Suursijoittajien
hiilipolitiikka­mittari

Institutionaaliset sijoittajat kuten eläkeyhtiöt ja pankit ovat reagoineet ilmastonmuutokseen kehittämällä ohjenuorikseen ’hiilipolitiikkoja’. Hiilipolitiikan tarkoituksena on vähentää sijoitusten hiiliriskiä ja ohjata varallisuutta pois kivihiilestä. Mutta miten tehokkaita nämä keskenään erilaiset politiikat oikein ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa?

Helpottaakseen hiilipolitiikkojen ja niiden vaikutusten ymmärtämistä ranskalainen Reclaim Finance -järjestö on kehittänyt Suursijoittajien hiilipolitiikkamittari -työkalun (Coal Policy Tool), joka tarjoaa laajan analyysin rahoitusalan instituutioiden hiilipoliitikoista. Työkalussa hiilipolitiikkoja verrataan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen johdonmukaisten, läpinäkyvien kriteerien perusteella. Hiilivapaa Suomi -kampanja on kääntänyt työkalun suomalaisia sijoittajia tarkastelevan osion suomeksi.

Analyysi | Kriteerit ja pisteytys | Suosituksemme teräkseen liittyen
Toimi nyt | Tietoa mittarista

Kuva: Gayee / Unsplash

Mittari

Voit järjestää tuloksia kriteerien mukaan.
Klikkaamalla jonkin rahoitusalan instituution nimeä pääset tutustumaan eri pistemäärien selityksiin ja analyysiin.
Näet kaikkien maiden tulokset painamalla Clear-nappia.

Katso kriteerien selitykset ja suomennokset alta.

Katso 3 minuutin ohjevideo (englanninkielinen)

Lue lisää metodologiasta ja kriteerien perusteluista.

= Rahoitusinstituution politiikka hiilen alas ajamiseksi on vahva. Toimintatavat ovat parhaasta päästä.
= Rahoitusinstituutio on ilmoittanut työstävänsä paraikaa uutta hiilipolitiikkaa, joka julkistetaan todennäköisesti pian.
NA = Kriteeristö ei päde tämän tyyppiseen rahoitusinstituutioon.
= Reclaim Finance on pyytänyt rahoitusinstituutiolta selvennystä. Täsmällistä pisteytystä ei voitu suorittaa olemassa olevilla tiedoilla.

 

Analyysi: Suomalaisten sijoittajien hiilipolitiikat

Elo: 4/40 pistettä

Rakennuttajat: kriteeriä koskeva sitoumus puuttuu.
Suhteellinen kynnys: Elo poissulkee kaivos- ja energiayhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 25 % on peräisin kivi- ja ruskohiilestä (7 pistettä), kyseisiin yrityksiin ei siis tehdä suoria sijoituksia. Tästä säännöstä on kuitenkin laajoja poikkeuksia (2 miinuspistettä) ja poissulkemisessa käytetään väärää mittaria, sillä liikevaihdon sijasta pitäisi tarkastella kivihiilen osuutta energiantuotannosta (1 miinuspiste).
Absoluuttinen kynnys: kriteeriä koskeva sitoumus puuttuu.
Hiilen alasajo: kriteeriä koskeva sitoumus puuttuu.
Metallurgisen hiilen rakennuttajat: Metallurgista hiiltä koskeva sitoumus puuttuu.

Lähde: Responsible investing (2019).

Pariisin ilmastokokouksesta on kulunut kahdeksan vuotta, mutta Elon hiilipolitiikka on edelleen täysin riittämätön Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Sen käyttämä suhteellinen kynnys on hyvä, mutta siinä käytetään väärää mittaria ja sallitaan laajat poikkeukset. Kaikki muut laadukkaan hiilipolitiikan kannalta tarpeelliset kriteerit puuttuvat. Tilanteen parantamiseksi Elon tulisi ottaa käyttöön oikeat mittarit, poissulkea kaikki hiilisektorin rakennuttajat ja vaatia muita yhtiöitä ottamaan käyttöön suunnitelma hiilestä irtautumiseksi viimeistään vuoteen 2030 mennessä EU- ja OECD-alueilla ja vuoteen 2040 mennessä kaikkialla maailmassa sijoitusten pois vetämisen uhalla. Elon tulee myös lopettaa tuki metallurgisen hiilen laajennussuunnitelmille, mihin ei nykyisissä linjauksissa puututa.

Ilmarinen: 21/40 pistettä

Rakennuttajat: Ilmarinen poissulkee hiilikaivokset, -voimalat ja -infrastruktuurin rakennuttajat (9 pistettä), mutta koskien vain pientä osaa hallinnoitavasta varallisuudesta (2 miinuspistettä). Lisäksi hiilisektorin rakennuttajan määritelmä on hyvin epämääräinen (2 miinuspistettä).
Suhteellinen kynnys: Ilmarinen poissulkee kaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 1% on peräisin kivi- ja ruskohiilestä, ja energiayhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 5% on peräisin hiilestä (11 pistettä), laskien kynnystä ajan myötä, mutta koskien vain pientä osaa hallinnoitavasta varallisuudesta (2 miinuspistettä).
Absoluuttinen kynnys: kriteeriä koskeva sitoumus puuttuu.
Hiilen alasajo: Kivihiilen louhinnasta ja hiilivoimasta irtautuminen vuoteen 2030 mennessä, poissulkien hiilikaivosten, -voimaloiden ja -infrastruktuurin rakennuttajat ja laskien poissulun kynnystä ajan myötä (10 pistettä), mutta koskien vain pientä osaa hallinnoitavasta varallisuudesta (2 miinuspistettä).
Metallurgisen hiilen rakennuttajat: Metallurgista hiiltä koskeva sitoumus puuttuu.

