Uniperin ja Fortumin fossiilivoimalat on ajettava alas!

Suomalainen valtionyhtiö Fortum on saksalaisen Uniper-yhtiön suurin yksittäinen omistaja. Suomen valtiolla on siten välillisesti vastuullaan valtavat määrät päästöjä fossiilihankkeista- ja voimaloista ympäri maailmaa: Uniperin päästöt vuodessa ovat suuremmat kuin koko Suomen valtion.

Vaadimme, että Fortum käyttää suurimman osakkeenomistajan valtaansa sekä pohjaa toimintansa ilmastotieteeseen ja 1,5 asteen tavoitteeseen. Hiilivoimaloiden myyminen eteenpäin ei ole oikea ratkaisu.

Fortumin on nopeasti käynnistettävä Uniperin – ja omassa omistuksessaan olevien – hiilivoimaloiden alasajo työntekijöiden oikeudet huomioiden. Fortumin ja Uniperin on myös julkaistava selkeä suunnitelma maakaasusta luopumiseen.

Ajankohtaista

> Uutisarkisto

Seitsemän faktaa Fortumista ja Uniperista

1. Uniperin päästöt ovat valtavat

Uniperin päästöt verrattuna Suomen päästöihin

Uniperin kasvihuonekaasupäästöt vuodessa (56,8 Mt) ovat suuremmat kuin koko Suomen valtion (52,8 Mt). Yksistään Uniperin hiilivoimaloiden päästöt vastaavat puolta Suomen päästöistä.

Ilmastonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi fossiilivoimaloiden ilmansaasteet aiheuttavat sairauksia kuten astmaa ja ennenaikaisia kuolemia.


2. Fortum ajaa kaksilla rattailla

Mainonnassaan yhtiö kutsuu mukaan muutokseen kohti puhtaampaa maailmaa ja kehittää uusia energiaratkaisuja. Uniper-kaupan myötä Fortumista on kuitenkin tullut yksi Euroopan saastuttavimmista yhtiöistä, eikä se ole esittänyt suunnitelmaa kaikkien hiilivoimaloiden alasajamiseksi. Päinvastoin, se on jopa antanut siunauksensa uudelle Datteln 4 -hiilivoimalle, joka käynnistettiin Saksassa toukokuussa 2020. Uniper on myös haastanut Hollannin oikeuteen, koska se aikoo kieltää kivihiilen käytön vuonna 2030.


3. Fortumin omistajilla on paljon valtaa

Fortumin suuromistajat kuten Suomen valtio, suomalaiset eläkeyhtiöt ja pankit voivat torjua ilmastonmuutosta aktiivisella omistajuudella. Maailmalla sijoittajat ovat jo näyttäneet esimerkkiä: isojen öljyjättien kuten Exxonin ja Chevronin yhtiökokouksissa omistajat ovat vaatineet yhtiöiltä aitoja ilmastotoimia. Myös maailman suurin sijoitusyhtiö BlackRock kritisoi Fortumin vuoden 2020 yhtiökokouksessa yhtiön kasvanutta hiiliriskiä. Suomalaisten sijoittajien ja valtion omistajaohjausministerin olisi aika herätä ja lähettää Fortumin hallitukselle selkeä viesti, etteivät sen ilmastotoimet riitä.


4. Suomalaisten eläkkeet ovat Fortumin kautta kiinni riskialttiissa kivihiilessä

Vastuullisten sijoittajien, kuten Suomen valtion ja suomalaisten eläkeyhtiöiden, rahat eivät voi olla kiinni ilmastonmuutosta kiihdyttävässä toiminnassa. Sijoittajien on käytettävä vipuvoimaansa Fortumiin ja valtio-omistajan on varmistettava, että Fortum mukauttaa toimintansa ilmastotavoitteisiin.


5. Fortumin ilmastotavoitteet eivät ole riittäviä

Diagrammi: Fortumin/Uniperin suunnitelma vs. 1,5 asteen tavoiteFortumin strategiassa hiilineutraaliutta tavoitellaan vasta vuonna 2050, mikä on myöhemmin kuin monilla muilla energiayhtiöillä tai Suomen valtiolla. Fortumilta myös puuttuu lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet sekä selkeä ja aikataulutettu alasajosuunnitelma fossiilisille polttoaineille. On vastuutonta siirtää nopeasti tarvittavia toimia liian pitkälle tulevaisuuteen. Kaiken kukkuraksi Fortum suunnittelee uusia investointeja fossiiliseen kaasuun ja uusiutuvan energian tavoitteet jäävät vaatimattomiksi kilpailijoihin verrattuna. Sijoittajakoalitio ClimateAction100+ arvion mukaan Fortumilla on vielä paljon parannettavaa ja Uniper sai energiayhtiöistä huonoimman arvion.


6. Fortum jarruttaa ilmastotoimia

Fortumin tytäryhtiö Uniper vaatii jättikorvauksia Alankomaiden hiilikiellosta. Kivihiilen poltto lopetetaan Alankomaissa 2030 mennessä samaan tapaan kuin Suomessa. Valtioiden haastaminen fossiilisten polttoaineiden alasajosta uhkaa jarruttaa vastaavia toimia kaikkialla Euroopassa, sillä päättäjät voivat miljardien eurojen kanteen pelossa vesittää välttämättömiä ilmastotoimia. Lisäksi Fortum ja Uniper jarruttavat ilmastotoimia myös lobbaamalla fossiilisen kaasun puolesta EU:ssa.


7. Fortum lukitsee energiantuotantonsa fossiiliseen kaasuun

Fortumin strategian mukaan yhtiö aikoo panostaa lisää fossiiliseen kaasuun. Uniper on ilmoittanut yli kolminkertaistavansa välittämänsä ja myymänsä nestemäisen fossiilikaasun määrän 2026 mennessä. Kaikki uudet investoinnit fossiilikaasuun hidastavat siirtymistä uusiutuvaan energiantuotantoon. Suunnitelmat fossiilisesta maakaasusta luopumiseen puuttuvat kummaltakin. 

Fortum on kertonut investoinneista “vihreään kaasuun” ja “vihreään vetyyn”. Vihreän vedyn tuottaminen vaatii kuitenkin valtavat määrät uusiutuvaa sähköä, ja siksi vetyä tuotetaan edelleen pääosin fossiilisilla polttoaineilla, ilmastopäästöjä aiheuttaen.

Me vaadimme Fortumilta:

→ Fortum ja Uniper tekevät kivihiilen ja maakaasun alasajolle tiekartan, joka sisältää oikeudenmukaisen siirtymän työntekijöille

→ Fortumin ja Uniperin kaikki hiilivoimalat on suljettava 2030 mennessä

→ Fortum ei saa vältellä vastuutaan ja myydä omia tai Uniperin hiilivoimaloita eteenpäin

→ Fortum ja Uniper lopettavat heti investoinnit hiilivoimaan ja maakaasuun

→ Fortum ja Uniper eivät jarruta ilmastotoimia

→ Uniper peruu haasteensa Alankomaita vastaan päätöksestä kieltää kivihiili vuonna 2030

 

Lue lisää Fortumista

 

Mitä minä voin tehdä?

Toimi nyt!

Pänniikö Fortumin ja Uniperin toiminta?
Haluatko tehdä jotain konkreettista ilmaston hyväksi?

→ Katso 8 vinkkiä, joilla pääset alkuun