Hiilivapaa Suomi -viestintätapaaminen

Viestintäryhmä
Viestintätiimi vauhdissa!

Haluatko vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen viestinnän keinoin? Tule mukaan tapaamiseemme!

Hiilivapaa Suomi -viestintäryhmä kokoontuu suunnittelemaan niin perinteisen kuin sosiaalisen median viestintää.

Uudet toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan! Kokoukseen osallistutaan Google Meetsin avulla puhelimen tai selaimen kautta (ei vaadi rekisteröintiä tai ohjelman lataamista). Voit myös tutustua kampanjan sisältöihin etukäteen sivustomme Fortum-osiossa ja Ilmastonmuutoksen ja fossiilisen energian ABC:ssä, niin pääset paremmin kärryille.

Ilmoittaudu, niin viestimme sinulle tarkemman esityslistan ja osallistumislinkin!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

 

Hiilivapaa Suomi -kampanjan uusien ilta

ilmastolakko 2019
Hiilivapaa Suomi -kampanjan vapaaehtoisia vuoden 2019 Ilmastolakko-tapahtumassa.

Huolestuttaako ilmastokriisi? Haluatko vaikuttaa Fortumin Suomen valtiota suurempiin päästöihin? Tule Hiilivapaa Suomi -kampanjan uusien iltaan kuulemaan, mitä kaikkea voit tehdä!

Hiilivapaa Suomi on kansalaiskampanja, joka keskittyy yritysvaikuttamiseen. Kampanjan tavoitteena on, että suuripäästöisimmät suomalaisyritykset muuttavat toimintaansa vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaista 1,5 asteen polkua. Tällä hetkellä kohdeyrityksenä on valtionyhtiö Fortum, joka omistaa saksalaisen Uniper-yhtiön kautta valtavat määrät fossiiliivoimaloita.

Tänä vuonna kampanjaan tarvitaan lisää vapaaehtoisia muu muassa koulutusten, tapahtumien ja tempausten järjestämiseen (toistaiseksi verkossa), viestintään ja erilaisten taustatietojen selvittelyyn. Kampanjassa on mahdollista toimia sekä yksittäisiä pieniä ja helppoja tehtäviä tehden että isommissa vastuullisissa tehtävissä.

Mukaan lähteäkseen ei tarvitse erityistaitoja tai asiantuntemusta. Tekemällä oppii valtavasti, tukea tekemiseen saa kokeneemmilta ja kampanjan koulutuksista, joita tulevana vuonna järjestämme esim. sijoittajiin vaikuttamisesta.

Uusien illassa:

 • Kerromme Hiilivapaa Suomi -kampanjasta ja tämän vuoden toiminnasta.
 • Esittelemme tarkemmin, mitä kaikkea kampanjassa voi tehdä.
 • On mukana kampanjan aktiiveja kertomassa kokemuksistaan ja tutustumassa uusiin kiinnostuneisiin

Aika: 8.2. klo 17.30–19.

Ilmoittaudu mukaan 7.2 mennessä , niin saat liittymislinkin verkkotapahtumaan. Voit myös kysyä lisätietoja.

Lisätietoa kampanjasta: https://hiilivapaasuomi.fi/

Hiilivapaa Suomi -viestintätapaaminen

Viestintäryhmä
Viestintätiimi vauhdissa!

Haluatko vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen viestinnän keinoin? Tule mukaan tapaamiseemme!

Hiilivapaa Suomi -viestintäryhmä kokoontuu suunnittelemaan niin perinteisen kuin sosiaalisen median viestintää.

Uudet toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan! Kokoukseen osallistutaan Google Meetsin avulla puhelimen tai selaimen kautta (ei vaadi rekisteröintiä tai ohjelman lataamista). Voit myös tutustua kampanjan sisältöihin etukäteen sivustomme Fortum-osiossa ja Ilmastonmuutoksen ja fossiilisen energian ABC:ssä, niin pääset paremmin kärryille.

Ilmoittaudu, niin viestimme sinulle tarkemman esityslistan ja osallistumislinkin!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Tapahtuma Facebookissa

 

Hiilivapaa Suomi -viestintätapaaminen

Viestintäryhmä
Viestintätiimi vauhdissa!

