Gallup: pääkaupunkiseudulla halutaan uusiutuvaa energiaa ja eroon hiilestä

Kansalaisjärjestöt ovat pitkään vaatineet energiayhtiöiltä toimia fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi energiantuotannossa. Aihe on erityisen ajankohtainen kuntavaaleissa 2017, sillä tulevan valtuustonkauden aikana tehtävät päätökset tai päättämättä jättämiset ratkaisevat, sulkeutuvatko fossiilivoimalat ajoissa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Kysymys on keskeinen etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa jokaisessa suuressa kunnassa on omat hiilivoimalansa: Helsingissä Hanasaari ja Salmisaari, Vantaalla Martinlaakso ja Espoossa Suomenoja. Näistä Hanasaari on päätetty sulkea vuoden 2024 loppuun mennessä, muiden kohtalo on vielä auki. Nämä voimalat ovat nykyään merkittävä osa pääkaupunkiseudun energiantuotantoa: kaukolämmöstä tuotetaan kivihiilellä Helsingissä 59%, Espoossa 54% ja Vantaalla 42%. Kuitenkin nämä voimalat on jo lähivuosina korvattava kestävällä energialla ja energiatehokkuudella, kun olemme ilmastonmuutoksen torjumisessa tosissamme.

Etenkin kuntavaalien alla avainroolissa onkin se, mitä äänestäjät asiasta ajattelevat. Siksi Hiilivapa Suomi -kampanja päätti selvittää pääkaupunkiseudun kuntalaisten näkemyksiä energia-asioista. Mielipidekyselyn teettämistä alettiin suunnitella jo viime syksynä, ja siihen koottiin rahoitusta osana Mesenaatti-sivuston kautta toteutettua Hiilivapaat kuntavaalit 2017 -joukkorahoituskampanjaa.

Esitimme tutkimuksessa helsinkiläisille, espoolaisille ja vantaalaisille kaksi väittämää:

1. Kotikuntani pitää lähivuosina panostaa merkittävästi uusiutuvaan energiaan.

2. Kotikunnassani on lähivuosina tehtävä päätös kivihiilen käytön lopettamisesta energiantuotannossa.

Kysely toteutettiin TNS Gallupin tekemänä internetpaneelina maaliskuussa 2017. Vastaajien kokonaismäärä oli 1021, ja he jakautuivat pk-seudun paikkakunnille kuntien koon mukaisesti. Kokonaistuloksen luottamusväliksi muotoutui 3,4% suuntaansa. Kaupunkikohtaisesti jaettuna otosmäärät olivat siis pienempiä, ja sinänsä vain suuntaa-antavia. Erityisen varovainen on oltava tätäkin pienempiä ryhmiä tarkasteltaessa; esimerkiksi kaupunkikohtaiset tiettyjen puolueiden äänestäjämäärät olivat varsin pieniä.

Miltä tulokset sitten näyttivät?

Tulos on selvä: enemmistö pääkaupunkiseudun asukkaista haluaa lisää uusiutuvaa energiaa ja eroon hiilestä. Kohtuullinen osa vastaajista ei osannut ilmaista kantaansa. Vastustus energiauudistusten tekemiselle sen sijaan on hyvin vähäistä.

Entä miltä tulokset näyttivät eri kaupungeissa?

Kaupungeittain tehtävässä vertailussa huomio kiinnittyy siihen, että espoolaiset ovat hieman vähemmän innokkaita uudistusten kannattajia, vaikka enemmistö heistäkin on uusiutuvien edistämisen ja hiilestä luopumisen kannalla. Yksi selitys asialle voikin olla, että Suomenojan hiilivoimala ei ole yhtä tuttu osa kuntansa kaupunkirakennetta ja -identiteettiä kuin voimalat Helsingissä ja Vantaalla.

Tuloksia on kiinnostavaa vertailla myös eri puolueiden äänestäjien välillä.

Puolueiden kannattajissa löytyy siis eroja, mutta ne eivät ole suinkaan ylitsepääsemättömiä: kaikkien puolueiden kannattajien enemmistö pääkaupunkiseudulla kannattaa myös uusiutuvien edistämistä ja hiilestä luopumista. Ei muuta kuin yhteistuumin ratkaisuja tekemään, poliitikot!

Yksi huolestuttava piirre tuloksista löytyy, kun katsomme vastaajien näkemyksiä iän mukaan jaoteltuna:

Toisin kuin usein ajatellaan, nuoret eivät näiden vastausten perusteella olekaan niitä, jotka innokkaimmin kannattavat ilmastotoimia. Suurin kannatus löytyy aikuisemmista ikäpolvista. Olisiko niin, että eläkkeellä tulevien sukupolvien tilanne ja elinmahdollisuudet alkavat huolettaa? Vai onko nuorten kanssa päässyt käymään niin, että opetuksessa on kompasteltu?

Kaikesta huolimatta kokonaisuus on selvä: kuntalaiset näyttävät antavan päätöksentekijöille selvän mandaatin edetä määrätietoisesti ja vauhdikkaasti energiaratkaisuiden uudistamisessa kestävään suuntaan.

Haluatko tutkia teettämämme tutkimuksen tuloksia tarkemmin? Koko saamamme aineisto löytyy täältä (pdf). Mikä oli sinun mielestäsi kiinnostavin tai yllättävin löydös? Kommentoi sivullemme Facebookissa!

Äänestäjä: ilmaise tukesi ehdokkaalle, joka sitoutuu edistämään hiilestä ja turpeesta luopumista – tee äänestyslupaus!

Ehdokas: lupaa ajaa hiilestä ja turpeesta luopumista ensi valtuustokaudella – tee ehdokassitoumus!