Lähde: Climate Roadmap (Marraskuu 2021)

Ilmarinen päivitti hiilipolitiikkansa marraskuussa 2021. Päivitetty politiikka poissulkee hiilikaivosten, -voimaloiden ja -infrastruktuurin rakennuttajat, ja se ottaa käyttöön tiukennetut suhteellisen poissulun kynnykset, sitoutuen hiilestä irtautumiseen 2030 mennessä. Ilmarisen hiilipolitiikan suurin ongelma on se, että se koskee vain pientä osaa Ilmarisen hallinnoimasta varallisuudesta – suoraan listattua osakesalkkua. Parantaakseen hiilipolitiikkaansa Ilmarisen täytyy ulottaa se koskemaan myös muuta hallinnoimaansa varallisuutta ja vaatia jäljellä olevia yhtiöitä poissulun uhalla julkaisemaan suunnitelma hiilen alasajosta vuoteen 2030 mennessä. Ilmarisen tulee myös lopettaa tuki metallurgisen hiilen laajennussuunnitelmille, mihin ei nykyisissä linjauksissa puututa.

LähiTapiola Varainhoito: 15/40 pistettä

Rakennuttajat: LähiTapiola Varainhoito poissulkee hiilikaivosten  ja -voimaloiden rakennuttajat (8 pistettä).
Suhteellinen kynnys: LähiTapiola Varainhoito poissulkee kaivos- ja energiayhtiöt, joiden liikevaihdosta tai energiantuotannosta yli 20% on peräisin kivi- ja ruskohiilestä (8 pistettä), mutta käytäntöä ei sovelleta kaikkiin omistuksiin (1 miinuspiste).
Absoluuttinen kynnys: kriteeriä koskeva sitoumus puuttuu.
Hiilen alasajo: kriteeriä koskeva sitoumus puuttuu.
Metallurgisen hiilen rakennuttajat: Metallurgista hiiltä koskeva sitoumus puuttuu.

Lähde: Sustainability Report 2021 (Huhtikuu 2022).

LähiTapiola Varainhoito päivitti hiilipolitiikkansa huhtikuussa 2022. Se poissulkee nyt hiilikaivosten ja -voimaloiden rakennuttajat ja on tiukentanut suhteellista poissulkukynnystään. LähiTapiolan on otettava absoluuttiset kynnykset käyttöön ja laadittava kokonaisstrategia hiilestä irtautumiseen EU- ja OECD-maissa viimeistään vuoteen 2030 mennessä ja vuoteen 2040 mennessä maailmanlaajuisesti. LähiTapiolan tulee myös lopettaa tuki metallurgisen hiilen laajennussuunnitelmille, mihin ei nykyisissä linjauksissa puututa.

Nordea: 32/50 pistettä

Hankkeet: Nordea poissulkee lämpöhiilikaivokset, uudet lämpöhiilivoimalat sekä uuden lämpöhiilen kuljetusinfrastruktuurin (8 pistettä), mutta vain hanketasolla (1 miinuspiste).
Rakennuttajat: Nordea poissulkee hiilikaivosten ja -voimaloiden rakennuttajat (8 pistettä).
Suhteellinen kynnys: Nordea poissulkee energiayhtiöt, joiden energiantuotannosta yli 25% tulee hiilestä (2 pistettä), sekä ne joiden liikevaihdosta yli 5% on peräisin kivi- ja ruskohiilestä, mutta jälkimmäinen koskee vain uusia asiakkaita.
Absoluuttinen kynnys: Nordea poissulkee yhtiöt jotka tuottavat yli 10 Mt hiiltä vuodessa tai joilla on yli 10 GW hiilivoimakapasiteettia (8 pistettä).
Hiilen alasajo: Nordea vaatii hiiliyhtiöitä irtautumaan hiilestä vuoteen 2030 mennessä OECD-maissa ja vuoteen 2040 mennessä maailmanlaajuisesti sekä poissulkee hiilikaivosten ja -voimaloiden rakennuttajat (7 pistettä).
Metallurgisen hiilen hankkeet: Metallurgista hiiltä koskeva sitoumus puuttuu.
Metallurgisen hiilen rakennuttajat: Metallurgista hiiltä koskeva sitoumus puuttuu.

Lähde: Sector Guideline for the Fossil Fuels based Industries (heinäkuu 2022, helmikuu 2023)

Nordea päivitti hiilipolitiikkansa syyskuussa 2021, heinäkuussa 2022 ja helmikuussa 2023, mutta se on edelleen riittämätön Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Päivitetty hiilipolitiikka poissulkee hiilikaivosten ja -voimaloiden rakennuttajat, muttei edelleenkään poissulje hiiliinfrastruktuurin rakennuttajia. Nordea on ottanut käyttöön vahvat absoluuttiset poissulkukynnykset ja vaatii myös yhtiöitä laatimaan suunnitelman hiilen alasajolle vuoteen 2030 mennessä OECD-maissa ja 2040 muualla, ilman poikkeuksia. Nordean täytyy nyt poissulkea hiili-infrastruktuurin rakennuttajat ja laatia poissulun suhteelliset kynnykset lämpöhiiltä tuottaville kaivosyhtiöille, jotka koskevat myös nykyisiä asiakkaita. Nordean tulee myös lopettaa tuki metallurgisen hiilen laajennussuunnitelmille, mihin ei nykyisissä linjauksissa puututa.

