Päästökauppa ei poista Datteln 4:n päästöjä

Kaksi teollista savupiippua, toisesta tulee savua

Päästökaupan katto ei määrää suoraan päästöjen todellista määrää. Uuden hiilivoimalan käynnistäminen lisää päästöoikeuksien tarvetta ja EU:n kokonaispäästöjä.

Esa Hyvärinen Fortum Oyj:stä vastasi Datteln 4 -hiilivoimalan nostattamaan kritiikkiin väittämällä, että voimala ei lisää kokonaispäästöjä. Syy tähän on Hyvärisen mukaan EU:n päästökaupan asettama päästöjen yläraja.

Päästökaupan katto ei määrää suoraan EU:n todellisia päästöjä. Vaikka se asettaa ylärajan päästökauppaan kuuluvien voimaloiden päästöille, päästöoikeuksien kysyntä ja tarjonta eivät ole vakio vaan vaihtelevat valtioiden ja yritysten päätösten mukaan.

Kaikki päästöoikeudet eivät mene automaattisesti kaupaksi, ja päästöoikeuksista onkin ollut vuosien ajan ylitarjontaa. Tämän vuoksi päästökaupassa otettiin hiljattain käyttöön markkinavakausvaranto, joka poistaa markkinoilta käyttämättömiä päästöoikeuksia.

Päästöoikeuksia poistetaan ja mitätöidään vähemmän, kuin jos voimalaa ei olisi käynnistetty.

Datteln 4 -voimalan avaaminen lisää päästöoikeuksien kysyntää ja vähentää siten ylitarjontaa. Tämän seurauksena päästöoikeuksia poistetaan ja mitätöidään vähemmän, kuin jos voimalaa ei olisi käynnistetty. Datteln 4:n käynnistäminen siis lisää päästöoikeuksien tarvetta ja siten myös EU:n kokonaispäästöjä.

Datteln 4 -voimalan sulkemista puoltaa myös se, että Saksa aikoo mitätöidä hiilivoimaloiden sulkemisesta vapautuvat päästöoikeudet. Hiilivoimaloiden sulkeminen alentaa kokonaispäästöjä ja tekee päästökaupan kiristämisestä poliittisesti helpompaa.

Kivihiili on ajettava alas EU:ssa ja OECD-maissa vuoteen 2030 mennessä, jotta 1,5 asteen tavoite on saavutettavissa. Se ei tapahdu pelkän päästökaupan avulla. Se onnistuu vain, jos valtiot ja energiayritykset sulkevat hiilivoimalansa ja vauhdittavat aktiivisesti siirtymää päästöttömään energiaan.