Lähetä Fortumille viesti

Fortumin on käytettävä suurimman osakkeenomistajan valtaansa sekä pohjattava toimintansa ilmastotieteeseen ja 1,5 asteen tavoitteeseen. Me vaadimme:

→ Fortum ei saa vältellä vastuutaan ja myydä omia tai Uniperin hiilivoimaloita eteenpäin.

→ Fortumin ja Uniperin hiilivoimalat Euroopassa ja sen ulkopuolella on suljettava 2030 mennessä. Hiilivoiman alasajolle on tehtävä tiekartta, joka sisältää oikeudenmukaisen siirtymän työntekijöille.

→ Fortum ja Uniper lopettavat heti investoinnit hiilivoimaan  ja maakaasuinfrastruktuuriin.

→ Uniper ei ota käyttöön uutta Datteln 4 -hiilivoimalaa.

→ Uniper ei haasta Hollantia oikeuteen vastuullisen ilmastopolitiikan tekemisestä ja päätöksestä kieltää kivihiili v. 2030.

Lue lisää Fortumista ja Uniperista

Lähetä viesti Fortumin avainhenkilölle ja vaadi nopeita toimia!

Lähetä Fortumille viesti:

Valmis twiittipohja avautuu, kun klikkaat henkilön twitter-nimeä.

Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa myös sähköpostia: katso täältä kirjepohja.