Fortum ei pärjää ilmastonmuutoksen torjunnassa kilpailijoilleen – ovatko omistajaohjauksen linjaukset vain paperia?

Mustaan pukeutunut henkilö sinivihreän taustan edessä pitää kylttiä, jossa lukee: Fortum älä polta meidän tulevaisuuttamme! Fortum don't burn our future! #StopDatteln4
Kuva: Friedemann Vogel

Juttu julkaistu alun perin Kauppalehden mielipidekirjoituksena 17.2.2022.

Valtionyhtiöiltä edellytetään ilmastoasioissa edelläkävijyyttä, verrokkiyhtiöihin nähden kunnianhimoisia tavoitteita ja Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen huomioimista. Näin linjattiin maaliskuussa 2020, kun valtioneuvosto hyväksyi omistajaohjauksen periaatteet. Periaatepäätös ei näytä muuttavan asioita käytännössä ainakaan Fortumin tapauksessa.

Valtio omistaa suomalaisesta energiayhtiö Fortumista 50,8 prosenttia, eli se on valtionyhtiö. Saksalainen Uniper on Fortumin tytäryhtiö. Valtion omistuksen kautta yhtiön liiketoiminnan kestävyys on suomalaisten yhteinen etu ja yhtiön vaikutukset ilmastonmuutoksen kiihdyttämiseen laajasti jaettu huoli.

Yhtiön johto on aina tilivelvollinen osakkeenomistajilleen, joista tässä tapauksessa Suomen valtio on merkittävin. Käytännössä yrityksen toiminnan seuraaminen ja omistajan oikeuksien käyttäminen on omistajaohjausministerin Tytti Tuppuraisen (sd) sekä valtion salkunhoitajien kontolla.

Fortum on julistanut hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2050, mutta yrityksen strategiassa käytäntö ja ylätason julistukset eivät tunnu kohtaavan. Uskottava hiilineutraaliustavoite edellyttää tieteenmukaisia välitavoitteita, jotka nyt paljolti puuttuvat.

Fortumin ilmastotavoitteille ei löydy konkreettista katetta. Fortum on Euroopan energiantuottajien joukossa yksi vähiten tuuli- ja aurinkovoimaan sijoittavista yrityksistä. Fortum on aikeissa polttaa hiiltä ja fossiilista kaasua reilusti yli niiden aikarajojen, joita ilmastotiede asettaa.

Tämä selviää ajatushautomo Emberin, WWF:n, Maan ystävien ja yhdeksän muun järjestön julkaisemasta Limited Utility, European energy companies failing on net zero commitments -tutkimuksesta.

Tutkimuksessa Fortumin ja sen 20 eurooppalaisen verrokkiyhtiön energiantuotantoa verrataan kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mallinnuksen mittareihin, joiden avulla saavutettaisiin hiilineutraaliustavoite vuonna 2050 (IEA Net Zero by 2050 Roadmap). Olennaiset mittarit koskevat aikataulutettua kivihiilen ja fossiilisen maakaasun käytöstä luopumista ja aurinko- ja tuulivoiman tuotannon moninkertaistamista.

Fortum ei tutkimuksessa näyttäydy edelläkävijänä. Sen julkistettu strategia ei uskottavasti huomioi 1,5 asteen tavoitetta, eivätkä Fortumin tavoitteet ole kunnianhimoisia suhteessa tutkimuksen verrokkiyhtiöihin.

Fortumin strategiaa on viime vuosina työstetty, mutta tutkimus osoittaa, että yhtiö ei täytä omistajaohjauksen periaatteisiin kirjattuja odotuksia. Näyttää siltä, että valtioneuvosto jättää omat periaatteensa soveltamatta ja omistajamandaattinsa käyttämättä.

Suomalaisilla on todellakin syytä huoleen Fortumin ilmastovaikutuksista ja perusteltu syy odottaa valtion omistajaohjaukselta vahvempaa otetta. Näytön paikka omistajaohjaukselle on viimeistään keväällä tulevassa yhtiökokouksessa.

Vera Kauppinen
Kampanja-asiantuntija, Hiilivapaa Suomi

Raija-Leena Ojanen
Oikeudellinen neuvonantaja, WWF