Uniperin ja Fortumin hiilivoimalat on ajettava alas!

Suomalainen valtionyhtiö Fortum on saksalaisen Uniper-yhtiön suurin yksittäinen omistaja. Suomen valtiolla on siten välillisesti vastuullaan valtavat määrät päästöjä kivihiili- ja kaasulaitoksista ympäri Eurooppaa: yksin Uniperin hiilivoimaloiden päästöt vastaavat noin puolta Suomen vuosipäästöistä.

Vaadimme, että Fortum käyttää suurimman osakkeenomistajan valtaansa sekä pohjaa toimintansa ilmastotieteeseen ja 1,5 asteen tavoitteeseen. Hiilivoimaloiden myyminen eteenpäin ei ole oikea ratkaisu.

Fortumin on nopeasti käynnistettävä Uniperin – ja omassa omistuksessaan olevien – hiilivoimaloiden alasajo työntekijöiden oikeudet huomioiden.

Ajankohtaista

Viisi faktaa Fortumista ja Uniperista

 

1. Uniperin päästöt ovat valtavat

 

Uniperin kasvihuonekaasupäästöt vuodessa (60 Mt) ovat suuremmat kuin koko Suomen valtion (56 Mt). Yksistään Uniperin hiilivoimaloiden päästöt vastaavat puolta Suomen päästöistä. Ilmastonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi fossiilivoimaloiden ilmansaasteet aiheuttavat sairauksia kuten astmaa ja ennenaikaisia kuolemia.

 

2. Fortum ajaa kaksilla rattailla

 

Mainonnassaan yhtiö kutsuu mukaan muutokseen kohti puhtaampaa maailmaa ja kehittää uusia energiaratkaisuja. Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark on myös kunnianhimoisia ilmastotavoitteita vaativan Climate Leadership Coalitionin hallituksen jäsen. Uniper-kaupan myötä Fortumista on kuitenkin tullut yksi Euroopan saastuttavimmista yhtiöistä, eikä se ole esittänyt suunnitelmaa Uniperin hiilivoimaloiden alasajamiseksi. Päinvastoin, se on jopa antanut siunauksensa uuden Datteln 4 -hiilivoimalan käynnistämiselle Saksassa. Uniper on myös uhannut haastaa Hollannin oikeuteen, koska se aikoo kieltää kivihiilen käytön vuonna 2030.

 

3. Fortumilla on paljon valtaa

 

Suurimpana omistajana (49,99 %) Fortumilla on huomattavasti enemmän vaikutusvaltaa Uniperiin kuin se antaa ymmärtää. Yhtiön vastuulla on ohjata Uniper mahdollisimman pian vähäpäästöiselle polulle ja kertoa julkisesti suunnitelmistaan hiilivoiman alasajamiseksi.

 

4. Suomalaisten eläkkeet ovat Fortumin kautta kiinni riskialttiissa kivihiilessä

 

Vastuullisten sijoittajien, kuten Suomen valtion ja suomalaisten eläkeyhtiöiden, rahat eivät voi olla kiinni ilmastonmuutosta kiihdyttävässä toiminnassa. Sijoittajien on käytettävä vipuvoimaansa Fortumiin ja valtion omistusohjauspolitiikka on linjattava 1,5 asteen tavoitteen mukaiseksi.

 

5. Uniperin ja Fortumin kivihiilivoimaloiden alasajolla on kiire

 

Climate Analyticsin laskelmien mukaan kivihiili on ajettava EU:ssa ja OECD-maissa alas vuoteen 2030 mennessä, jotta 1,5 asteen tavoite on saavutettavissa. Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark on kuitenkin julkisesti tukenut uuden Datteln 4-hiilivoimalan käyttöönottoa Saksassa sekä Saksan aikeita luopua hiilestä vasta 2038. Fortumin on päivitettävä suunnitelmansa 1,5 asteen tavoitteen ja ilmastotieteen mukaiseksi, ja käynnistettävä nopeasti hiilivoimaloiden alasajo – työntekijöiden oikeudet huomioiden.

 

 

 

Me vaadimme Fortumilta:

 

→ Fortum ei saa vältellä vastuutaan ja myydä Uniperin hiilivoimaloita eteenpäin

 

→ Uniperin hiilivoimalat on suljettava 2030 mennessä

 

→ Uniperin on tehtävä hiilivoiman alasajolle tiekartta, joka sisältää oikeudenmukaisen siirtymän työntekijöille

 

→ Uniper ei ota käyttöön uutta Datteln 4 -hiilivoimalaa

 

→ Uniper lopettaa heti investoinnit hiilivoimaan

 

→ Uniper ei haasta Hollantia oikeuteen vastuullisen ilmastopolitiikan tekemisestä ja päätöksestä kieltää kivihiili v. 2030

 

 

Lue lisää