Uniperin ja Fortumin fossiilivoimalat on ajettava alas!

Suomalainen valtionyhtiö Fortum on saksalaisen Uniper-yhtiön suurin yksittäinen omistaja. Suomen valtiolla on siten välillisesti vastuullaan valtavat määrät päästöjä kivihiili- ja kaasulaitoksista ympäri Eurooppaa: Uniperin päästöt vuodessa ovat suuremmat kuin koko Suomen valtion.

Vaadimme, että Fortum käyttää suurimman osakkeenomistajan valtaansa sekä pohjaa toimintansa ilmastotieteeseen ja 1,5 asteen tavoitteeseen. Hiilivoimaloiden myyminen eteenpäin ei ole oikea ratkaisu.

Fortumin on nopeasti käynnistettävä Uniperin – ja omassa omistuksessaan olevien – hiilivoimaloiden alasajo työntekijöiden oikeudet huomioiden. Fortumin ja Uniperin on myös julkaistava selkeä suunnitelma maakaasusta luopumiseen.

Ajankohtaista

> Uutisarkisto

Kuusi faktaa Fortumista ja Uniperista

1. Uniperin päästöt ovat valtavat

Uniperin päästöt verrattuna Suomen päästöihin

Uniperin kasvihuonekaasupäästöt vuodessa (56,8 Mt) ovat suuremmat kuin koko Suomen valtion (52,8 Mt). Yksistään Uniperin hiilivoimaloiden päästöt vastaavat puolta Suomen päästöistä.

Ilmastonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi fossiilivoimaloiden ilmansaasteet aiheuttavat sairauksia kuten astmaa ja ennenaikaisia kuolemia.


2. Fortum ajaa kaksilla rattailla

Mainonnassaan yhtiö kutsuu mukaan muutokseen kohti puhtaampaa maailmaa ja kehittää uusia energiaratkaisuja. Uniper-kaupan myötä Fortumista on kuitenkin tullut yksi Euroopan saastuttavimmista yhtiöistä, eikä se ole esittänyt suunnitelmaa kaikkien hiilivoimaloiden alasajamiseksi. Päinvastoin, se on jopa antanut siunauksensa uudelle Datteln 4 -hiilivoimalle, joka käynnistettiin Saksassa toukokuussa 2020. Uniper on myös haastamassa Hollantia oikeuteen, koska se aikoo kieltää kivihiilen käytön vuonna 2030.


3. Fortumilla on paljon valtaa

Uniperin omistus -diagrammi: Fortumilla 75 %Suurimpana omistajana (75 %) Fortumilla on huomattavasti enemmän vaikutusvaltaa Uniperiin kuin se antaa ymmärtää.

Yhtiön vastuulla on ohjata Uniper mahdollisimman pian vähäpäästöiselle polulle ja kertoa julkisesti suunnitelmistaan hiilivoiman alasajamiseksi.


4. Suomalaisten eläkkeet ovat Fortumin kautta kiinni riskialttiissa kivihiilessä

Vastuullisten sijoittajien, kuten Suomen valtion ja suomalaisten eläkeyhtiöiden, rahat eivät voi olla kiinni ilmastonmuutosta kiihdyttävässä toiminnassa. Sijoittajien on käytettävä vipuvoimaansa Fortumiin ja valtio-omistajan on varmistettava, että Fortum mukauttaa toimintansa ilmastotavoitteisiin.


5. Uniperin ja Fortumin kivihiilivoimaloiden alasajolla on kiire

Diagrammi: Fortumin/Uniperin suunnitelma vs. 1,5 asteen tavoiteIPCC:n skenaarioihin perustuvien laskelmien mukaan kivihiili on ajettava EU:ssa ja OECD-maissa alas vuoteen 2030 mennessä, jotta 1,5 asteen tavoite on saavutettavissa. Fortum on kuitenkin avannut uuden Datteln 4-hiilivoimalan Saksassa vuonna 2020 sekä tukenut Saksan aikeita luopua hiilestä vasta 2038. Fortumin on päivitettävä liiketoimintansa 1,5 asteen tavoitteen ja ilmastotieteen mukaiseksi, ja käynnistettävä nopeasti hiilivoimaloiden alasajo – työntekijöiden oikeudet huomioiden.


6. Saksa ei tarvitse eikä halua Uniperin uutta Datteln 4 -hiilivoimalaa

Roskakori johon lakaistaan hiiltäKivihiilen käyttö on puolittunut Saksassa viimeisen viiden vuoden aikana markkinaehtoisesti, ja Datteln 4:n asiakkaat RWE ja DB ovat yrittäneet päästä irti sopimuksistaan, myös oikeusteitse. Alunperin voimalan piti olla käytössä vuonna 2011. Kymmenen vuoden viivästyksestä ja ydinvoiman alasajosta huolimatta Saksa ei ole kärsinyt Datteln 4:n puuttumisesta. Fortum väittää Datteln 4:n korvaavan vanhoja hiilivoimaloita, mutta näiden käyttöaste on ollut pieni (pienempi kuin Datteln 4:n käyttöaste tulisi olemaan) ja ne todennäköisesti ajettaisiin alas myös ilman Datteln 4:n avaamista. Myös ylivoimainen enemmistö saksalaisista vastustaa Datteln 4 -voimalaa.

Me vaadimme Fortumilta:

→ Fortum ja Uniper tekevät kivihiilen ja maakaasun alasajolle tiekartan, joka sisältää oikeudenmukaisen siirtymän työntekijöille

→ Fortumin ja Uniperin kaikki hiilivoimalat on suljettava 2030 mennessä

→ Fortum ei saa vältellä vastuutaan ja myydä omia tai Uniperin hiilivoimaloita eteenpäin

→ Fortum ja Uniper lopettavat heti investoinnit hiilivoimaan ja maakaasuun

→ Fortum ja Uniper eivät jarruta ilmastotoimia

→ Uniper peruu haasteensa Alankomaita vastaan päätöksestä kieltää kivihiili vuonna 2030

 

Lue lisää Fortumista

 

Mitä minä voin tehdä?

Toimi nyt!

Pänniikö Fortumin ja Uniperin toiminta?
Haluatko tehdä jotain konkreettista ilmaston hyväksi?

→ Katso 8 vinkkiä, joilla pääset alkuun