Uniperin ja Fortumin hiilivoimalat on ajettava alas!

Suomalainen valtionyhtiö Fortum on saksalaisen Uniper-yhtiön suurin yksittäinen omistaja. Suomen valtiolla on siten välillisesti vastuullaan valtavat määrät päästöjä kivihiili- ja kaasulaitoksista ympäri Eurooppaa: yksin Uniperin hiilivoimaloiden päästöt vastaavat noin puolta Suomen vuosipäästöistä.

Vaadimme, että Fortum käyttää suurimman osakkeenomistajan valtaansa sekä pohjaa toimintansa ilmastotieteeseen ja 1,5 asteen tavoitteeseen. Hiilivoimaloiden myyminen eteenpäin ei ole oikea ratkaisu.

Fortumin on nopeasti käynnistettävä Uniperin – ja omassa omistuksessaan olevien – hiilivoimaloiden alasajo työntekijöiden oikeudet huomioiden.

Ajankohtaista

> Uutisarkisto

Viisi faktaa Fortumista ja Uniperista

1. Uniperin päästöt ovat valtavat

Uniperin päästöt verrattuna Suomen päästöihin

Uniperin kasvihuonekaasupäästöt vuodessa (60 Mt) ovat suuremmat kuin koko Suomen valtion (56 Mt). Yksistään Uniperin hiilivoimaloiden päästöt vastaavat puolta Suomen päästöistä.

Ilmastonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi fossiilivoimaloiden ilmansaasteet aiheuttavat sairauksia kuten astmaa ja ennenaikaisia kuolemia.


2. Fortum ajaa kaksilla rattailla

Mainonnassaan yhtiö kutsuu mukaan muutokseen kohti puhtaampaa maailmaa ja kehittää uusia energiaratkaisuja. Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark on myös kunnianhimoisia ilmastotavoitteita vaativan Climate Leadership Coalitionin hallituksen jäsen. Uniper-kaupan myötä Fortumista on kuitenkin tullut yksi Euroopan saastuttavimmista yhtiöistä, eikä se ole esittänyt suunnitelmaa Uniperin hiilivoimaloiden alasajamiseksi. Päinvastoin, se on jopa antanut siunauksensa uuden Datteln 4 -hiilivoimalan käynnistämiselle Saksassa. Uniper on myös uhannut haastaa Hollannin oikeuteen, koska se aikoo kieltää kivihiilen käytön vuonna 2030.


3. Fortumilla on paljon valtaa

Diagrammi: Fortumin osuus UniperistaSuurimpana omistajana (49,99 %) Fortumilla on huomattavasti enemmän vaikutusvaltaa Uniperiin kuin se antaa ymmärtää.

Yhtiön vastuulla on ohjata Uniper mahdollisimman pian vähäpäästöiselle polulle ja kertoa julkisesti suunnitelmistaan hiilivoiman alasajamiseksi.


4. Suomalaisten eläkkeet ovat Fortumin kautta kiinni riskialttiissa kivihiilessä

Vastuullisten sijoittajien, kuten Suomen valtion ja suomalaisten eläkeyhtiöiden, rahat eivät voi olla kiinni ilmastonmuutosta kiihdyttävässä toiminnassa. Sijoittajien on käytettävä vipuvoimaansa Fortumiin ja valtion omistusohjauspolitiikka on linjattava 1,5 asteen tavoitteen mukaiseksi.


5. Uniperin ja Fortumin kivihiilivoimaloiden alasajolla on kiire

Diagrammi: Fortumin/Uniperin suunnitelma vs. 1,5 asteen tavoiteClimate Analyticsin laskelmien mukaan kivihiili on ajettava EU:ssa ja OECD-maissa alas vuoteen 2030 mennessä, jotta 1,5 asteen tavoite on saavutettavissa. Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark on kuitenkin julkisesti tukenut uuden Datteln 4-hiilivoimalan käyttöönottoa Saksassa sekä Saksan aikeita luopua hiilestä vasta 2038. Fortumin on päivitettävä suunnitelmansa 1,5 asteen tavoitteen ja ilmastotieteen mukaiseksi, ja käynnistettävä nopeasti hiilivoimaloiden alasajo – työntekijöiden oikeudet huomioiden.

Me vaadimme Fortumilta:

→ Fortum ei saa vältellä vastuutaan ja myydä omia tai Uniperin hiilivoimaloita eteenpäin

→ Fortumin ja Uniperin hiilivoimalat on suljettava 2030 mennessä

→ Fortumin ja Uniperin on tehtävä hiilivoiman alasajolle tiekartta, joka sisältää oikeudenmukaisen siirtymän työntekijöille

→ Fortum ja Uniper lopettavat heti investoinnit hiilivoimaan

→ Uniper ei ota käyttöön uutta Datteln 4 -hiilivoimalaa

→ Uniper ei haasta Hollantia oikeuteen vastuullisen ilmastopolitiikan tekemisestä ja päätöksestä kieltää kivihiili v. 2030

 

Lue lisää Fortumista

 

Toimi nyt

Lähetä viesti ja vaikuta!

Hallitus tekee pian yhden Suomen tärkeimmistä ilmastopäätöksistä. Valtio on merkittävä omistaja useassa suuripäästöisestä yrityksessä – kuten Fortumissa ja Uniperissa – ja vaikuttaa niihin omistajaohjauksen kautta. Nyt on oikea aika vaikuttaa!

Katso viestipohjat tai twiittaa yhdellä napinpainalluksella:

Lähetä viesti ministerille