Nordea Varainhoito: 5/40 pistettä

Rakennuttajat: kriteeriä koskeva sitoumus puuttuu.
Suhteellinen kynnys:
Nordea Varainhoito poissulkee kaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 5 % perustuu lämpöhiileen (2 pistettä).
Absoluuttinen kynnys: kriteeriä koskeva sitoumus puuttuu.
Hiilen alasajo: Nordea Varainhoito on sitoutunut poissulkemaan vuoteen 2025 mennessä ne yhtiöt, joilla ei ole suunnitelmia hiilestä irtautumiseen maailmanlaajuisesti vuoteen 2040 mennessä (3 pistettä).
Metallurgisen hiilen rakennuttajat: Nordea Varainhoito poissulkee kaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 30% tulee hiilestä (arvio: punainen).

Lähde: Responsible investment policy (heinäkuu 2022, tammikuu 2023), Nordea Sector Guideline for the Fossil Fuel based Industries (helmikuu 2023)

Nordea Varainhoidon hiilipolitiikka muistuttaa ennen Pariisin ilmastokokousta käyttöönotettuja ensimmäisiä divestointipolitiikkoja. Vain kaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 5 % perustuu kivihiileen (päivitetty heinäkuussa 2022). Hiilen alasajoon liittyvä sitoumusta heikentää lisäksi se, että sitä sovelletaan vain rahoitettuihin yhtiöihin eikä se sisällä välitavoiteajankohtaa EU- tai OECD-maille. Sijoittajan on kiireellisesti otettava huomioon myös hiilen energiakäyttö välittömissä poissuluissa, poissuljettava kaikki hiilisektorin rakennuttajat ja laadittava kattava strategia, jotta hiilestä pystytään irtautumaan kokonaan viimeistään vuoteen 2030 mennessä EU- ja OECD-maissa ja vuoteen 2040 mennessä maailmanlaajuisesti. Nordea Varainhoito poissulkee yhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 30% tulee hiilestä (lämpö- ja metallurginen hiili). Varainhoitajan tulee myös poissulkea yhtiöt, joilla on metallurgisen hiilen laajennussuunnitelmia vahvistaakseen entisestään linjauksiaan.

OP Ryhmä: 16/50

Hankkeet: OP Ryhmä poissulkee uudet hiilikaivokset ja -voimalat (8 pistettä).
Rakennuttajat: OP Ryhmä poissulkee lämpöhiilikaivokset ja hiilivoimaloiden rakennuttajat (8 pistettä), mutta tämä koskee ainoastaan luotonantoa (1 miinuspiste).
Suhteellinen kynnys: OP Ryhmä poissulkee yhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 5 % tulee hiilivoimasta, mutta tämä koskee vain uusia asiakkaita (1 piste) ja luotonantoa (1 miinuspiste – huom. miinuspisteitä ei vähennetä yhden pisteen tuloksista).
Absoluuttinen kynnys: kriteeriä koskeva sitoumus puuttuu.
Hiilen alasajo: kriteeriä koskeva sitoumus puuttuu.
Metallurgisen hiilen hankkeet: Metallurgista hiiltä koskeva sitoumus puuttuu.
Metallurgisen hiilen rakennuttajat: Metallurgista hiiltä koskeva sitoumus puuttuu.

Lähde: Tiedote (lokakuu 2023)

OP Ryhmän ensimmäinen hiilipolitiikka on oikeansuuntainen, mutta sitä on vahvistettava, jotta se olisi vaikuttavampi. Pankki poissulkee uudet hiiliprojektit, muttei vielä hiileen liittyviä infrastruktuuriprojekteja. Pankki sulkee pois myös hiilikaivokset ja kaivosten rakennuttajat sallien tietyt poikkeukset, mutta kertoo ettei poikkeuksia ole tähän mennessä tehty. Vahvistaakseen politiikkaansa OP Ryhmän on otettava käyttöön ankarammat poissulkukynnykset myös vanhoille asiakkailleen – ei vain uusille – ja sovellettava politiikkaansa luotonannon lisäksi myös muuhun toimintaan. Pankin on laadittava kattava strategia, jotta hiilestä pystytään irtautumaan kokonaan viimeistään vuoteen 2030 mennessä EU- ja OECD-maissa ja vuoteen 2040 mennessä maailmanlaajuisesti. OP Ryhmän tulee myös lopettaa tuki metallurgisen hiilen laajennussuunnitelmille, mihin ei nykyisissä linjauksissa puututa.

OP Varainhoito: 7/40 pistettä

Rakennuttajat: kriteeriä koskeva sitoumus puuttuu.
Suhteellinen kynnys:
OP Varainhoito poissulkee kaivos- ja energiayhtiöt, joiden liikevaihdosta tai kapasiteetista yli 20 % on peräisin kivi- ja ruskohiilestä (8 pistettä). Tästä säännöstä on kuitenkin joitain poikkeuksia (2 miinuspistettä), poissulkemisessa käytetään väärää mittaria, sillä liikevaihdon/kapasiteetin sijasta pitäisi tarkastella kivihiilen osuutta energiantuotannosta (1 miinuspiste), eikä periaatetta sovelleta kaikkiin omistuksiin (1 miinuspiste).
Absoluuttinen kynnys: kriteeriä koskeva sitoumus puuttuu.
Hiilen alasajo: OP Varainhoito on sitoutunut irtautumaan hiilestä vuoteen 2030 mennessä (3 pistettä).
Metallurgisen hiilen rakennuttajat: Metallurgista hiiltä koskeva sitoumus puuttuu.