Haluatko vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen viestinnän keinoin? Tule mukaan tapaamiseemme!

Hiilivapaa Suomi -viestintäryhmä kokoontuu suunnittelemaan niin perinteisen kuin sosiaalisen median viestintää.

Uudet toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan! Kokoukseen osallistutaan Google Meetsin avulla puhelimen tai selaimen kautta (ei vaadi rekisteröintiä tai ohjelman lataamista). Voit myös tutustua kampanjan sisältöihin etukäteen sivustomme Fortum-osiossa ja Ilmastonmuutoksen ja fossiilisen energian ABC:ssä, niin pääset paremmin kärryille.

Ilmoittaudu, niin viestimme sinulle tarkemman esityslistan ja osallistumislinkin!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Tapahtuma Facebookissa

 

Hiilivapaa Suomi -viestintätyöpaja

Viestintäryhmä
Viestintätiimi vauhdissa!

Haluatko vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen viestinnän keinoin? Tule mukaan tapaamiseemme!

Hiilivapaa Suomi -viestintäryhmä kokoontuu työpajaan, jossa suunnitellaan vuoden 2021 viestintää.

Uudet toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan! Kokoukseen osallistutaan Google Meetsin avulla puhelimen tai selaimen kautta (ei vaadi rekisteröintiä tai ohjelman lataamista). Voit myös tutustua kampanjan sisältöihin etukäteen sivustomme Fortum-osiossa ja Ilmastonmuutoksen ja fossiilisen energian ABC:ssä, niin pääset paremmin kärryille.

Ilmoittaudu, niin viestimme sinulle tarkemman esityslistan ja osallistumislinkin!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Tapahtuma Facebookissa

Avoin työpaikka: Maan ystävien Hiilivapaa Suomi -kampanjan kampanjakoordinaattori

Maan ystävät ry:n ilmastokampanja hakee kampanjakoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen (1.2.2021-31.12.2021) Hiilivapaa Suomi -kampanjaan. Kampanjakoordinaattorin työaika on 80%. 

Hiilivapaa Suomi on kansalaiskampanja, jonka tavoitteena on saada suuripäästöisimmät suomalaisyritykset Pariisin ilmastosopimuksen mukaiselle 1,5 asteen polulle. Kampanjatyön arkeen kuuluvat yritys- ja sijoittajavaikuttaminen, monipuoliset energia-aiheiset sisällöt ja niille rakentuva ilmastoviestintä sekä kansainvälinen ja kotimainen järjestöyhteistyö. 

Kampanjan keskiössä on vapaaehtoisten toiminta, jonka suunnittelu, ohjaaminen ja tukeminen on kampanjakoordinaattorin ensisijainen vastuualue. Koordinaattori vastaa myös arjen kampanjatoiminnan ja -organisaation kehittämisestä. Lisäksi työnkuvaan kuuluu viestintää ja tapahtumien järjestämistä sekä yhteistyötä muiden ilmastotyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Koordinaattorin työparina toimii kampanja-asiantuntija, joka vastaa kampanjan sisältöosaamisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.  

Kampanjakoordinaattorin vastuulla ovat seuraavat tehtävät, joita valmistellaan ja toteutetaan yhdessä kampanjan vapaaehtoisten kanssa:

   • Vapaaehtoisten rekrytointi ja ohjaaminen sekä toimiminen linkkinä vapaaehtoisten, ilmastokampanjan ohjausryhmän ja Maan ystävien välillä
   • Vetovastuu arjen kampanjatoiminnan ja -organisaation kehittämisestä
   • Kampanjan ulkoisen viestinnän suunnittelu ja toteutus yhteistyössä viestinnän vapaaehtoisten kanssa sekä sisäisen viestinnän tehtäviä 
   • Tapahtumien, kokousten ja koulutusten järjestäminen
   • Pääkaupunkiseudulla kokoontuvien työryhmien tapaamisiin osallistuminen

Lisäksi kampanjakoordinaattori on mukana seuraavissa tehtävissä yhdessä kampanja-asiantuntijan ja vapaaehtoisten kanssa:

