Uniper mahdollistaa fossiilikaasuhankkeen etenemisen Australiassa

Kuvassa Australian kartta, johon länsirannikolle merkittynä Scarborough-kaasukentän sijainti punaisella.

Fortumilla ja Uniperilla on valtava määrä fossiiliprojekteja ympäri maailmaa. Olemme koonneet nämä lukuisat fossiilihankkeet kartalle.

Tässä blogisarjassa tuomme esiin esimerkkejä Fortum-Uniperin fossiilihankkeista ja niihin liittyvistä vääryyksistä. Sarjan toisessa blogikirjoituksessa käsittelemme Burrup Hub LNG-hanketta Länsi-Australiassa.

Vaarallinen fossiilikaasuprojekti uhkaa Australian monimuotoista meriluontoa, aborginaalien kulttuuria sekä ilmastokriisin torjumista. Toteutuessaan tämä projekti olisi tikittävä “päästöpommi”, joka kiihdyttäisi ilmastokriisin romahduksen partaalle tai sen yli. Australialainen energiayhtiö Woodside Energy suunnittelee Burrupin niemimaalle Länsi-Australiaan valtavaa Burrup Hub-fossiilihanketta Uniperin ja muiden kaasun ostajien tuella. Suunnitelmana on rakentaa kaksi jättimäistä kaasukenttää merelle (Scarborough ja Browse -kentät), jossa fossiilikaasua porataan merenpohjan alta.

Toteutuessaan tämä projekti olisi tikittävä “päästöpommi”, joka kiihdyttäisi ilmastokriisin romahduksen partaalle tai sen yli.

Lisäksi suunnitteilla on kenttiä maalle sekä kaksi kaasuputkea, jolla kaasu kuljetetaan avomereltä kahdelle olemassa olevalle LNG (liquefied natural gas, nesteytetty maakaasu) -terminaalille. Woodside Energy aikoo myös kaksinkertaistaa Pluton LNG-terminaalin koon. LNG-terminaali on laitos, jossa fossiilikaasu nesteytetään kuljetusta varten tai laivalla tuotu LNG uudelleenkaasutetaan käyttöä varten. Lisäksi laitoksessa voidaan varastoida, pumpata, paineistaa ja mitata fossiilikaasua.

Scarboroughin kaasukenttä on tämän “päästöpommin” ensimmäinen vaihe, joka lyötiin lukkoon lopullisella investointipäätöksellä vuonna 2021. Suunnitelmiin kuuluu yhteensä 13 uuden merenalaisen kaasulähteen poraaminen, ja toiminnan on tarkoitus alkaa vuonna 2026.

Burrup Hub -fossiilihanke ei ole linjassa Pariisin sopimuksen kanssa ja se lisää hiilipäästöjä valtavasti aikana, jolloin niitä tulisi leikata merkittävästi.

Fortumin tytäryhtiö Uniperilla on ollut merkittävä rooli tämän haitallisen suunnitelman etenemisessä, sillä yhtiö on sopinut ostavansa 2 miljoonaa tonnia kaasua vuodessa Scarboroughista, jos hanke toteutuu. Tämä tuplaisi Uniperin Woodside Energyltä ostaman fossiilikaasun määrän. Yhtiöt solmivat vuonna 2019 pitkäaikaisen kaasun ostosopimuksen. Burrup Hub -fossiilihanke ei ole linjassa Pariisin sopimuksen kanssa ja se lisää hiilipäästöjä valtavasti aikana, jolloin niitä tulisi leikata merkittävästi. Lisäksi suunnitelmat sitovat Australian fossiiliseen energiatuotantoon vuosikymmeniksi eteenpäin.

Fossiilikaasun ylikapasiteetti ja valtavia päästöjä

Toteutuessaan hankkeen aiheuttamat päästöt olisivat huomattavasti suuremmat kuin yhtiön tai osavaltion hallituksen arviot antavat ymmärtää: yli 15:tä uutta hiilivoimalaa vastaavat hiilidioksidipäästöt (yli 4,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia) joka vuosi vuoteen 2055 asti. Hankkeet vuosittaiset suorat ja epäsuorat hiilidioksidipäästöt vastaisivat jopa yli 61:tä prosenttia Länsi-Australian kaikista päästöistä.

Woodside perustelee hanketta kaasuteollisuuden yleisellä narratiivilla, jonka mukaan siirtyminen hiilestä kaasuun vähentää päästöjä ja varmistaa energian saatavuuden. Burrup Hub -hankkeen onkin yhtiön mukaan tarkoitus auttaa myös Aasiaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi Woodside väittää, että kaasu mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden laajemman käyttöönoton sähköntuotannossa.

Yhtiön perustelut eivät kuitenkaan kestä tarkastelua. Burrup Hub -hanke lisäisi Länsi-Australian kaasukapasiteettia noin 20 prosentilla, mikä on selvästi enemmän kuin ennustettu kysyntä seuraavan vuosikymmenen aikana. Useat Aasian maat, kuten Australialle tärkeä LNG:n ostaja Japani, ovat myös aikeissa puolittaa nesteytetyn fossiilikaasun käytön sähköntuotannossa 2020-luvun loppuun mennessä.

Fossiilikaasun päästöt sen koko elinkaaren ajalta ovat selvästi aliarvioituja, ja uuden kaasuinfrastruktuurin rakentaminen on kallista. Uusiutuvan energian kustannukset puolestaan laskevat jatkuvasti ja kehittyvä varastointiteknologia varmistaa järjestelmän luotettavuutta.

Fossiilikaasun päästöt sen koko elinkaaren ajalta ovat selvästi aliarvioituja, ja uuden kaasuinfrastruktuurin rakentaminen on kallista.

