Toukokuun blogi: Lobbauksen ABC – eli miten istut päättäjien pöytiin ja voitat kampanjan

Hiilivapaa Suomi -kampanjan vapaaehtoisia lobbaamassa
Joulupukkikin lobbaa! Hiilivapaa Suomi -kampanja kävi tapaamassa kristillisdemokraattien puheenjohtajaa Sari Essayahia tammikuussa.

Ensimmäinen mielikuva lobbauksesta on usein negatiivinen ja vähän likainen. Mielikuvissa lobbausta harrastavat isot, pahat firmat, jotka tavoittelevat häikäilemättömästi omaa etuaan. Todellisuudessa lobbaus on arkista ja sitä voivat harrastaa kaikki, jotka haluavat vaikuttaa päätöksentekoon tai nostaa omia tavoitteitaan poliittiselle agendalle. Lobbaajina toimivat niin ympäristöjärjestöt kuin yksittäiset ihmiset siinä missä teollisuuden etujärjestötkin.

Lobbaus kampanjan osana

Lobbaus on yksinkertaisesti omien kantojen ajamista ja päätöksiin vaikuttamista. Yksinkertaisimmillaan se on sähköposti tai twitter-viesti päättäjälle. Useimmiten lobbaus on kuitenkin enemmän tai vähemmän suunniteltua ja systemaattista toimintaa, jolla pyritään saamaan aikaan haluttu päätös tai muu lopputulos.

Viime vuosina lobbaus on saanut mielikuvissa ehkä jopa liian ison merkityksen osana kampanjointia. Tosiasia kuitenkin on, että pelkällä lobbauksella ilman muuta painostusta saavutetaan harvoin suuria voittoja. Lobbausta kannattelemaan tarvitaan ”muuta pöhinää”, joka saadaan aikaan tyypillisillä kampanjan keinoilla. Tällä pöhinällä parannetaan halutun viestin merkitystä: tämä on tärkeää ja tämä näkyy kaikkialla, tästä kannattaa olla kiinnostunut.

Lobbauksen voi siis hahmottaa yhtenä kampanjan keinona, jolla vaatimuksia päättäjille tai muutoin asian suhteen valtaa käyttäville tuodaan tiettäväksi. Vaikka lobbaus ei ole hopealuoti, joka yksinään ratkaisee kampanjan voiton, on lobbaus taktiikka, jota ilman kampanjaa ei yleensä pystytä voittamaan.

Vaikka lobbaus ei ole hopealuoti, joka yksinään ratkaisee kampanjan voiton, on lobbaus taktiikka, jota ilman kampanjaa ei yleensä pystytä voittamaan.

Määrittele tavoitteesi ja keinosi huolella

Nyrkkisääntönä kaikessa lobbauksessa ja kampanjoinnissa kannattaa pitää sitä, että kampanjoita lähdetään voittamaan. Toisin sanoin, kampanjaa jota ei voi voittaa ei pääsääntöisesti kannata tehdä. Keskeistä on määrittää selkeä strateginen tavoite (eli mitä pyritään saavuttamaan) ja valita keinot suhteessa tähän tavoitteeseen (eli miten siihen pyritään). Yleisimmät virheet kansalaisyhteiskunnan toteuttamissa kampanjoissa liittyvät juurikin strategisiin tavoitteisiin ja keinoihin. Usein kampanja epäonnistuu, koska strateginen tavoite puuttuu, se on epämääräinen tai epärealistinen. Vielä useammin valitut keinot eivät ole linjassa strategian kanssa. Keinot tulee siis aina valita sen mukaan, miten hyvin se edistää tavoitteen saavuttamista, ei toisin päin.

Usein kampanja epäonnistuu, koska strateginen tavoite puuttuu, se on epämääräinen tai epärealistinen.

Hyvän strategisen tavoitteen löytää esimerkiksi käyttämällä SMART-tekniikkaa. Tavoite on hyvin määritelty, kun se on:

S – selkeästi määritelty
M – mitattavissa
A – aikaan sidottu
R – realistinen
T – tavoittelemisen arvoinen

Ole ajoissa

Toinen lobbauksen kompastuskivi on väärä ajoitus. Tyypillisesti lobbaus aloitetaan auttamatta liian myöhään. Lobbauksen kannalta tärkein vaihe on asian valmistelu. Tässä vaiheessa ehdotettuihin linjauksiin on vielä mahdollista saada oma kädenjälkensä. Kun isot suuntaviivat on vedetty, lobbaus siirtyy vaikeuskertoimeltaan täysin eri luokkaan ja toisaalta mahdolliset voitot kaventuvat. Pääsääntöisesti siis kannattaa olla liikkeellä mahdollisimman aikaisin, jolloin vaihtoehdot ovat vielä laajemmin auki.

Tunne prosessi ja jousta tilanteen mukaan

Ajoituksen lisäksi oleellista on tunnistaa asian kannalta oleelliset henkilöt: ketkä ovat niitä, jotka voivat vaikuttaa haluttuun lopputulokseen ja missä kohdassa päätösprosessia he käyttävät valtaansa? On siis tärkeä tuntea se prosessi, jolla asiasta päätetään. Virallisen prosessin lisäksi on hyvä tietää myös se, miten asiat oikeasti käytännössä toimivat.

