Avoin työpaikka: Maan ystävien Hiilivapaa Suomi -kampanjan kampanjakoordinaattori

Maan ystävät ry:n ilmastokampanja hakee kampanjakoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen (1.2.2021-31.12.2021) Hiilivapaa Suomi -kampanjaan. Kampanjakoordinaattorin työaika on 80%. 

Hiilivapaa Suomi on kansalaiskampanja, jonka tavoitteena on saada suuripäästöisimmät suomalaisyritykset Pariisin ilmastosopimuksen mukaiselle 1,5 asteen polulle. Kampanjatyön arkeen kuuluvat yritys- ja sijoittajavaikuttaminen, monipuoliset energia-aiheiset sisällöt ja niille rakentuva ilmastoviestintä sekä kansainvälinen ja kotimainen järjestöyhteistyö. 

Kampanjan keskiössä on vapaaehtoisten toiminta, jonka suunnittelu, ohjaaminen ja tukeminen on kampanjakoordinaattorin ensisijainen vastuualue. Koordinaattori vastaa myös arjen kampanjatoiminnan ja -organisaation kehittämisestä. Lisäksi työnkuvaan kuuluu viestintää ja tapahtumien järjestämistä sekä yhteistyötä muiden ilmastotyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Koordinaattorin työparina toimii kampanja-asiantuntija, joka vastaa kampanjan sisältöosaamisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.  

Kampanjakoordinaattorin vastuulla ovat seuraavat tehtävät, joita valmistellaan ja toteutetaan yhdessä kampanjan vapaaehtoisten kanssa:

   • Vapaaehtoisten rekrytointi ja ohjaaminen sekä toimiminen linkkinä vapaaehtoisten, ilmastokampanjan ohjausryhmän ja Maan ystävien välillä
   • Vetovastuu arjen kampanjatoiminnan ja -organisaation kehittämisestä
   • Kampanjan ulkoisen viestinnän suunnittelu ja toteutus yhteistyössä viestinnän vapaaehtoisten kanssa sekä sisäisen viestinnän tehtäviä 
   • Tapahtumien, kokousten ja koulutusten järjestäminen
   • Pääkaupunkiseudulla kokoontuvien työryhmien tapaamisiin osallistuminen

Lisäksi kampanjakoordinaattori on mukana seuraavissa tehtävissä yhdessä kampanja-asiantuntijan ja vapaaehtoisten kanssa:

   • Kampanjan strategiatyö sekä varainhankinta
   • Kampanjateemojen seuranta ja asiantuntijuuden kehittäminen
   • Järjestöyhteistyö
   • Sidosryhmätyö
   • Maan ystävät ry:n ilmastokampanjaan liittyvät muut tehtävät

Tehtäviin kuuluu viikottain iltatöitä (mm. kokouksia vapaaehtoisten kanssa) sekä harvakseltaan viikonlopputöitä. Työntekopaikka on pääsääntöisesti Maan ystävien toimistolla (Vellamonkatu 30, 00550 Helsinki), mutta työssä on mahdollisuus osittaiseen etätyöhön. 

Tarjoamme:

   • Mahdollisuuden vaikuttaa käytännössä eurooppalaiseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan
   • Mahdollisuuden työskennellä innostuneen vapaaehtoisporukan kanssa mielekkään tavoitteen eteen
   • Tilaisuuden kehittyä vaikuttajana ja viestijänä
   • Puitteet hyvin itsenäiseen työskentelyyn ja työaikojen joustavaan järjestämiseen
   • Mahdollisuuden verkostoitua ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen sekä ympäristöalan toimijoiden kanssa ja tutustua kansainväliseen ilmastovaikuttamiseen
   • Työntekijän tarpeiden mukaista koulutusta, sparrausta tai mentorointia
   • Mahdollisuuden työskennellä selkeästi rajatun kampanjakokonaisuuden parissa

Odotamme hakijalta:

   • Itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja kykyä toimia pienessä järjestössä ja työroolissa, jossa ei ole esihenkilöä 
   • Kokemusta kampanja- tai järjestötoiminnasta tai vapaaehtoisten toiminnan ohjaamisesta
   • Kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja innostaa vapaaehtoisia toimintaan
   • Kykyä hallita useita samanaikaisia projekteja, laajoja kokonaisuuksia sekä yksityiskohtaisia käytännön tehtäviä
   • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muutoin osoitettuja tietoja ja taitoja
   • Kiinnostusta ilmastonmuutokseen, energiaratkaisuihin ja yritysvaikuttamiseen
   • Hyviä viestintä- ja esiintymistaitoja
   • Paineensietokykyä

Arvostamme lisäksi:

   • Fasilitointitaitoja
   • Ymmärrystä kansalaistoiminnan ja poliittisen vaikuttamisen moniulotteisesta toimintakentästä

Työ alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.12.2021. Työsuhdetta pyritään lähtökohtaisesti jatkamaan pidemmälle kampanjan varainhankinnan onnistuessa. Sopimuksessa noudatetaan 80%:n viikkotyöaikaa, jolloin palkka on noin 2200 € kuukaudessa.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 3.1. klo 23:59 mennessä osoitteeseen otsikolla “Hakemus kampanjakoordinaattoriksi”. Liitä hakemukseesi yhdessä pdf-tiedostossa CV ja maksimissaan yhden sivun esittelykirje, jossa kerrot myös miksi olet kiinnostunut tehtävästä. Syrjimättömyyden edistämiseksi pyydämme, että et liitä kuvaa hakemukseen. 

Maan ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on muuttaa yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi. Tämä tarkoittaa myös huomion kiinnittämistä eriarvoistaviin ja sukupuolittuneisiin valtarakenteisiin sekä omassa toiminnassa että yleisesti, ja näiden rakenteiden purkamista. Kampanjakoordinaattorin rekrytoinnissa sitoudutaan syrjimättömyyteen ja toivomme hakijoiksi eri ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. 

Haastatteluun valittaville hakijoille ilmoitetaan haastatteluajankohta 12.1. mennessä. Haastattelut toteutetaan 20.1. mennessä ja valinta suoritetaan 22.1. mennessä.