Toistaiseksi Woodside ei kuitenkaan ole ryhtynyt merkittäviin toimiin siirtyäkseen käyttämään puhtaamman energian kasvumahdollisuuksia. Päinvastoin, 16 miljardin dollarin investointi Burrup Hub -hankkeeseen sitoo Woodsiden suurten päästöjen ja riskien liiketoimintamalliin vuosikymmeniksi.

Haittoja ihmisille, merieläimille ja kulttuuriperintökohteelle

Valtavien päästöjen vuoksi on ymmärrettävää, että kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan Burrup Hub -hanke ei ole Pariisin sopimuksen kanssa linjassa. Hanke vaarantaisi suoraan sekä Australian kansalliset että kansainväliset yritykset hillitä ilmastokriisiä. Lisäksi se tuottaisi suuria määriä ilmansaasteita, jotka voivat pienilläkin altistumistasoilla johtaa vakaviin terveyshaittoihin, kuten sydänsairauksiin, aivoinfarktiin sekä keuhkosyöpään, astmaan ja diabetekseen.

Räjähdykset voivat pahimmassa tapauksessa tuhota eläinten kuuloaistin ja suuntavaiston tai jopa johtaa niiden kuolemaan.

Päästöjen lisäksi hankkeella olisi tuhoisat vaikutukset merieläinten, kuten valaiden ja kilpikonnien, elinoloihin. Seismisistä testauksista lähtevä ääni on verrattavissa raketin laukaisuun ja aiheuttaa merieläimille vaikeuksia syömisen ja lisääntymisen kanssa. Räjähdykset voivat pahimmassa tapauksessa tuhota eläinten kuuloaistin ja suuntavaiston tai jopa johtaa niiden kuolemaan. Lisäksi tarvittavan infrastruktuurin rakentamisella sekä hankkeen saasteilla olisi kohtalokas vaikutus läheisen Dampierin saariston rikkaaseen biodiversiteettiin: värikkäät koralliriutat sekä alueen 650 kalalajia ovat vaarassa.

Hankkeen happamat kaasupäästöt uhkaavat myös paikallisten aboriginaalien kalliotaidetta.

Hankkeen happamat kaasupäästöt uhkaavat myös paikallisten aboriginaalien kalliotaidetta. Murujugan (Burrupin niemimaan alkuperäinen nimi) kalliopiirrokset ovat merkittävä osa Australian alkuperäiskansojen kulttuuriperintöä. Näihin kallioihin on ikuistettu karttoja, kauan sitten sukupuuttoon kuolleita eläimiä sekä maailman ensimmäinen kuva ihmiskasvoista. Kalliotaide on Murujugan aboriginaaleille keskeinen side menneisiin sukupolviin ja alueen historiaan, ja muodostaa pohjan kansan nykyiselle kulttuurille sekä uskomuksille. Jo vuosina 2006 ja 2007 Woodside tuhosi 941 kaiverruksin koristeltua kiveä. Nyt loputkin tästä yli 45 000 vuotta vanhasta, korvaamattomasta kulttuuriperinnöstä on vaarassa tuhoutua jatkuvan teollisen kehityksen ja päästöjen vuoksi.

Onkin hämmästyttävää, että Länsi-Australian ympäristönsuojelulautakunta (Western Australian Environmental Protection Authority, EPA WA) on salassa hyväksynyt tämän Woodsiden hankkeen, joka on yksi maailman saastuttavimmista fossiiliprojekteista, ja vielä arvioimatta sen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia.

Länsi-Australian luonnonsuojeluyhdistyksen (Conservation Council of Western Australia) nostaman kanteen johdosta EPA WA:n päätös sallia Scarborough-kentän kaasun ja uuden kaasun käsittely Pluton käsittelylaitoksessa on Länsi-Australian korkeimman oikeuden käsiteltävänä. Haaste on jo toinen, joka on nostettu hanketta vastaan korkeimmassa oikeudessa.

Uniperin ostosopimus hankkeen mahdollistajana

Tammikuussa 2021 Fortumin tytäryhtiö Uniper kaksinkertaisti LNG-ostosopimuksensa Woodsiden kanssa aiemmin sovitusta 0,5 miljoonasta tonnista miljoonaan tonniin vuodessa. Uniper on myös sitoutunut kasvattamaan LNG-ostonsa Woodsidelta kahteen miljoonaan tonniin vuodessa vuodesta 2026 lähtien. Suurin osa vuoden 2024 jälkeisestä LNG-toimituksesta on kuitenkin sopimuksen mukaan riippuvainen Burrub Hub -hankkeen toteutumisesta.

Woodsiden mukaan Uniperin kanssa solmittu sopimus oli osoitus LNG:n kysynnän jatkumisesta sekä Burrub Hub -hankkeen kannattavuudesta, joka vahvisti päätöstä jatkaa sen kehittämistä. Näin Uniper on osaltaan mahdollistanut ilmastokriisiä kiihdyttävän ja ihmisille, merieläimille sekä kulttuuriperinnöille haitallisen hankkeen etenemisen.

→ Allekirjoita Länsi-Australian luonnonsuojeluyhdistys CCWA:n vetoomus hanketta vastaan

→ Lue blogisarjan ensimmäinen osa Uniperin SOCAR-ostosopimuksesta

Lähteet:

Conservation Council of Western Australia Why the Scarborough LNG development cannot proceed

Woodside’s Scarborough gas project under fire, as final decision edges closer – ABC News

Woodside completes Pluto Train 2 sell down as environmental group takes aim at banks | Upstream Online 

Woodside expands LNG deal with Germany’s Uniper as Scarborough FID looms | Nasdaq 

Five Years Lost How Finance is Blowing the Paris Carbon Budget

Scarborough Gas Field and Burrup Hub | gogel

Woodside expands long-term LNG supply agreement