Kansainvälisille sijoittajille Fortum on Suomen Exxon

savu

Helsingin Sanomat kirjoitti 27.2. öljy-yhtiö Exxonin takertumisesta öljyinvestointeihin ja tällaiseen liiketoimintaan kytkeytyvästä jatkuvasti kasvavasta taloudellisesta riskistä. Jutussa kerrottiin, kuinka kansainväliset suursijoittajat tunnistavat, ettei fossiilisten polttoaineiden varaan voi enää rakentaa uskottavaa ja tuottavaa liiketoimintaa.

Jutussa mainitut maailman suurin varainhoitaja Black Rock ja suurten kansainvälisten sijoittajien yhteenliittymä Climate Action 100+ ovat Suomessa tuttuja siitä, että ne ovat esittäneet vastaavaa huolta valtionyhtiö Fortumin toimista. Fortumin yhtiökokouksessa 2020 Black Rock äänesti hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntämistä vastaan, koska yhtiö oli kasvattanut hiiliriskejään. Myös joukko Climate Action 100+ -koalitioon kuuluvia sijoittajia vaati Fortumilta selkiytystä siihen, miten yhtiön nykyiset toimet sovitetaan yhteen Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa. Lisäksi he kehottivat Fortumia nostamaan johdon palkitsemisperusteeksi ilmastotavoitteiden päivittämisen.

Suomalaisilta suursijoittajilta vastaavia toimenpiteitä ei ole nähty, vaikka fossiilisten polttoaineiden taloudellinen riski tulee realisoitumaan vielä öljyä nopeammin juuri Fortumin toiminnalle keskeisten kivihiilen ja maakaasun osalta. Tunnistavatko Fortumin suomalaiset omistajat ilmastonmuutoksen taloudelliset riskit?

 

Kuva: Austin Chan, Unsplash.