Uusi raportti paljastaa pohjoismaisten rahoituslaitosten sijoitukset likaiseen teräkseen

Kuva: Ant Rozetsky / Unsplash

Hiilivapaa Suomen Nordic Finance Unmasked -raportissa tarkastellaan 20 suurimman pohjoismaisen eläkerahaston ja 10 suurimman pohjoismaisen pankin sijoituksia 100 suurimpaan terästä tuottavaan ja 50 suurimpaan metallurgisen hiilen tuotantoa kasvattavaan yritykseen heinäkuussa 2023.

Huolimatta rahoituslaitosten hiilipolitiikoista, joilla pyritään irtautumaan lämpöhiilestä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti, ilmastotoimet puuttuvat teräksen tuotannossa käytettävän metallurgisen hiilen osalta. Tämän raportin analyysi paljastaa, että useimmilta pohjoismaisilta sijoittajilta puuttuu metallurgista hiiltä koskevat linjaukset ja poissulut.

Hiileen perustuva teräksenvalmistus on vaarassa tuhlata suuren osan jäljellä olevasta hiilibudjetista. Seuraavat viisi vuotta ovat ratkaisevan tärkeitä teräksen hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle, sillä yli 70 prosenttia nykyisistä hiileen perustuvista tuotantolaitoksista saavuttaa elinkaarensa lopun vuoteen 2030 mennessä. Institutionaalisten sijoittajien on varmistettava, etteivät investointipäätökset johda päästöjen lukkiutumiseen tuleviksi vuosikymmeniksi, ja tehtävä aktiivista vaikuttamistyötä koko rauta- ja teräsalan arvoketjun suuntaan. Näin varmistetaan, että hiilidioksidipäästöjen vähentämisen pullonkaulat ratkaistaan ja että rahoitusvirrat ohjataan lähes nollapäästöisiin teknologioihin.

Lue raportti (englanniksi)

Lisätietoja:
Vera Kauppinen, kampanja-asiantuntija

044 576 9999