Lähde: Principles for Responsible Investment (heinäkuu 2022, maaliskuu 2023), Responsible Investment Annual Review 2022)

OP Varainhoito on ottanut ensimmäisen, sittemmin jo päivitetyn hiilipolitiikkansa käyttöön vuonna 2016, mutta se on edelleen täysin riittämätön Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. OP Varainhoidon on aluksi ryhdyttävä soveltamaan politiikkaansa kaikkiin omistuksiinsa ja otettava käyttöön oikeat mittarit. Sen on otettava käyttöön tiukat poissulun kynnykset ja poissuljettava kaikki hiilisektorin rakennuttajat.  OP Varainhoidon tulee myös lopettaa tuki metallurgisen hiilen laajennussuunnitelmille, mihin ei nykyisissä linjauksissa puututa.

Varma: 11/40 pistettä

Rakennuttajat: kriteeriä koskeva sitoumus puuttuu.
Suhteellinen kynnys:
Varma poissulkee kaivos- ja energiayhtiöt, joiden liikevaihdosta/kapasiteetistä/energiantuotannosta yli 10 % on peräisin kivi- ja ruskohiilestä (10 pistettä), mutta sisältäen joitain poikkeuksia yhtiöille, joilla on 1,5 asteen tavoitteen kanssa linjassa oleva SBTi sitoumus (1 miinuspiste) ja vain uusia sijoituksia koskien (1 miinuspiste).
Absoluuttinen kynnys: kriteeriä koskeva sitoumus puuttuu.
Hiilen alasajo: Hiilivoimasta irtaudutaan vähitellen vuoteen 2025 mennessä, mutta ei hiilisektorin rakennuttajien poissulkua (3 pistettä).
Metallurgisen hiilen rakennuttajat: Metallurgista hiiltä koskeva sitoumus puuttuu.

Lähde: Climate policy for Varma’s investments (verkkosivu, kesäkuu 2022)

Varma päivitti hiilipolitiikkansa kesäkuussa 2022. Varainhoitaja alensi suhteellista poissulkukynnystään 30%:sta 10%:iin ja aikoo irtautua hiilestä täysin vuoteen 2025 mennessä. Varman tulee seuraavaksi poissulkea kaikki hiilisektorin rakennuttajat ja ottaa käyttöön absoluuttiset poissulun kynnykset. Varman tulee myös lopettaa tuki metallurgisen hiilen laajennussuunnitelmille, mihin ei nykyisissä linjauksissa puututa.

Mittarin kriteerit ja pisteytys

Ensimmäinen kriteeri koskee lämpöhiilikaivosten, -voimaloiden ja -infrastruktuurin poissulkemista.

PisteetHiilihankkeet
0Ei lämpöhiilivoimaloiden ja/tai -hiilikaivosten poissulkua
1Hyvin heikko poissulku: poissuljetaan ainoastaan uudet lämpöhiilivoimalat ja/tai uudet lämpöhiilikaivokset (esim. epämääräinen sanamuoto, laajoja/maantieteellisiä poikkeuksia jne.)
2Poissuljetaan kaikki uudet lämpöhiilikaivokset
3Poissuljetaan kaikki uudet hiilivoimalat, mutta laajoin poikkeuksin
4Poissuljetaan kaikki uudet lämpöhiilikaivokset ilman poikkeuksia + hyvin heikko hiilivoimaloiden poissulku
TAI poissuljetaan kaikki uudet lämpöhiilivoimalat, mutta joitakin poikkeuksia on olemassa
5Poissuljetaan kaikki uudet hiilivoimalat ilman poikkeuksia
6Poissuljetaan kaikki uudet lämpöhiilikaivokset ja -voimalat, mutta laajat poikkeukset ovat mahdollisia
7Poissuljetaan kaikki uudet lämpöhiilikaivokset ja -voimalat; minimaaliset poikkeukset ovat mahdollisia
8Poissuljetaan kaikki uudet lämpöhiilikaivokset ja -voimalat; poikkeuksena kaivokset ja voimalat, joissa käytetään hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS)
9Poissuljetaan kaikki uudet lämpöhiilikaivokset ja -voimalat (myös nykyisten voimaloiden käyttöikää pidentävät peruskorjaukset)
10Pankit: Poissuljetaan kaikki hiilikaivokset, hiilivoimalat (myös nykyisten voimaloiden käyttöikää pidentävät peruskorjaukset) ja hiili-infrastruktuuri
(Uudelleen)vakuuttajat: Poissuljetaan kaikki uudet hiilikaivokset, uudet hiilivoimalat (myös nykyisten voimaloiden käyttöikää pidentävät peruskorjaukset) ja uusi hiili-infrastruktuuri

Miinuspisteet

PANKIT: 1 miinuspiste, jos käytäntö ei koske kaikkia tiettyyn hankkeeseen liittyviä rahoitusalan palveluita; 1 miinuspiste, jos poissulku ei koske kytköshankkeita (esim. terästehdas, alumiinisulatto jne.)

