Suomen ilmastopolitiikan sokea piste: Fortum jarruttaa kivihiilestä luopumista Euroopassa

Kuva: Hiilivoimala Saksassa / Patrick Pekal, CC BY 4.0

Hiilivapaa Suomi aloittaa tänään kansainvälisen ilmastolakkoviikon käynnistyessä Fortumin Uniper-omistuksia kritisoivan kampanjan. Hiilivapaa Suomi vaatii, että Suomi tiukentaa kivihiilipolitiikkaansa ja päivittää omistajaohjauspolitiikkansa 1,5 asteen tavoitteen mukaiseksi.

Hiilen alasajo on lyhyellä tähtäimellä globaalin energiasektorin tärkein prioriteetti. Suomi on näyttänyt esimerkkiä hyväksymällä kivihiilen energiakäytössä kieltävän lain. Suomi on myös perustajajäsen Powering Past Coal -liittoumassa, joka kannustaa hallituksia, yritysmaailmaa ja eri organisaatioita luopumaan nopeasti hiilivoimasta.

Valitettavasti Suomen toiminnalla on yksi sokea piste: hiilivoiman rahoittaminen valtionyhtiö Fortumin kautta.

Suomalainen valtionyhtiö Fortum on kannanotoissaan asettunut vastustamaan ilmastotieteeseen ja Pariisin sopimukseen perustuvia tavoitteita kivihiilen alasajamisesta Euroopassa 2030 mennessä. Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark on julkisesti tukenut uuden Datteln 4 -hiilivoimalan käyttöönottoa Saksassa sekä Saksan aikataulua hiilestä luopumiseksi vasta 2038. Lundmark ei myöskään näe ongelmaa hiilivoimaloiden myymisessä, vaikka se lisäisi laitosten päästöjä pidentyneen käyttöiän myötä.

Suomen hallituksen on uudistettava omistajaohjauksensa ilmastokestäväksi: suomalaisten valtionyhtiöiden toiminnan on oltava linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Tämä edellyttää muun muassa fossiilisten polttoaineiden alasajoa yhtiöiden koko arvoketjussa, eli mukaan on otettava myös epäsuorat ja yritysten rahoittamat päästöt, kuten Uniperin tapauksessa.

“Ilmastotieteen mukaan neljäsosa EU:n nykyisistä hiilivoimaloista on suljettava ennen vuotta 2020, ja 72 % voimaloista tulee olla kiinni 2025 mennessä. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös, ettei yhtään uutta hiilivoimalaa enää rakenneta”, kampanjakoordinaattori Vera Kauppinen toteaa. “Suuri osa ongelmallisista hiiliyhtiöistä on valtio-omisteisia. Suomi voisi osoittaa muillekin hiiliyhtiöitä omistaville valtioille, kuten Puolalle ja Etelä-Afrikalle, että valtioilla on velvollisuus puuttua kivihiileen myös omistajuutensa kautta.”

Lisätietoa: hiilivapaasuomi.fi/fortum