Valtio vastustaa 1,5 asteen tavoitteen kirjaamista Fortumin yhtiöjärjestykseen heikoin perustein

Ministeri Tytti Tuppurainen puhuu mikrofoniin.
Kosti Keistinen/valtioneuvoston kanslia CC BY-NC-ND 2.0

Valtio äänestää WWF:n ehdotusta vastaan vedoten juridisiin seikkoihin, mutta selitys ei kestä tarkempaa tarkastelua.

Vuoden alussa WWF teki Fortumin yhtiökokoukselle aloitteen, jossa vaadittiin 1,5 asteen tavoitteen kirjaamista Fortumin yhtiöjärjestykseen. Jos aloite hyväksyttäisiin, Fortumin hallituksen tulisi arvioida yhtiön liiketoiminnan ilmastoriskit ja laatia suunnitelma, miten toiminta sopeutetaan 1,5 asteen tavoitteeseen. Se edellyttäisi esimerkiksi hiilivoiman alasajoa vuoteen 2030 mennessä.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen ilmoitti tiistaina 30.3., että valtio äänestää yhtiökokouksessa WWF:n aloitetta vastaan. Päätös on suuri pettymys, sillä valtio omistaa enemmistön Fortumin osakkeista eikä WWF:n aloitetta siis voida hyväksyä ilman valtion tukea. Valtio perusteli päätöstään näin:

“Ehdotetun yhtiöjärjestysmuutoksen voidaan tulkita muuttavan yhtiön toiminnan tarkoitusta yleishyödylliseen suuntaan, mikä ei ole mahdollista pörssiyhtiölle. Tämä tarkoittaisi käytännössä poikkeamista yhtiön osakeyhtiölain mukaisesta tarkoituksesta.”

Valtion perusteet eivät vakuuta. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön toiminnan tarkoitus on “tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin”. Tämä ei tarkoita, että yhtiön pitäisi maksimoida osakkeenomistajien voitot välittämättä toiminnan vastuullisuudesta. Lakiesityksen perusteluissa selitetään, että tavoitteena on nimenomaan voiton tuottaminen pitkällä tähtäimellä, mikä saattaa edellyttää yhtiöltä yhteiskunnallista vastuullisuutta: 

“Voiton tuottaminen pitkällä tähtäyksellä ja osakkeen arvon kasvattaminen edellyttävät usein yhteiskunnallisesti hyväksyttävien menettelytapojen noudattamista sellaisissakin tilanteissa, joissa lainsäädäntö ei siihen pakota. Esimerkiksi yhtiön julkisella kuvalla saattaa olla suuri merkitys yritystoiminnan ja yhtiön osakkeiden arvon kannalta.” 

Tämä pätee selvästi Fortumiin, sillä fossiiliseen energiaan sijoittaminen heikentää sen brändiä puhtaan energian tuottajana. Fortumin maine on jo kärsinyt ison kolauksen siitä, että että se on hankkinut lähes 70 prosentin omistusosuuden Uniperista, jonka tuotannosta noin 80 prosenttia perustuu fossiilisiin polttoaineisiin, ja antanut siunauksensa uuden Datteln 4 -hiilivoimalan avaamiselle. 

Lisäksi hiilivoima ja fossiiliset sijoitukset vaarantavat nimenomaan yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden. Jo neljä viidestä hiilivoimalasta EU:ssa on kannattamattomia johtuen edullisesta uusiutuvasta energiasta. Tämän takia yksityinen pääoma pyrkii kiihtyvällä tahdilla pois hiilivoimasta ja hiiliriski uhkaa vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi yhtiöiden luottoluokitukseen. 

Jos ilmastonmuutoksen hillintä epäonnistuu, syntyy valtavia kustannuksia, kun sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja vaikuttavat negatiivisesti yhteiskuntaan ja yritysten toimintaan. Yritykset tarvitsevat vakaan toimintaympäristön tuottaakseen voittoa, joten voittoja on tavoiteltava 1,5 asteen tavoitteen asettamissa rajoissa.

On siis hankala ymmärtää, miksi valtio väittää WWF:n aloitteen 1,5 asteen kirjaamisesta Fortumin yhtiöjärjestykseen olevan ristiriidassa osakeyhtiölain kanssa. Aloite ei myöskään tekisi Fortumista yleishyödyllistä yhtiötä, kuten WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen kirjoittaa: “Vastuullisuus on jo nyt yleisesti tärkeä osa kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa. Vastuullisuus ei muutu yleishyödyllisyydeksi, vaikka se kirjattaisiin yhtiöjärjestykseen.” Jos Fortum pyrkii tuottamaan osakkeenomistajille voittoa pitkällä tähtäimellä, toiminnan sopeuttaminen 1,5 asteen tavoitteeseen on yksinkertaisesti järkevää liiketoimintaa.

Äänestämällä WWF:n aloitetta vastaan valtio pakoilee vastuutaan ilmastonmuutoksen hillinnässä ja antaa Fortumille mahdollisuuden jatkaa ilmastotekojen jarruttamista Euroopassa.

Kirjaamalla 1,5 asteen tavoite Fortumin yhtiöjärjestykseen voitaisiin varmistaa, että Fortum siirtyy vihdoin sanoista tekoihin ja sopeuttaa liiketoimintansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi. Äänestämällä WWF:n aloitetta vastaan valtio pakoilee vastuutaan ilmastonmuutoksen hillinnässä ja antaa Fortumille mahdollisuuden jatkaa ilmastotekojen jarruttamista Euroopassa.

Jatkossa valtion tulee toteuttaa aidosti ilmastokestävää omistajaohjausta, jotta Fortumin ja muiden valtionyhtiöiden päästöt saadaan kuriin. Toivoa herättää valtion uusi omistajapoliittinen periaatepäätös, jonka mukaan valtionyhtiöiden on otettava huomioon tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen. Seuraavaksi haluamme nähdä, miten omistajaohjauksen linjaukset tuodaan konkreettisesti osaksi yritysten toimintaa.