(UUDELLEEN)VAKUUTTAJAT: 1 miinuspiste, jos poissulku ei koske kytköshankkeita (esim. teräksen tai alumiinin tuotantoon jne. käytettävät hiilivoimalat, jotka eivät ole yhteydessä sähköverkkoon)

Miinuspisteitä ei oteta huomioon, jos pistemäärä on 1.

* Projektitason poissulussa Reclaim Finance ottaa huomioon seuraavat:
– Rakennusurakointi, kone- ja laiteasennukset (Engineering Lines): asennus- ja rakennustyövakuutus (CAR/EAR)

Toinen kriteeri koskee kaikkien rahoitusalan palveluiden poissulkemista uusia lämpöhiilikaivoksia, -voimaloita tai -infrastruktuurihankkeita suunnittelevien yhtiöiden osalta.

PisteetHiilisektorin rakennuttajat
0Hiilisektorin rakennushankkeet eivät johda yhtiöiden poissulkuun
1Välitön poissulku koskee vain uusia asiakkaita, jotka suunnittelevat hiilisektorin toiminnan laajentamista, tai [uudelleen]vakuuttajien osalta vain, jos kyseessä ovat uudet riskit;
TAI mikä tahansa muu yksiselitteinen hiilisektorin laajentamista suunnittelevien yhtiöiden poissulku, joka tulee voimaan vasta vuosina 2027–2030
2Yksiselitteisesti suljetaan pois yhtiöt, jotka suunnittelevat hiilikaivos- ja/tai hiilivoimatoiminnan laajentamista, mutta sitoumus tulee voimaan vasta vuodesta 2025 tai 2026 alkaen
3Heikko mutta välitön poissulku, joka koskee uusia hiilisektorin hankkeita suunnittelevia tai rakennuttavia yhtiöitä
4Poissuljetaan yhtiöt, jotka suunnittelevat tai rakennuttavat yli 1000 MW:n verran uutta hiilivoimakapasiteettia
5Poissuljetaan yhtiöt, jotka suunnittelevat tai rakennuttavat yli 500 MW:n verran uutta hiilivoimakapasiteettia
6Poissuljetaan yhtiöt, jotka suunnittelevat tai rakennuttavat yli 300 MW:n verran uutta hiilivoimakapasiteettia
7Poissuljetaan yhtiöt, jotka suunnittelevat tai rakennuttavat yli 100 MW:n verran uutta hiilivoimakapasiteettia
8Poissuljetaan yhtiöt, jotka suunnittelevat tai rakennuttavat uusia lämpöhiilikaivoksia/lämpöhiilivoimaloita (≥ 100 MW)
9Poissuljetaan yhtiöt, jotka suunnittelevat tai rakennuttavat uusia lämpöhiilikaivoksia/lämpöhiilivoimaloita (≥ 100 MW) tai uutta hiili-infrastruktuuria
10Poissuljetaan yhtiöt, jotka suunnittelevat tai rakennuttavat uusia lämpöhiilikaivoksia/-voimaloita (≥ 100 MW) tai uutta lämpöhiilen infrastruktuuria, ja lisäksi yhtiöt, jotka ostavat hiilisektorin omaisuuseriä ilman selvää sitoutumista niiden sulkemiseen sekä yhtiöt, jotka myyvät laitteistoa uusille hiilisektorin hankkeille

Miinuspisteet:

Laajuus
1 miinuspiste tai 2 miinuspistettä, jos käytäntöä ei sovelleta kaikkiin omaisuuseriin / kaikkiin rahoitusalan palveluihin
Sijoittajat: 1 miinuspiste, jos joukkovelkakirjoja ei myydä tai jos käytäntö koskee vain uusia sijoituksia
(Uudelleen)vakuuttajat: 1 miinuspiste, jos käytäntö ei koske kaikkia liiketoiminta-alueita* / kaikkia (uudelleen)vakuuttajan kattamia riskejä
Vakuuttajat: 2 miinuspistettä, jos yli vuoden kuluttua voimaantulosta käytäntö sallii edelleen sopimusten uusimisen
Uudelleenvakuuttajat: 1 miinuspiste, jos rajoitukset eivät koske uudelleenvakuuttamissopimuksia

Yhtiöt/poikkeukset:
2 miinuspistettä, jos poissulku ei koske tytäryhtiöiden rahoittamista ja/tai jos emoyhtiön rahoittaminen on edelleen mahdollista
1 miinuspiste, jos poikkeukset ovat minimaalisia, ja 2 miinuspistettä, jos poikkeukset ovat laajoja (esim. maantieteelliset poikkeukset, epäselvästi määriteltyjen yhtiöiden rahoittaminen sallitaan jne.)
1 miinuspiste, jos vihreitä bondeja ei poissuljeta
1 miinuspiste, jos hiilienergian rakennuttajien kohdalla kynnysarvo on 300 MW (eikä 100 MW); koskee vain rahoitusalan instituutioita, joiden lähtöpisteet ovat 8, 9 tai 10
1 miinuspiste, jos käytäntö koskee vain energiayhtiöitä eikä yhtiöitä, jotka suunnittelevat kytkösvoimaloita teollisuuden käyttöön (esim. teräksen tai kemikaalien tuotantoon jne. käytettävät hiilivoimalat, jotka eivät ole yhteydessä sähköverkkoon)

Miinuspisteitä ei oteta huomioon, jos pistemäärä on 1.

