Kirjepohja suursijoittajalle

Hyvä —,

olen syvästi huolissani suomalaisten suursijoittajien riittämättömistä käytännöistä fossiilisten polttoaineiden ja suuripäästöisimpien yhtiöiden tukemisen rajoittamiseksi. Ilmastokriisin aikakaudella niin suorille kuin epäsuorille fossiilisijoituksille tulisi olla nollatoleranssi. Tehokas fossiilipolitiikka sisältää nollatoleranssin uusille fossiilihankkeille (esim. kaasu- ja öljykentät, kivihiilivoimalat, -masuunit ja -kaivokset) sekä sulkee pois yhtiöt, joilla ei ole tieteeseen perustuvaa ja aikataulutettua päästövähennyssuunnitelmaa tai joiden liiketoiminta perustuu liiaksi fossiilisiin polttoaineisiin. Tällä hetkellä yhtiönne fossiilipolitiikka ei täytä kriteereitä.

Pyydän teitä:

    • ottamaan viipymättä käyttöönne suositusten mukaisen sektorikohtaiset fossiilipolitiikat (hiili, kaasu- ja öljy ja teräs), joiden mukaisesti divestointi toteutetaan ilman poikkeussääntöjä.
    • harjoittamaan aktiivista omistajuutta yhtiöiden suuntaan kaikkia keinoja hyödyntäen (mm. julkiset ulostulot, yhtiökokousaloitteet ja äänestäminen yhtiökokouksissa) sekä julkaisemaan vaikuttamistyön tavoitteet, aikataulun sekä kohdeyhtiöt.

Ystävällisin terveisin,
[oma nimesi]

→ Katso osoitteet