Avoin kirje: Suomen tuettava EU-tason irtautumista ECT-sopimuksesta

Kuvituskuva muistiosta, jonka päällä teksti: Ministeri Lintilä, odotamme Suomelta tukea EU-tason irtautumiselle ECT-sopimuksesta

Ilmastotoimia jarruttavan energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen (Energy Charter Treaty) uudistus on ongelmissa, sillä Euroopan komissio on ehdottanut EU:n koordinoitua irtautumista sopimuksesta. Asiasta keskustellaan 14.3.2023 pidettävässä EU:n neuvoston energiatyöryhmän kokouksessa.

Hiilivapaa Suomi, Maan ystävät ja kymmenen muuta kansalaisjärjestöä lähettivät kirjeen elinkeinoministeri Mika Lintilälle, jossa vaadimme Suomea tukemaan täysimääräistä ja koordinoitua EU-tason irtautumista ECT-sopimuksesta.

Kirje on luettavissa alla.


Helsinki, 8. maaliskuuta 2023

Hyvä ministeri Lintilä,

Kirjoitamme teille Suomen jäsenyydestä energiaperuskirjasta tehdyssä sopimuksessa (ECT-sopimus), ja pyydämme teitä tukemaan mahdollisimman nopeaa koordinoitua irtautumista ECT-sopimuksesta yhdessä EU:n ja sen jäsenmaiden kanssa.

ECT-sopimus jarruttaa energiasiirtymää, sekä on ristiriidassa EU:n lainsäädännön [1] kanssa ja vaarantaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet. YK:n hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan ECT-sopimus vaikeuttaa maiden toimia energiasiirtymän nopeuttamiseksi. Ranskan ylin ilmastoneuvosto [2] sekä Saksan [3] ja Alankomaiden [4] hallitukset toteavat, että uudistettu ECT-sopimus ei ole vieläkään linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. ECT-sopimus on myös esteenä kansallisille energiasäädöksille, kuten windfall-voittojen verotukselle [5], joilla pyritään vastaamaan meneillään olevaan energiakriisiin.

Saksa, Ranska ja Puola ovat ilmoittaneet virallisesti vetäytyvänsä ECT-sopimuksesta. Alankomaat, Espanja, Slovenia ja Luxemburg vetäytyvät sopimuksesta vuoden 2023 aikana. Euroopan parlamentti äänesti hiljattain EU:n koordinoidun ECT-sopimuksesta irtautumisen puolesta, jota myös Euroopan komissio tukee. On ilmeistä, että ECT-sopimuksen uudistaminen ei ole kelvollinen vaihtoehto, ja siksi Euroopan komissio onkin todennut, että EU:n irtautuminen sopimuksesta on väistämätöntä [6]. Lisätietoja on liitteenä olevassa taustamuistiossa [7].

Suomen tulisi tukea täysimääräistä ja koordinoitua EU-tason irtautumista

EU-tason irtautuminen ECT-sopimuksesta on turvallisin ja kattavin ratkaisu vallitsevaan pattitilanteeseen. EU:n jäsenvaltioiden on saatava takaisin laajamittaiset mahdollisuudet sääntelyyn, jotta ne voivat vastata meneillään olevaan energiakriisiin sekä toteuttaa nopean ja oikeudenmukaisen siirtymän pois fossiilisista polttoaineista. Suomen tulisi osoittaa ilmastojohtajuutta ryhtymällä toimiin ja tukea EU:n koordinoitua irtautumista ECT-sopimuksesta ennen EU:n neuvoston energiatyöryhmän maaliskuun keskusteluja.

Keskustelisimme mielellämme aiheesta lisää kanssanne. 

Ystävällisin terveisin,

Maan ystävät ry, Tanja Pulliainen, puheenjohtaja
CAN Europe, Chiara Martinelli, johtaja
Client Earth, Anaïs Berthier, päällikkö (Client Earthin Brysselin toimisto ja EU-asiat)
Ecologistas en Acción, Luis Rico, koordinaattori
Entraide et Fraternité, Renaud Vivien, poliittisen osaston koordinaattori
Friends of the Earth Europe, Jagoda Munic, johtaja
PowerShift, Tine Laufer, johtaja
Seattle to Brussels Network, Leah Sullivan, koordinaattori
SOMO, Audrey Gaughran, johtaja
Transnational Institute, Fiona Dove, johtaja
Veblen Institute, Mathilde Dupré, apulaisjohtaja

Viitteet

[1] ClientEarth (2022), Energy Charter Treaty fundamentally incompatible with EU law, study finds
[2] Financial Times (2022) France withdraws from Energy Charter Treaty
[3] Reuters (2022) German cabinet approves exit from Energy Charter Treaty
[4] Euractiv (2022) Netherlands follows Spain in quitting Energy Charter Treaty
[5] Lisa Bohmer (2022), Refining company reportedly threatens arbitration claim against Slovakia
[6] Euractiv (2023), LEAK: Exit from Energy Charter Treaty ‘unavoidable’, EU Commission says
[7] CAN Europe briefing: Asessing options forward with the ECT