Absoluuttiset hiilivoimakapasiteetin laajentamista koskevat luvut ovat nähtävissä Global Coal Exit List -tietokannan sarakkeessa “Prorated coal power expansion plans”.

* Kaikilla liiketoiminta-alueilla tarkoitetaan seuraavia:
Omaisuus- ja vastuuvakuuttaminen
Tekniikan alan toiminta (rakennustyövakuutus, CAR)
Takaajana toimiminen

Kolmas kriteeri koskee yhtiöiden, joille hiilisektori on erityisen merkittävä, poissulkemista. Perusteena on hiilen tuottama osuus liikevaihdosta tai sähköntuotannosta.

PisteetHiilen suhteelliset kynnysarvot
0Yhtiöitä ei suljeta pois niiden suuren suhteellisen hiilisektorille altistumisen vuoksi
1Välitön poissulku koskee vain uusia asiakkaita tai ([uudelleen]vakuuttajien osalta) vain uusia riskejä,
TAI mikä tahansa muu kaivos- ja/tai energiayhtiöiden poissulku, jonka soveltaminen alkaa vasta vuosina 2027–2030, TAI mikä tahansa poissulku, joka pätee vuodesta 2025 tai 2026 alkaen, mutta koskee vain joko kaivos- tai energiatoimintaa, käytetyistä kynnysarvo(i)sta riippumatta
2Välitön nykyisten asiakkaiden poissulku, joka koskee vain hiilikaivos- tai hiilivoimalatoimintaa, eikä kata molempia toimintoja
TAI mikä tahansa nykyisiä asiakkaita koskeva sitoumus, joka pätee vasta vuodesta 2025 tai 2026 alkaen SEKÄ KAIVOS- ETTÄ VOIMALATOIMINNAN OSALTA, kynnysarvo(i)sta riippumatta
3Asiakkaiden heikko mutta välitön poissulku, joka koskee sekä hiilikaivos- että hiilivoimalayhtiöitä
4Yhtiö poissuljetaan, jos hiilen osuus liikevaihdosta (CSR, coal share of revenues) / hiilen osuus energiantuotannosta (CSPP, coal share of power production) on > 50 %
5Yhtiö poissuljetaan, jos CSR/CSPP on > 40 %
6Yhtiö poissuljetaan, jos CSR/CSPP on > 30 %
7Yhtiö poissuljetaan, jos CSR/CSPP on > 25 %
8Yhtiö poissuljetaan, jos CSR/CSPP on > 20 %
9Yhtiö poissuljetaan, jos CSR/CSPP on > 15 %
10Yhtiö poissuljetaan, jos CSR/CSPP on > 10 %

Miinuspisteet:

Laajuus
1 miinuspiste tai 2 miinuspistettä, jos käytäntöä ei sovelleta kaikkiin omaisuuseriin / kaikkiin rahoitusalan palveluihin
[Sijoittajien osalta] 1 miinuspiste, jos joukkovelkakirjoja ei myydä tai jos käytäntö koskee vain uusia sijoituksia
[(Uudelleen)vakuuttajien osalta] 1 miinuspiste, jos käytäntö ei koske kaikkia liiketoiminta-alueita* / kaikkia (uudelleen)vakuuttajan kattamia riskejä
[Vakuuttajien osalta] 2 miinuspistettä, jos yli vuoden kuluttua voimaantulosta käytäntö sallii edelleen sopimusten uusimisen
[Vakuuttajien osalta] 1 miinuspiste, jos rajoitukset eivät koske uudelleenvakuuttamissopimuksia

Yhtiöt/poikkeukset:
1 miinuspiste, jos poikkeukset ovat minimaalisia, ja 2 miinuspistettä, jos poikkeukset ovat laajoja (esim. maantieteelliset poikkeukset, epäselvästi määriteltyjen yhtiöiden rahoittaminen sallitaan jne.)
2 miinuspistettä, jos poissulku ei koske tytäryhtiöiden rahoittamista ja/tai jos emoyhtiön rahoittaminen on edelleen mahdollista
1 miinuspiste, jos hiilivoiman kohdalla käytetään väärää indikaattoria 20 prosentista alkaen: jos perusteena on liikevaihto tai kapasiteetti eikä energiantuotanto

Pisteytystaulukko yltää yli 10 pisteeseen samalla logiikalla (5 % = 11). Näin otetaan huomioon 10 prosentin vaatimustamme tiukemmat poissulkukynnykset ennen miinuspisteiden laskemista. Kokonaispistemäärä ei kuitenkaan voi olla yli 10.  Kahden miinuspisteen vähennys, joka tulee kun käytäntö kattaa enintään puolet omaisuuseristä, lasketaan poikkeuksellisesti 10 pisteestä eikä sen ylitse meneviä pisteitä huomioida.

Miinuspisteitä ei oteta huomioon, jos pistemäärä on alle 1.

* Kaikilla liiketoiminta-alueilla tarkoitetaan seuraavia:
Omaisuus- ja vastuuvakuuttaminen
Tekniikan alan toiminta (rakennustyövakuutus)
Takaajana toimiminen

Neljäs kriteeri koskee suurimpien lämpöhiilen tuottajien ja suurimpien lämpöhiilikaivosoperaattorien poissulkemista.

