Selvitykset ja tutkimukset

Euroopan Maan ystävät / Thomas Dauphin, 2020:
Ilmastotoimien este: 10 syytä, miksi EU:n ja hallitusten on irtauduttava ECT-sopimuksesta
Raportti listaa 10 syytä, miksi ECT-sopimus on haitallinen ja EU:n sekä sen jäsenvaltioiden on irtauduttava siitä heti.

Smart Energy Transition / Karoliina Auvinen, 2017:
Kivihiilen käyttö ja vaihtoehdot Suomessa
Artikkeli sisältää perustietoa kivihiilen kulutuksesta, vaihtoehdoista sekä hiilen käyttöä ohjaavasta regulaatiosta Suomessa.

Geologian tutkimuskeskus, 2019:
Helsingin geoenergiapotentiaali -raportti (2019)

Sitra, 2015:
Energiaälykäs pääkaupunkiseutu
Selvitys kartoittaa toimia ja ratkaisuja, jotka kustannustehokkaasti vähentävät pääkaupunkiseudun energiajärjestelmän päästöjä sekä energiantuotannossa, energiankulutuksessa että energiajärjestelmän kehityksessä. Selvityksessä keskitytään erityisesti sellaisiin toimenpiteisiin, joita voidaan toteuttaa seuraavien 15 vuoden kuluessa.

WWF / Gaia Consulting Oy, 2015:
Helsingin energiapäätös. Energiatehokkuus on polttoainevaihtoehdoista paras
Selvityksen mukaan Helsingin lämmöntarve voidaan tiputtaa energiatehokkuustoimilla vuoteen 2050 mennessä lähes puoleen.

Lappeenrannan yliopisto / Michael Child & Christian Breyer, 2015:
Vision and initial feasibility analysis of a decarbonised Finnish energy system
LUT:n tutkimuksessa on vertailtu erilaisia energiajärjestelmien skenaarioita Suomelle vuonna 2050. Tutkimuksen mukaan lähes omavarainen, uusiutuvaan energiaan perustuva järjestelmä on Suomessa kilpailukykyinen vaihtoehto muiden rinnalla.

WWF, 2013:
Eroon fossiilisista. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa
Raportti tarjoaa vision siitä, kuinka Helsinki voisi siirtyä kivihiilen käytöstä uusiutuvaan energiaan.

Tietopaketit

Kampanja on tuottanut kuntapäättäjille tietopaketteja, joissa kerrotaan mm. miksi päästövähennyksillä on kiire, millainen kyseisen kunnan energiantuotannon tilanne on ja millaisilla teknologioilla fossiiliset polttoaineet voidaan korvata. Tietopaketit on kirjoitettu keväällä 2017. Voit ladata tietopaketit tästä:

Hiilivapaa Espoo -tietopaketti
Hiilivapaa Helsinki -tietopaketti
Hiilivapaa Vantaa -tietopaketti