Avoin työpaikka: Maan ystävien Hiilivapaa Suomi -kampanjan kampanjakoordinaattori

Maan ystävät ry:n ilmastokampanja hakee kampanjakoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen (1.2.2021-31.12.2021) Hiilivapaa Suomi -kampanjaan. Kampanjakoordinaattorin työaika on 80%. 

Hiilivapaa Suomi on kansalaiskampanja, jonka tavoitteena on saada suuripäästöisimmät suomalaisyritykset Pariisin ilmastosopimuksen mukaiselle 1,5 asteen polulle. Kampanjatyön arkeen kuuluvat yritys- ja sijoittajavaikuttaminen, monipuoliset energia-aiheiset sisällöt ja niille rakentuva ilmastoviestintä sekä kansainvälinen ja kotimainen järjestöyhteistyö. 

Kampanjan keskiössä on vapaaehtoisten toiminta, jonka suunnittelu, ohjaaminen ja tukeminen on kampanjakoordinaattorin ensisijainen vastuualue. Koordinaattori vastaa myös arjen kampanjatoiminnan ja -organisaation kehittämisestä. Lisäksi työnkuvaan kuuluu viestintää ja tapahtumien järjestämistä sekä yhteistyötä muiden ilmastotyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Koordinaattorin työparina toimii kampanja-asiantuntija, joka vastaa kampanjan sisältöosaamisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.  

Kampanjakoordinaattorin vastuulla ovat seuraavat tehtävät, joita valmistellaan ja toteutetaan yhdessä kampanjan vapaaehtoisten kanssa:

   • Vapaaehtoisten rekrytointi ja ohjaaminen sekä toimiminen linkkinä vapaaehtoisten, ilmastokampanjan ohjausryhmän ja Maan ystävien välillä
   • Vetovastuu arjen kampanjatoiminnan ja -organisaation kehittämisestä
   • Kampanjan ulkoisen viestinnän suunnittelu ja toteutus yhteistyössä viestinnän vapaaehtoisten kanssa sekä sisäisen viestinnän tehtäviä 
   • Tapahtumien, kokousten ja koulutusten järjestäminen
   • Pääkaupunkiseudulla kokoontuvien työryhmien tapaamisiin osallistuminen

Lisäksi kampanjakoordinaattori on mukana seuraavissa tehtävissä yhdessä kampanja-asiantuntijan ja vapaaehtoisten kanssa:

   • Kampanjan strategiatyö sekä varainhankinta
   • Kampanjateemojen seuranta ja asiantuntijuuden kehittäminen
   • Järjestöyhteistyö
   • Sidosryhmätyö
   • Maan ystävät ry:n ilmastokampanjaan liittyvät muut tehtävät

Tehtäviin kuuluu viikottain iltatöitä (mm. kokouksia vapaaehtoisten kanssa) sekä harvakseltaan viikonlopputöitä. Työntekopaikka on pääsääntöisesti Maan ystävien toimistolla (Vellamonkatu 30, 00550 Helsinki), mutta työssä on mahdollisuus osittaiseen etätyöhön. 

Tarjoamme:

   • Mahdollisuuden vaikuttaa käytännössä eurooppalaiseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan
   • Mahdollisuuden työskennellä innostuneen vapaaehtoisporukan kanssa mielekkään tavoitteen eteen
   • Tilaisuuden kehittyä vaikuttajana ja viestijänä
   • Puitteet hyvin itsenäiseen työskentelyyn ja työaikojen joustavaan järjestämiseen
   • Mahdollisuuden verkostoitua ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen sekä ympäristöalan toimijoiden kanssa ja tutustua kansainväliseen ilmastovaikuttamiseen
   • Työntekijän tarpeiden mukaista koulutusta, sparrausta tai mentorointia
   • Mahdollisuuden työskennellä selkeästi rajatun kampanjakokonaisuuden parissa

Odotamme hakijalta:

   • Itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja kykyä toimia pienessä järjestössä ja työroolissa, jossa ei ole esihenkilöä 
   • Kokemusta kampanja- tai järjestötoiminnasta tai vapaaehtoisten toiminnan ohjaamisesta
   • Kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja innostaa vapaaehtoisia toimintaan
   • Kykyä hallita useita samanaikaisia projekteja, laajoja kokonaisuuksia sekä yksityiskohtaisia käytännön tehtäviä
   • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muutoin osoitettuja tietoja ja taitoja
   • Kiinnostusta ilmastonmuutokseen, energiaratkaisuihin ja yritysvaikuttamiseen
   • Hyviä viestintä- ja esiintymistaitoja
   • Paineensietokykyä

Arvostamme lisäksi:

   • Fasilitointitaitoja
   • Ymmärrystä kansalaistoiminnan ja poliittisen vaikuttamisen moniulotteisesta toimintakentästä

Työ alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.12.2021. Työsuhdetta pyritään lähtökohtaisesti jatkamaan pidemmälle kampanjan varainhankinnan onnistuessa. Sopimuksessa noudatetaan 80%:n viikkotyöaikaa, jolloin palkka on noin 2200 € kuukaudessa.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 3.1. klo 23:59 mennessä osoitteeseen otsikolla “Hakemus kampanjakoordinaattoriksi”. Liitä hakemukseesi yhdessä pdf-tiedostossa CV ja maksimissaan yhden sivun esittelykirje, jossa kerrot myös miksi olet kiinnostunut tehtävästä. Syrjimättömyyden edistämiseksi pyydämme, että et liitä kuvaa hakemukseen. 