PisteetHiilen absoluuttiset kynnysarvot
0Yhtiöitä ei suljeta pois niiden suuren absoluuttisen hiilisektorille altistumisen vuoksi
1Välitön poissulku koskee vain uusia asiakkaita tai ([uudelleen]vakuuttajien osalta) vain uusia riskejä,
TAI mikä tahansa muu kaivos- ja/tai voimalayhtiöiden poissulku, jonka soveltaminen alkaa vasta vuosina 2027–2030,
TAI mikä tahansa poissulku, joka astuu voimaan vuodesta 2025 tai 2026 alkaen, mutta koskee vain joko kaivos- tai energiatoimintaa, kynnysarvo(i)sta riippumatta
2Joissakin tilanteissa välitön nykyisten asiakkaiden poissulku, joka koskee vain hiilikaivos- tai hiilivoimalatoimintaa, eikä kata molempia toimintoja TAI mikä tahansa nykyisiä asiakkaita koskeva sitoumus, joka pätee vasta vuodesta 2025 tai 2026 alkaen SEKÄ KAIVOSTOIMINNAN ETTÄ VOIMALATOIMINNAN OSALTA, kynnysarvo(i)sta riippumatta
3Asiakkaiden heikko mutta välitön poissulku, joka koskee sekä hiilikaivos- että hiilivoimalayhtiöitä
4Kaivosyhtiöt poissuljetaan, jos ne tuottavat yli 50 MT hiiltä vuodessa
5Kaivosyhtiöt poissuljetaan, jos ne tuottavat vähintään 20 MT hiiltä vuodessa; tai tiukempi poissulkukriteeri kaivosyhtiöiden kohdalla, mutta ei energiayhtiöiden poissulkua
6Poissuljetaan kaivosyhtiöt, joiden tuotanto on > 20 MT, ja jotkin energiayhtiöt joidenkin absoluuttisten kriteerien perusteella
7Poissuljetaan kaivosyhtiöt, joiden tuotanto on > 20 MT, ja energiayhtiöt, joiden tuotanto on > 15 GW
8Poissuljetaan kaivosyhtiöt, joiden tuotanto on > 20 MT, ja energiayhtiöt, joiden tuotanto on > 10 GW
9Poissuljetaan kaivosyhtiöt, joiden tuotanto on > 15 MT, ja energiayhtiöt, joiden tuotanto on > 5 GW
10Poissuljetaan kaivosyhtiöt, joiden tuotanto on > 10 MT, ja energiayhtiöt, joiden tuotanto on > 5 GW

Miinuspisteet:

Laajuus
1 miinuspiste tai 2 miinuspistettä, jos käytäntöä ei sovelleta kaikkiin omaisuuseriin / kaikkiin rahoitusalan palveluihin
[Sijoittajien osalta] 1 miinuspiste, jos bondeja ei myydä tai käytäntö koskee vain uusia sijoituksia
[(Uudelleen)vakuuttajien osalta] 1 miinuspiste, jos käytäntö ei koske kaikkia liiketoiminta-alueita** / kaikkia (uudelleen)vakuuttajan kattamia riskejä
[Vakuuttajien osalta] 2 miinuspistettä, jos yli vuoden kuluttua voimaantulosta käytäntö sallii edelleen sopimusten uusimisen
[Vakuuttajien osalta] 1 miinuspiste, jos rajoitukset eivät koske uudelleenvakuuttamissopimuksia

Yhtiöt/poikkeukset
1 miinuspiste, jos poikkeukset ovat minimaalisia, ja 2 miinuspistettä, jos poikkeukset ovat laajoja (esim. maantieteelliset poikkeukset, epäselvästi määriteltyjen yhtiöiden rahoittaminen sallitaan jne.)
2 miinuspistettä, jos poissulku ei koske tytäryhtiöiden rahoittamista ja/tai jos emoyhtiön rahoittaminen on edelleen mahdollista

Miinuspisteitä ei oteta huomioon, jos pistemäärä on 1.

* Ilmaistaan asennettuna hiilivoimakapasiteettina.

** Kaikilla liiketoiminta-alueilla tarkoitetaan seuraavia:
Omaisuus- ja vastuuvakuuttaminen
Tekniikan alan toiminta (rakennustyövakuutus)
Takaajana toimiminen

Viides kriteeri koskee lämpöhiilen alasajoa koskevan suunnitelman laatua.

