_loppuraportti.pdf

Tapahtuma Facebookissa.