Lähetä viesti suursijoittajalle

Ilmastotutkimuksen perusteella fossiilisista polttoaineista on luovuttava Euroopassa ja OECD-maissa vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi fossiilisten polttoaineiden alasajoa on vauhditettava raskaassa teollisuudessa, kuten terässektorilla, joka on maailman suurin teollinen hiilen kuluttaja.

Vastuullisilla sijoittajilla on keskeinen asema vaadittavassa muutoksessa: he pystyvät vaikuttamaan yritysten päätöksiin aktiivisen toimintansa ja pääomien uudelleensuuntaamisen avulla. Sijoittajat pystyvät vaikuttamaan myönteisellä tavalla siihen, että esimerkiksi teräsyhtiöt vähähiilistyvät ilmastokriisin vaatimassa aikataulussa. Samalla sijoittajat turvaavat tulevat tuottonsa hiili-, transitio- ja maineriskeiltä, joita fossiilisiin polttoaineisiin ja suuripäästöisiin yhtiöihin sijoittaminen aiheuttaa.

Suomessa institutionaalisilla sijoittajilla kuten eläkeyhtiöillä on kohtuullisen hyvä maine, mutta fossiilienergia- ja terässijoituksia rajoittavien käytäntöjen suhteen monilla niistä on vielä runsaasti petrattavaa. Suursijoittajien ilmastolinjauksissa on lukuisia porsaanreikiä, jotka mahdollistavat saastuttaville sektoreille.

Katso Hiilipolitiikkamittarista, minkälaisia pisteitä suomalaiset suursijoittajat saavat ja lue Hiilivapaa Suomen blogi aiheesta. Voit myös lukea blogin pankkien ja eläkeyhtiöiden roolista terässektorin päästöjen vähentämisessä.

Lähetä eläkeyhtiöiden ja pankkien päättäjille viesti ja kannusta kestävämpiin ilmastolinjauksiin:

Valmis twiittipohja avautuu, kun klikkaat päättäjän twitter-nimeä.

Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa myös sähköpostia: katso täältä kirjepohja.

Evli