Turpeenpolton jatkaminen vesittää ilmastotavoitteet

Suomenojan voimalaitos Espoossa

Hallitus suunnittelee uutisoinnin (HS 7.11.) mukaan turpeenpolton lisäämistä. Kivihiilen käyttö sen sijaan aiotaan lopettaa vuoteen 2030 mennessä tarvittaessa lailla kieltämällä.

Jos ilmastonmuutoksen torjunnasta ja Pariisin sopimuksesta halutaan pitää kiinni, kivihiilen ohella myös turpeesta pitää luopua. Muutoksen tulisi useiden ilmastotieteilijöiden mukaan myös tapahtua selvästi nopeammalla tahdilla. Turpeen ilmastopäästöt ovat samaa tasoa hiilen kanssa, ja sen nostaminen aiheuttaa paikallisia ympäristöhaittoja. Kummastakin on päästävä eroon, ja siirryttävä aidosti kestävään energiantuotantoon. Edistämällä turpeen polttamista hallitus vesittää täysin hyvätkin ilmastotavoitteensa.

Hanna Hakko
Kampanjakoordinaattori
Hiilivapaa Suomi

[Teksti lähetettiin 7.11. Helsingin Sanomiin, mutta ei tullut julkaistuksi.]