Järjestöjen kirje ministeri Mika Lintilälle

Ihmisiä siivoamass öljyä päällä teksti. 400+ Organisations say: leave the Energy Charter Treaty

Hyvä ministeri Lintilä,

Välitämme teille ohessa yli 400 kansalaisjärjestön viestin kaikille Euroopan päättäjille: Vetäytykää YK:n marraskuussa pidettävään ilmastokokoukseen mennessä energiaperuskirjasta tehdystä sopimuksesta!

Järjestöjen julkilausuma löytyy osoitteesta https://caneurope.org/content/uploads/2021/07/CSO-Statement-ECT_July-2021.pdf

Energiaperuskirjan vahvasta investointisuojasta on tullut vakava este nopealle energiasiirtymälle nykytilanteessa, jossa fossiilisten polttoaineiden käytön jatkaminen uhkaa elämää maapallolla. Tieteellinen konsensus on vahva: Suurin osa tunnetuista hiili-, öljy-, ja kaasuvaroista on jätettävä maahan, eikä uusia investointeja fossiilisiin polttoaineisiin tulisi enää tehdä.

Euroopan tuomioistuimen tuore kannanotto, jonka mukaan energiaperuskirjan sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisun soveltaminen EU:n sisäisiin investointiriitoihin sotii EU-oikeutta vastaan, on tervetullut. Se ei kuitenkaan poista niitä ongelmia, jotka liittyvät riitojenratkaisuun EU:n ulkopuolisten sopimusosapuolten kanssa, eikä aikaa ole enää hukattavaksi pitkiin, hedelmättömiin modernisointineuvotteluihin. Euroopan maiden tulisi vetäytyä energiaperuskirjasta energiasiirtymän turvaamiseksi ja vahvan viestin lähettämiseksi muille maille, että fossiilisten polttoaineiden aika on ohi.

Julkilausuman allekirjoittajina vetoamme Suomen hallitukseen: Asettukaa sopimuksesta vetäytymisen kannalle ja nostakaa asia keskusteluun myös EU:n energiaministerien kokouksissa!

Ystävällisin terveisin,

Iida Silfverhuth, Changemaker

Outi Hakkarainen, CRASH – Coalition for Research and Action for Social Jutice and Human Dignity

Vera Kauppinen, Hiilivapaa Suomi

Timo Järvensivu, Kohtuusliike

Tanja Pulliainen, Maan ystävät ry

Antti Seppänen, Pand – Taiteilijat rauhan puolesta ry

Hanna Matinpuro, Siemenpuu-säätiö sr

Kerstin Söderholm, TTIP-verkosto