   • Kampanjan strategiatyö sekä varainhankinta
   • Kampanjateemojen seuranta ja asiantuntijuuden kehittäminen
   • Järjestöyhteistyö
   • Sidosryhmätyö
   • Maan ystävät ry:n ilmastokampanjaan liittyvät muut tehtävät

Tehtäviin kuuluu viikottain iltatöitä (mm. kokouksia vapaaehtoisten kanssa) sekä harvakseltaan viikonlopputöitä. Työntekopaikka on pääsääntöisesti Maan ystävien toimistolla (Vellamonkatu 30, 00550 Helsinki), mutta työssä on mahdollisuus osittaiseen etätyöhön. 

Tarjoamme:

   • Mahdollisuuden vaikuttaa käytännössä eurooppalaiseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan
   • Mahdollisuuden työskennellä innostuneen vapaaehtoisporukan kanssa mielekkään tavoitteen eteen
   • Tilaisuuden kehittyä vaikuttajana ja viestijänä
   • Puitteet hyvin itsenäiseen työskentelyyn ja työaikojen joustavaan järjestämiseen
   • Mahdollisuuden verkostoitua ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen sekä ympäristöalan toimijoiden kanssa ja tutustua kansainväliseen ilmastovaikuttamiseen
   • Työntekijän tarpeiden mukaista koulutusta, sparrausta tai mentorointia
   • Mahdollisuuden työskennellä selkeästi rajatun kampanjakokonaisuuden parissa

Odotamme hakijalta:

   • Itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja kykyä toimia pienessä järjestössä ja työroolissa, jossa ei ole esihenkilöä 
   • Kokemusta kampanja- tai järjestötoiminnasta tai vapaaehtoisten toiminnan ohjaamisesta
   • Kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja innostaa vapaaehtoisia toimintaan
   • Kykyä hallita useita samanaikaisia projekteja, laajoja kokonaisuuksia sekä yksityiskohtaisia käytännön tehtäviä
   • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muutoin osoitettuja tietoja ja taitoja
   • Kiinnostusta ilmastonmuutokseen, energiaratkaisuihin ja yritysvaikuttamiseen
   • Hyviä viestintä- ja esiintymistaitoja
   • Paineensietokykyä

Arvostamme lisäksi:

   • Fasilitointitaitoja
   • Ymmärrystä kansalaistoiminnan ja poliittisen vaikuttamisen moniulotteisesta toimintakentästä

Työ alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.12.2021. Työsuhdetta pyritään lähtökohtaisesti jatkamaan pidemmälle kampanjan varainhankinnan onnistuessa. Sopimuksessa noudatetaan 80%:n viikkotyöaikaa, jolloin palkka on noin 2200 € kuukaudessa.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 3.1. klo 23:59 mennessä osoitteeseen otsikolla “Hakemus kampanjakoordinaattoriksi”. Liitä hakemukseesi yhdessä pdf-tiedostossa CV ja maksimissaan yhden sivun esittelykirje, jossa kerrot myös miksi olet kiinnostunut tehtävästä. Syrjimättömyyden edistämiseksi pyydämme, että et liitä kuvaa hakemukseen. 

Maan ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on muuttaa yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi. Tämä tarkoittaa myös huomion kiinnittämistä eriarvoistaviin ja sukupuolittuneisiin valtarakenteisiin sekä omassa toiminnassa että yleisesti, ja näiden rakenteiden purkamista. Kampanjakoordinaattorin rekrytoinnissa sitoudutaan syrjimättömyyteen ja toivomme hakijoiksi eri ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. 

Haastatteluun valittaville hakijoille ilmoitetaan haastatteluajankohta 12.1. mennessä. Haastattelut toteutetaan 20.1. mennessä ja valinta suoritetaan 22.1. mennessä. 

