Kirjepohja suursijoittajalle

Hyvä —,

olen syvästi huolissani suomalaisten suursijoittajien riittämättömistä käytännöistä hiilisijoitusten rajoittamiseksi. Ilmastokriisin aikakaudella niin suorille kuin epäsuorille hiilisijoituksille tulisi olla nollatoleranssi. Tehokas hiilipolitiikka on kokonaisvaltainen sekä läpinäkyvä ja sitä toteutetaan tiukasti. Tällä hetkellä yhtiönne hiilipolitiikka ei täytä kriteereitä.

Pyydän teitä:

    • ottamaan viipymättä käyttöönne suositusten mukaisen hiilipolitiikan, jonka mukaisesti divestointi toteutetaan ilman poikkeussääntöjä.
    • harjoittamaan aktiivista omistajuutta, joka on tavoitteiden osalta avointa ja julkista.

Ystävällisin terveisin,
[oma nimesi]

→ Katso osoitteet