Selvitys terästä käyttävien yritysten hankinnan vastuullisuudesta paljastaa: tavoitteet ja kannustimet päästöjen vähentämiseen loistavat poissaolollaan

TIEDOTE 1.6.2023

Ilmastokampanja Hiilivapaa Suomi selvitti yhdentoista Suomessa toimivan terästä käyttävän yhtiön hankinnan vastuullisuutta (Wärtsilä, Metso, KONE, Valmet, YIT, Skanska, Fiskars, Harvia, Meyer Turku, OX2, Enersense). Selvitys keskittyi erityisesti yritysten teräksen hankintaketjuun, sillä teräksen päästöt ovat huomattavat. Parannettavaa löytyi muun muassa yritysten hankintaketjujen päästöjen raportoinnissa sekä toimissa näiden päästöjen vähentämiseksi.

Yhtiöiltä tarvitaan lisää toimia tuotantoketjujen päästöjen vähentämiseksi

Yritykset keskittyvät vähentämään päästöjä omassa toiminnassaan, jotka syntyvät esimerkiksi niiden omissa tehtaissa tai niiden omistamien kiinteistöjen lämmityksestä (scope 1 & 2 -päästöluokat). Suurin osa päästöistä syntyy kuitenkin yritysten hankintaketjuissa esimerkiksi ostettujen tuotteiden ja palveluiden muodossa (scope 3 -päästöluokka). Yritysten tuleekin vaatia tiukempia päästövähennystoimia alihankkijoiltaan, seurata niiden toteutumista auditointi- ja monitorointijärjestelmien avulla sekä tukea alihankkijoita esimerkiksi koulutusohjelmilla aiheesta.

Tarkastelluista yhtiöistä ainoastaan Metso ja Fiskars edellyttävät alihankkijoiltaan tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita. Yhdelläkään yhtiöllä päästövähennystavoitteet eivät ole kriteeri uusien alihankkijoiden valinnassa. Yhtiöt eivät myöskään tarjoa alihankkijoilleen riittäviä kannustimia vähentää päästöjään.

Yhtiöiden epäsuorien päästöjen raportointi jättää toivomisen varaa. Vain noin puolet tarkastelluista yhtiöistä raportoi materiaalihankinnan päästöt. Yksikään yhtiöistä ei raportoi erikseen teräksen päästöjä eriteltynä muista epäsuorista päästöistä.

“Tuloksista käy ilmi, että vaikka puhetta hankintaketjun vastuullisuudesta löytyy, varsinaisissa toimissa on vielä valtavasti parantamisen varaa. Yhtiöillä on tässä ainutlaatuinen mahdollisuus vähentää huomattavasti päästöjään ryhtymällä toimiin teräksen suhteen”, toteaa kampanja-asiantuntija Vera Kauppinen.

Suomeen tuodaan vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia terästä ulkomailta

Suomalaisessa terästeollisuudessa suunnitellaan valtavia investointeja vähäpäästöiseen tuotantoon. Kysyntäpuolella sen sijaan yritykset eivät ole vielä heränneet fossiilittoman teräksen hankintaan. Maailmalla suuret yhtiöt, kuten Volvo sekä Skanskan brittiläinen tytäryhtiö Skanska UK ovat jo sitoutuneet fossiilittoman teräksen hankintaan SteelZero -aloitteen kautta. Suomalaisyhtiöiltä taas uupuu kokonaan tavoitteet fossiilittoman teräksen sekä kierrätysteräksen hankinnalle ja vain Valmet raportoi kierrätysteräksen osuuden tuotannossa.

“Vaikka teräksen hankinnan vastuullisuus oli olematonta, hyviä yksittäisiä esimerkkejä löytyi. Metso on kehittänyt menetelmiä kumin erottamiseksi teräksestä kulutusosien kierrätettävyyden parantamiseksi, Fiskarsilla on kierrätettäviä ja 90% kierrätysteräksestä valmistettuja tuotesarjoja ja korjauspalveluita tuotteiden käyttöiän pidentämiseksi, KONEella on tieteeseen perustuva päästövähennystavoite epäsuorille päästöille ja Skanska selvittää teräksen korvaamista puulla rakentamisessa. Odotamme, että yhtiöt parantavat toimintaansa ensi vuoteen mennessä”, jatkaa Kauppinen.

Lue lisää Hiilivapaa Suomen Vastuullisen teräksen tulostaulukosta osoitteesta:
https://hiilivapaasuomi.fi/terastaulukko/

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Hiilivapaa Suomi -kampanjan asiantuntija Vera Kauppinen

+358 44 576 9999