Kirjepohja Fortumille

Hyvä —

olen syvästi huolissani Fortumin tytäryhtiön Uniperin toimista Euroopassa. Ilmastokatastrofin uhatessa uuden Datteln 4 -hiilivoimalan avaaminen Saksassa ja Alankomaiden uhkaaminen välimiesoikeudella kivihiilikiellon takia on puhdasta järjettömyyttä ja lähettää väärän viestin koko muulle maailmalle.

Fortumin strategia perustuu vähähiilisyyteen, mikä tekee siitä juuri oikean Uniperin uudeksi omistajaksi ja ohjaamaan sen kohti 1,5 asteen ilmastotavoitetta. Fortumin on nyt valittava, onko se todella 1,5 asteen tavoitteen takana ajamassa hiiltä alas 2030 mennessä.

Pyydän sinua huolehtimaan omalta osaltasi siitä, että Fortum käyttää suurimman omistajan valtaansa Uniperiin. Hiilivoimaloiden myyminen eteenpäin ei ole oikea ratkaisu. Fortumin on nopeasti käynnistettävä Uniperin – ja omassa omistuksessaan olevien – hiilivoimaloiden alasajo huomioiden työntekijöiden oikeudet. Alankomaiden suunnitellusta oikeuskanteesta on julkisesti vetäydyttävä ja uudet investoinnit hiilivoimaan ja maakaasuun on lopetettava heti.

Ystävällisin terveisin,

[oma nimesi]

Katso osoitteet