Tiedote 18.11.: Toimia kivihiilen korvaamiseksi Vantaan Martinlaakson voimalassa nopeutettava

Vantaalaisia poliitikkoja Tulevaisuuden energiaa Vantaalle -keskustelutilaisuudessa 17.11.2016.

Marrakechin ilmastoneuvotteluiden ollessa loppusuoralla Vantaalla on herännyt keskustelua ilmastosopimuksen vaikutuksista paikalliseen energiantuotantoon. Hiili- ja turvevoimaloiden sulkemista tavoitteleva Hiilivapaa Suomi -kampanja järjesti 17.11. keskustelutilaisuuden Vantaan Martinlaakson kivihiilivoimalan tulevaisuudesta.

Vantaan Energian kaukolämmöntuotannon polttoainejakaumaa hallitsivat vuonna 2015 kivihiili ja jätteet. Yhtiön yhteiskuntavastuuraportin mukaan yhtiö käytti lämmöntuotannossa 45 % kivihiiltä, 43 % jätettä, 10 % maakaasua ja 2 % öljyä. [1]

Tilaisuudessa puhuneen Vantaan Energian myyntijohtaja Ilkka Rekon mukaan Vantaan Energia pyrkii pudottamaan kivihiilen ja maakaasun osuuden neljännekseen kaukolämmön tuotannossaan vuonna 2018. Tavoitteen toteuttamiseksi yksi Martinlaakson voimalaitosyksiköistä vaihdettaisiin biokäyttöiseksi.

Suomen hallituksen on uutisoitu harkitsevan kivihiilen käytön kieltämistä lailla vuoden 2030 jälkeen. Tavoite on myöhäinen verrattuna ilmastotietelijöiden suosituksiin sille, kuinka pian maailman on luovuttava kivihiilen käytöstä. Arvostetun Potsdam Institute for Climate Impact Research -tutkimuslaitoksen mukaan hiilenpoltosta tulisi luopua koko maailmassa jopa vuonna 2025, mikäli Pariisin ilmastosopimuksen tavoite alle 1,5 asteen lämpenemisestä halutaan saavuttaa. [2]

Hiilivapaa Suomi -kampanjan koordinaattori Hanna Hakko sanoo maailmalla olevan nyt paljon epävarmuutta ilmastotoimien lähitulevaisuudesta Donald Trumpin vaalivoiton ja hänen kivihiilimyönteisten linjaustensa vuoksi. “Osa maista tulee mahdollisesti käyttämään tilannetta syynä myös omien toimiensa viivyttelyyn. Siksi Suomen kaltaisilla teknologisesti kehittyneillä mailla on entistä vähemmän varaa hidasteluun. Kivihiilestä on luovuttava niin nopeasti kuin mahdollista, ja se tarkoittaa myös Vantaan Martinlaakson kivihiilivoimalan pikaista korvaamista.”

Hiilivapaa Suomi peräänkuuluttaa korvaavalta energiantuotannolta kestävyyttä. Kampanja suosittelee Vantaata nojautumaan esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen kiinteistökannassa, hukkalämmön talteenottoon, geotermiseen energiaan, maa- ja ilmalämpöpumppuihin, aurinkolämpöön ja lämmön kausivarastointiin. Bioenergiaa kampanja ei sen ilmasto- ja luontovaikutusten vuoksi suosittele kuin korkeintaan viimesijaisena vaihtoehtona.

”Useat kaupungit Suomessa ovat jo kääntyneet bioenergian puoleen fossiilien korvaamisessa. Raja metsien sietokyvyssä tulee ennen pitkää vastaan, ja luonnon monimuotoisuus on jo nyt koetuksella. Vantaan energiaratkaisuissa täytyy ottaa käyttöön kestävämpiä ratkaisuita eikä lisätä painetta metsäluonnolle”, Hakko painottaa.

Hiilivapaa Suomi -kampanjan tavoite on, että Vantaalla otetaan konkreettisia askeleita Martinlaakson voimalan kihiviilenkäytön korvaamiseksi valtuustokauden 2017-2021 aikana. Kampanja ehdottaa päättäjille kolmiportaista etenemistapaa:

  1. Kuntavaalien jälkeen laadittavassa valtuustostrategiassa asetetaan tavoiteaikataulu kivihiilestä luopumiselle.
  2. Kaupunki yhdessä energiayhtiönsä kanssa teettää selvityksen energiansäästötoimien ja uusiutuvan energian paikallisista potentiaaleista.
  3. Selvityksen tulosten pohjalta laaditaan konkreettinen tiekartta, jossa suunnitellaan tarvittavat investoinnit ja muut toimet kivihiilen korvaamiseksi.

17.11. keskustelutilaisuudessa kuultiin myös kuntavaaleihin valmistautuvien paikallisten poliitikkojen näkemyksiä Vantaan energiaratkaisuista. Paneelikeskusteluun osallistuivat Tapani Mäkinen (kok.), Kimmo Kiljunen (sdp.), Timo Juurikkala (vihr.), Irja Ansalehto-Salmi (kesk.), Jouko Jääskeläinen (kd.) ja Kristian Rehnström (r.). Paneeli oli yksimielinen siitä, että kivihiilestä tullaan pyrkimään Vantaalla eroon, mutta mielipiteet parhaista hiilen korvaajista ja toimien aikataulusta vaihtelivat.

Lisätiedot:

Keskustelutilaisuuden esitykset ovat ladattavissa osoitteesta: http://hiilivapaasuomi.fi/2016/11/18/tulevaisuuden-energiaa-vantaalle-tilaisuuden-esitykset-ja-taltiointi/

Tilaisuuden taltiointi on nähtävissä tapahtuman Facebook-sivulla: https://www.facebook.com/events/1761769454072196/

Hanna Hakko, kampanjakoordinaattori

, 044 576 9999

Lähteet:

[1] Vantaan Energian yhteiskuntavastuuraportti 2015: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/vantaanenergia/uploads/20160405055146/VE_Yhteiskuntavastuuraportti.valmis.pdf

[2] Guardian 6.8.2016: Scientists warn world will miss key climate target:

https://www.theguardian.com/science/2016/aug/06/global-warming-target-miss-scientists-warn