Avoin kirje Fortumille: järjestöjen näkemyksiä Fortumin tulevaan strategiaan

Kuva Keilaniemestä ylhäältäpäin.

Amnesty, Greenpeace, WWF ja Hiilivapaa Suomi peräänkuuluttavat avoimessa kirjeessään Fortumilta toimia, jotka tekisivät yhtiöstä kestävyyssiirtymän edelläkävijän. Fortum kutsui ympäristö- ja ihmisoikeusjärjestöjä 30.11. järjestettyyn sidosryhmätilaisuuteen keskustelemaan yhtiön tulevasta suunnasta. Tilaisuus alkoi toimitusjohtaja Markus Rauramon alustuksella, minkä jälkeen järjestöt keskustelivat Fortumin kanssa ja toivat esiin huolenaiheensa sekä toiveensa Fortumin uuteen suuntaan liittyen. Tapaamisen jälkeen järjestöt lähettivät alla olevan kirjeen Fortumille.

Hyvät Fortumin edustajat,

Kiitos hyvästä ja avoimesta keskustelusta. Toivottavasti ympäristö- ja ihmisoikeusjärjestöjen näkemykset ja huolenaiheet antoivat teille evästystä yhtiön tulevaa suuntaa varten. Keskustelusta kävi ilmi, että niin Fortum kuin järjestötkin näkevät Fortumin roolin tulevaisuudessa päästöttömän ja kestävän energian tuottajana Pohjoismaissa sekä kiertotalousratkaisujen edistäjänä.

Teot ratkaisevat. Luottamustamme Fortumiin vastuullisena toimijana on rapauttanut ristiriitaisuudet julkilausuttujen tavoitteiden ja aiempien käytännön toimien välillä. Uudelta Fortumin strategialta odotamme selkeää käännöstä johdonmukaisen ja läpinäkyvään edelläkävijyyteen kestävyyssiirtymässä. Kuluva 2020-luku on ratkaisevaa aikaa ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämisessä.

Haluamme vielä tuoda esiin tärkeimmät asiat, jotka toivomme Fortumin huomioivan uudessa strategiassaan.

Fortumin tulee:

  • laatia aikataulutettu tieteeseen pohjautuva suunnitelma toiminnan sopeuttamisesta 1,5 asteen lämpötilarajaan, ja sitoutua saavuttamaan nettonolla viimeistään vuonna 2035 Euroopassa ja kehittyneissä talouksissa sekä vuonna 2040 globaalisti.
  • asettaa eurooppalaisiin verrokkiyhtiöihin nähden korkeat tavoitteet uusiutuvalle energialle ja varmistaa, että kaikki tulevat investoinnit ovat linjassa Pariisin sopimuksen kanssa.
  • minimoida vesivoiman tuotannon haitalliset luontovaikutukset mm. luopumalla Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamisesta ja toteuttamalla vaadittavat ympäristöinvestoinnit olemassaoleviin suuriin voimaloihin (mm. luonnonmukaiset ohitusuomat).
  • asettaa tiedepohjaiset luontotavoitteet aikatauluineen sekä pyrkiä luontopositiiviseksi.
  • toimia YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti.
  • pidättäytyä Pariisin sopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisten politiikkatoimien vastustamisesta.
  • huomioida hallitusnimityksissä entistä vahvemmin osaaminen ilmasto-, monimuotoisuus- ja kestävyyskysymyksissä sekä sitoa johdon palkitseminen vielä vahvemmin osaksi ESG-tavoitteiden ( Environmental, Social ja Governance) saavuttamista.

Uniper-kauppa oli selkeä osoitus fossiilisten polttoaineiden riskeistä. Fortumilla on nyt mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä ja ohjata toimintansa oikeaan suuntaan.

Ystävällisin terveisin,

Elina Mikola, ilmasto- ja ympäristöasiantuntija,  Amnesty International Suomen osasto
Olli Tiainen, ilmasto- ja energia-asiantuntija, Greenpeace Norden
Vera Kauppinen, kampanja-asiantuntija, Hiilivapaa Suomi
Raija-Leena Ojanen, oikeudellinen neuvonantaja, WWF Suomi