Maan ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on muuttaa yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi. Tämä tarkoittaa myös huomion kiinnittämistä eriarvoistaviin ja sukupuolittuneisiin valtarakenteisiin sekä omassa toiminnassa että yleisesti, ja näiden rakenteiden purkamista. Kampanjakoordinaattorin rekrytoinnissa sitoudutaan syrjimättömyyteen ja toivomme hakijoiksi eri ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. 

Haastatteluun valittaville hakijoille ilmoitetaan haastatteluajankohta 12.1. mennessä. Haastattelut toteutetaan 20.1. mennessä ja valinta suoritetaan 22.1. mennessä. 

Hiilivapaa Suomi -kokous

Hiilivapaa Suomen -väkeä

Tapaamisessa suunnitellaan Hiilivapaa Suomi -kampanjan kevään 2021 toimintaa. Uudet toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!

Kokoukseen osallistutaan Google Meetsin avulla puhelimen tai selaimen kautta (ei vaadi rekisteröintiä tai ohjelman lataamista). Ilmoittaudu, niin viestimme sinulle tarkemman esityslistan ja osallistumislinkin!

Järjestöt: Fortumin uusi strategia on pettymys – ei suunnitelmaa fossiilisista luopumiseksi

Savupatsaat

Valtionyhtiö Fortumin juuri julkaistu uusi strategia ei vastaa ilmastokriisiin: strategiasta puuttuu takaraja fossiilisille, ja hiilineutraaliutta tavoitellaan vasta 2050. Greenpeace, WWF Suomi, Finnwatch sekä Hiilivapaa Suomi vaativat, ettei valtion omistajaohjaus tyydy seuraamaan sivusta riittämättömiä toimia vaan varmistaa, että valtionyhtiöt kantavat vastuunsa ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Lue lisää “Järjestöt: Fortumin uusi strategia on pettymys – ei suunnitelmaa fossiilisista luopumiseksi”

Fortum/Uniper leave Finnish government red-faced due to Paris-incompatible strategy

Finnish majority state-owned energy company Fortum/Uniper has confirmed in its new strategy released today that it does not intend to align its business with the goals of the UN Paris climate agreement, opting instead to track inadequate national government coal phase-out plans, in defiance of the requirements of its majority shareholder.

Lue lisää “Fortum/Uniper leave Finnish government red-faced due to Paris-incompatible strategy”

Järjestöjen kirje toimitusjohtaja Markus Rauramolle: Fortumin ja Uniperin suljettava hiilivoimalat ja sitouduttava Pariisin ilmastosopimukseen

Greenpeacen ja Elokapinan mielenosoitus Fortumin pääkonttorilla helmikuussa 2019.

Fortumin uusi toimitusjohtaja Markus Rauramo aloittaa työnsä tänään. Greenpeace, WWF Suomi, Amnesty International Suomen osasto, Finnwatch, Hiilivapaa Suomi sekä eurooppalaiset järjestöt ovat lähestyneet uutta toimitusjohtajaa kirjeitse. Järjestöt vaativat, että Fortum ja tytäryhtiö Uniper luopuvat hiilivoimasta viipymättä, sulkien viimeisenkin voimalaitoksen vuoteen 2030 mennessä, ja sopeuttavat liiketoimintansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi.
Lue lisää “Järjestöjen kirje toimitusjohtaja Markus Rauramolle: Fortumin ja Uniperin suljettava hiilivoimalat ja sitouduttava Pariisin ilmastosopimukseen”

Uniper vaatii Alankomailta jättikorvauksia hiilen alasajosta – vaarantaa valtioiden ilmastotoimet 

Savupatsaita auringonlaskun aikana
Kuvituskuva, ei liity jutussa mainittuihin voimaloihin.

Valtionyhtiö Fortumin tytäryhtiö Uniper vaikeuttaa hiilen alasajoa Euroopassa. Vaatimalla korvauksia Alankomailta Uniper yrittää ulkoistaa huonon sijoituspäätöksen kustannukset veronmaksajien maksettavaksi. 

Lue lisää “Uniper vaatii Alankomailta jättikorvauksia hiilen alasajosta – vaarantaa valtioiden ilmastotoimet “

Viestintätapaaminen

Viestintäryhmä
Viestintätiimi vauhdissa!

Haluatko vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen viestinnän keinoin? Tule mukaan tapaamiseemme!

Hiilivapaa Suomi -viestintäryhmä kokoontuu suunnittelemaan niin perinteisen kuin sosiaalisen median viestintää.

Uudet toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan! Kokoukseen osallistutaan Google Hangoutsilla.

Ilmoittaudu, niin viestimme sinulle tarkemman esityslistan ja osallistumislinkin!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Fortum defends coal power at their AGM by emphasising emissions trading

Pekka Lundmark
Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark liioitteli päästökaupan roolia hiilen alasajossa. Kuva: Arno Mikkor CC BY 2.0.

Fortum failed yet again to address the concerns of civil society and environmental organisations in this year’s AGM. The Finnish state-owned company did not properly comment on its subsidiary Uniper’s new coal plant, its emissions in Russia or other fossil fuel investments, which will lock Fortum and Uniper into polluting energy production for a decades.

Lue lisää “Fortum defends coal power at their AGM by emphasising emissions trading”