Järjestöt: Fortumin uusi strategia on pettymys – ei suunnitelmaa fossiilisista luopumiseksi

Savupatsaat

Valtionyhtiö Fortumin juuri julkaistu uusi strategia ei vastaa ilmastokriisiin: strategiasta puuttuu takaraja fossiilisille, ja hiilineutraaliutta tavoitellaan vasta 2050. Greenpeace, WWF Suomi, Finnwatch sekä Hiilivapaa Suomi vaativat, ettei valtion omistajaohjaus tyydy seuraamaan sivusta riittämättömiä toimia vaan varmistaa, että valtionyhtiöt kantavat vastuunsa ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Lue lisää “Järjestöt: Fortumin uusi strategia on pettymys – ei suunnitelmaa fossiilisista luopumiseksi”

Fortum/Uniper leave Finnish government red-faced due to Paris-incompatible strategy

Finnish majority state-owned energy company Fortum/Uniper has confirmed in its new strategy released today that it does not intend to align its business with the goals of the UN Paris climate agreement, opting instead to track inadequate national government coal phase-out plans, in defiance of the requirements of its majority shareholder.

Lue lisää “Fortum/Uniper leave Finnish government red-faced due to Paris-incompatible strategy”

Kestävätkö suomalaisten suursijoittajien hiilipolitiikat päivänvaloa?

Suomessa institutionaalisilla sijoittajilla on ollut kohtuullisen vihreä maine. Hiilisijoituksia rajoittavien käytäntöjen eli hiilipolitiikkojen osalta suomalaiset eivät kuitenkaan loista: yksikään suomalainen suursijoittaja ei saa kansainvälisessä vertailussa puhtaita papereita ja parhaallekin pistesijalle ponnistava rahoitusinstituutio jää kauas suositustasosta sekä kansainvälisestä kärjestä. Lue lisää “Kestävätkö suomalaisten suursijoittajien hiilipolitiikat päivänvaloa?”

Hiilivapaa Suomen pikkujouluretki Uutelaan (SIIRTYY)

HUOM! Peruttu Uudenmaan koronarajoitusten takia. Toteutetaan tämä myöhemmin kun tilanne on parempi.

Tule mukaan Hiilivapaan Suomen pikkujouluretkelle Uutelan ulkoilualueelle!

Luvassa on vegeherkkujen grillaamista, glögiä sekä tietenkin rentoa yhdessäoloa ja vapaamuotoista maailmanparannusta. Tervetuloa sekä kokeneemmat tyypit että uudet tuttavuudet – pikkujouluretki on oiva tilaisuus tutusta Hiilivapaan Suomen porukkaan. 🙂

Tapaamme klo 12.15 kahvila Kampelan edessä (Uutelantie 1), josta kävelemme yhdessä Nuottaniemen nuotiopaikalle luontopolkujen kautta. Paikalle ehtii esim. metrolla, joka on klo 11.47 Vuosaaressa (Vuokin metroasemalta on 1,5 km kävelymatka Kampelalle). Yhteislähdöistä voidaan sopia tapahtuman seinällä facebookissa

Koronatilanteen takia retkelle mahtuu mukaan 17 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Tapahtumassa noudatetaan turvavälejä. Tarjolla on käsidesiä. Suosittelemme osallistujia käyttämään kasvomaskia julkisissa liikennevälineissä retkelle saavuttaessa ja poistuttaessa (oman terveystilanteen niin salliessa). Lähdethän retkelle vain täysin flunssattomana.

Ilmoittaudu retkelle lähettämällä mailia viimeistään 10.12. osoitteeseen . Ilmoita samalla mahdollisesta erityisruokavaliostasi (tarjoilut ovat vegaanisia). Osallistujille lähetetään ennen retkeä yhteystiedot, josta järjestäjät saa kiinni tapahtuman aikana.

Muista ennen retkeä:

– Pukeudu lämpimästi ja sääennusteen mukaan (tunnelma on merellinen ja joulukuinen).

– Syö kunnon aamiainen tai lounas ennen retkeä – tarjoilut ovat eväshenkisiä.

– Ota mukaan ainakin: istuinalusta, muki, lautanen, kasvomaskeja, vettä 1 l (että riittää itselle juotavaksi ja yhteiseen glögiin/kahviin)

– Näistä voi myös olla iloa: kiikarit, sienikori ja -veitsi