Maan ystävien ilmastokampanjan vuositapaaminen herätti jälleen inspiroivaa keskustelua

Hiilivapaa Suomi järjesti kampanjatapaamisen 4.10. turvallisesti Zoom-videopalvelun välityksellä.  Kampanjatapaamisessa käytiin läpi Hiilivapaa Suomi -kampanjan nykytilannetta ja ideoitiin kampanjan tulevaisuutta sekä suunniteltiin kampanjan seuraavia  konkreettisia toimia. Fortum-kampanjoinnin todettiin jatkuvan, jotta liiketoiminta saataisiin 1,5 asteen polulle, koska toiminta  ei edelleenkään ole linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa asetetun tavoitteen kanssa. Tapahtuman tärkeimmiksi teemoiksi nousivat esiin yhteistyö, realistisuus ja suunnitelmallisuus. Viestinnän suunnittelussa tärkeimpiä asioita olivat lobbauksen, mielipidekirjoitusten ja järjestöyhteistyön kehittäminen. 

Oras Tynkkynen toimi tapaamisen vierailevana puhujana, jonka esityksessä pohdittiin vaikuttamisen mahdollisuuksia energiayhtiöihin. Esityksessä nousi esille muutokseen liittyvät tekijät ja niiden välilliset vaikuttajat sekä nykypäivän vaikuttamistyön mediakeskeisyys. Fossiilimarkkinoiden kannattavuus ja hiiliriski sekä ilmastoliikkeelle huomiota tuova “mediahässäkkä” herättivät erityisen paljon keskustelua tapaamisessa. Loppukaneettina todettiin, että kansalaistoiminta on edelleen tärkeää ja sen vaikuttavuus tulisi ulottua päättäjiin asti. 

Keskustelujen aikana heräsi paljon uusia ideoita kampanjan suunnitteluun ja seuraavia askeleita varten. Tapahtumassa käytiin läpi myös talousarvio vuodelle 2021. Tapahtuman lopuksi valittiin uusi ohjausryhmä seuraavalle vuodelle, jonka jäseniksi valittiin Maria Tiusanen, Viivi Kaasonen, Tove Selin, Anni Piiroinen, Annukka Tähti ja Paavo Ihalainen.

Tuoreiden ideoiden ja erinomaisen ohjausryhmän voimin on hyvä jatkaa kampanjointia. Vaadimme edelleen Fortumilta vastuunkantoa ja hyvästejä hiilelle. Tuleva vuosi tulee olemaan tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeä ja toisaalta haastava, mutta kampanjatapaaminen osoitti, että joukossa on voimaa ja muutos on mahdollinen. Myös uudet vapaaehtoiset ovat edelleen lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaamme.

Hiilivapaa Suomi kiittää kampanjatapaamiseen osallistujia ja odottaa innolla tulevia vaiheita!