Lobata voi monella tavalla. Joskus yksi tapaaminen oikein ajoitettuna oikean ihmisen kanssa riittää, mutta usein vaaditaan pitkä, systemaattinen työ voiton varmistamiseksi. Usein viisasta on määrittää tiukka ja oleelliseen keskittyvä tavoite, mutta jättää keinojen suhteen väljyyttä. Yleensä matkan varrella tilanteet muuttuvat ja siksi erilaisia keinoja on hyvä käyttää tilanteen ja tarpeen mukaan.

Ole ystävällinen

Vastakkainasettelu ja väittely kahdenkeskisissä tapaamisissa ei ole koskaan hyödyllistä. Kannattaa muistaa, että ihmisillä on vaistomainen halu olla miellyttävän ihmisen kanssa samaa mieltä. Tämä on lobbarin ehdottomasti tärkein sääntö. Tapaamisessa ei siis ole tarkoituksenmukaista alkaa väitellä asioista. Metsä vastaa niinkuin sinne huudetaan.

Kannattaa muistaa, että ihmisillä on vaistomainen halu olla miellyttävän ihmisen kanssa samaa mieltä.

Tee kotiläksysi ja ole rehellinen

Kun päätöksentekijää tai vaikuttajaa lähestytään, kannattaa käyttää nimenomaan häntä koskettavia argumentteja. Tee siis taustatyö huolella ennen tapaamista. Varmista, että tunnet riittävällä tasolla myös käsiteltävän asian.

Tapaamista varten on aina syytä valmistella konkreettinen pyyntö: ”Haluan, että toimit asiassa A tavalla B syistä C (ja tässä on kirjallisesti yksityiskohtainen ja perusteltu ehdotukseni)”. Valmistaudu vastaamaan vasta-argumentteihin, mutta muista, että sinun ei tarvitse tietää kaikkea. Valmistaudu kuitenkin huolella ja pyri ainakin määrittämään mahdollisimman yksityiskohtaisesti se mitä haluat lobattavan tekevän. Jos et tiedä vastausta kysymyksiin, älä keksi vaan myönnä tietämättömyytesi: ”Selvitän tätä ja palaan asiaan”.

Valmistaudu vastaamaan vasta-argumentteihin, mutta muista, että sinun ei tarvitse tietää kaikkea.

LOBBAUS – käytännön ohjeet

Tapaamisen sopiminen

  • Yhteydenotto kannattaa tehdä sähköpostilla
  • Jos kampanjassa tehdään paljon lobbaustapaamisia, kannattaa kirjoittaa vakioyhteydenottopohja, jota voi muokata kullekin tavattavalle sopivaksi
  • Jos tapaajia on useampia, ilmoita kaikkien tapaajien nimet pyyntöön
  • Muistuta, jos vastausta ei kuulu!
  • Ehdota useampaa mahdollista tapaamisaikaa
  • Vastaa pian tavattavalle ja lyö lukkoon tapaamisaika- ja paikka!

Valmistautuminen tapaamiseen

  • Perehdy tavattavaan henkilöön: mieti, mitä yhteistä teillä on ja varaudu argumentointiin
  • Kertaa kampanjan aineistot ja ojenteet eli henkilölle annettavat lisämateriaalit
  • Sovi tapaamisen tavoitteet
   • Haluatteko vaikuttaa henkilön mielipiteeseen?
   • Haluatteko pyytää häntä toimimaan?
   • Haluatteko häneltä tietoa?
  • Ennen tapaamista valmistaudu vielä työparin kanssa
  • Pukeudu asiallisesti
  • Ota ojenteet mukaan itselle ja tavattavalle
  • Mene ajoissa paikalle
  • HUOM: muistathan miltä tavattava näyttää?

Tapaamisessa

  • Esitelkää itsenne ja kampanja, varmista kuinka paljon teillä on aikaa käytössä
  • Käykää ojenne läpi tavalla tai toisella – huolehdi, että keskeiset pointit tulevat sanotuiksi!
  • Jos et tiedä, lupaa selvittää
  • Pelkkä huoli saattaa toimia
  • Muista ystävällisyys: yritä löytää yhteinen maaperä

Tapaamisen jälkeen

  • Etsi vastaukset mahdollisiin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin
  • Lähetä kiitosviesti ja mahdolliset lisämateriaalit tavatulle

Kirjoittaja
Kaisa-Reeta Koskinen on työskennellyt fyysikkona, pörssiyhtiön lobbarina, ympäristöjärjestön energiavastaavana ja energiatehokkuuden erityisasiantuntijana – ja tuntee Brysselin kuin omat taskunsa. Tällä hetkellä Koskinen toimii Helsingin kaupungin päästövähennysohjelman johtajana.


Toukokuun ilmastokalenterin teemana on lobbaus.
→ Lue lisää ja katso kuukauden ilmastovinkit!