PisteetHiilen alasajo
0Konserni ei ole ilmoittanut sitoutuvansa hiilen alasajoon tai on ilmoittanut aikovansa irtautua hiilestä, mutta hiilikaivos- ja/tai hiilivoimatoimintaa koskevaa aikarajaa ei ole
1On ilmoittanut irtautuvansa hiilikaivos- TAI hiilivoimatoiminnasta, mutta sitoumus tulee täysimääräisesti voimaan vasta vuoden 2030 jälkeen Euroopassa/OECD-maissa tai vuoden 2040 jälkeen kaikkialla maailmassa
TAI Epämääräisesti ilmaistu sitoutuminen hiilestä irtautumiseen
2On ilmoittanut sitoutuvansa irtautumaan hiilikaivos- JA hiilivoimatoiminnasta, mutta sitoumus tulee täysimääräisesti voimaan vasta vuoden 2030 jälkeen Euroopassa/OECD-maissa tai vuoden 2040 jälkeen kaikkialla maailmassa
TAI on ilmoittanut irtautuvansa hiilestä kaikkialla maailmassa vuoteen 2040 mennessä ja Euroopassa/OECD-maissa vuoteen 2030 mennessä hiilikaivos- TAI hiilivoimatoiminnan osalta
TAI on ottanut käyttöön hyvin tiukat poissulkukriteerit, jotka johtavat kaikesta hiilikaivos- TAI hiilivoimatoiminnasta irtautumiseen lähes välittömästi
3On ilmoittanut irtautuvansa hiilestä kaikkialla maailmassa vuoteen 2040 mennessä ja Euroopassa/OECD-maissa vuoteen 2030 mennessä hiilikaivos- JA hiilivoimatoiminnan osalta
4 On ilmoittanut irtautuvansa hiilestä kaikkialla maailmassa vuoteen 2040 mennessä ja Euroopassa/OECD-maissa vuoteen 2030 mennessä hiilikaivos- ja hiilivoimatoiminnan osalta
+ joitakin hiilisektorin rakennuttajia poissuljetaan välittömästi
5On ilmoittanut irtautuvansa hiilestä kaikkialla maailmassa vuoteen 2040 mennessä ja Euroopassa/OECD-maissa vuoteen 2030 mennessä hiilikaivos- ja hiilienergiatoiminnan osalta
+ kaikki hiilikaivos- ja hiilivoimatoiminnan* rakennuttajat poissuljetaan välittömästi
TAI on ottanut käyttöön hyvin tiukat poissulkukriteerit, jotka johtavat kaikesta hiilikaivos- ja hiilivoimatoiminnasta irtautumiseen lähes välittömästi
6On ilmoittanut irtautuvansa hiilestä kaikkialla maailmassa vuoteen 2040 mennessä ja Euroopassa/OECD-maissa vuoteen 2030 mennessä hiilikaivos- ja hiilivoimatoiminnan osalta
+ kaikki hiilikaivos- ja hiilivoimatoiminnan* rakennuttajat poissuljetaan välittömästi
+ suunnitelma hiilen alasajosta vaaditaan
7On ilmoittanut irtautuvansa hiilestä kaikkialla maailmassa vuoteen 2040 mennessä ja Euroopassa/OECD-maissa vuoteen 2030 mennessä hiilikaivos- ja hiilivoimatoiminnan osalta
+ kaikki hiilikaivos- ja hiilivoimatoiminnan* rakennuttajat poissuljetaan välittömästi
+ välitön sitoumus sulkea viimeistään alkuvuonna 2024 pois yhtiöt, joilla ei ole suunnitelmaa hiilen alasajosta
8On ilmoittanut irtautuvansa hiilestä kaikkialla maailmassa vuoteen 2040 mennessä ja Euroopassa/OECD-maissa vuoteen 2030 mennessä hiilikaivos- ja hiilivoimatoiminnan osalta
+ kaikki hiilikaivos- ja hiilienergiatoiminnan* rakennuttajat poissuljetaan välittömästi
+ välitön sitoumus sulkea viimeistään alkuvuonna 2024 pois yhtiöt, joilla ei ole edellä mainittujen aikarajojen mukaista suunnitelmaa hiilen alasajosta
+ välitön sitoumus sulkea viimeistään alkuvuonna 2025 pois yhtiöt, jotka eivät toimita yksityiskohtaista, omaisuuseräkohtaisesti eriteltyä hiilen alasajon suunnitelmaa, joka kattaa valtaosan omaisuuseristä
9On ilmoittanut irtautuvansa hiilestä kaikkialla maailmassa vuoteen 2040 mennessä ja Euroopassa/OECD-maissa vuoteen 2030 mennessä hiilikaivos- ja hiilivoimatoiminnan osalta
+ kaikki hiilikaivos- ja hiilivoimatoiminnan* rakennuttajat poissuljetaan välittömästi
+ välitön sitoumus sulkea viimeistään alkuvuonna 2024 pois yhtiöt, joilla ei ole edellä mainittujen aikarajojen mukaista suunnitelmaa hiilen alasajosta
+ välitön sitoumus sulkea viimeistään alkuvuonna 2025 pois yhtiöt, jotka eivät toimita yksityiskohtaista, omaisuuseräkohtaisesti eriteltyä hiilen alasajon suunnitelmaa, joka kattaa valtaosan omaisuuseristä
+ vaatimus koskee olemassa olevien hiilisektorin omaisuuserien sulkemista, ei niiden myymistä
+ sitoumus sulkea pois asiakkaat, jotka aikovat muuntaa voimalat kaasu- ja/tai biomassavoimaloiksi
TAI on ottanut käyttöön täydelliset poissulkukriteerit, jotka johtavat kaikesta hiilikaivos- ja hiilivoimatoiminnasta irtautumiseen välittömästi, mutta kaikkia hiilikaivosten/hiilivoimaloiden rakennuttajia ei poissuljeta
10On ilmoittanut irtautuvansa hiilestä kaikkialla maailmassa vuoteen 2040 mennessä ja Euroopassa/OECD-maissa vuoteen 2030 mennessä hiilikaivos- ja hiilivoimatoiminnan osalta
+ kaikki hiilikaivos- ja hiilivoimatoiminnan* rakennuttajat poissuljetaan välittömästi
+ välitön sitoumus sulkea viimeistään alkuvuonna 2024 pois yhtiöt, joilla ei ole edellä mainittujen aikarajojen mukaista suunnitelmaa hiilen alasajosta
+ välitön sitoumus sulkea viimeistään alkuvuonna 2025 pois yhtiöt, jotka eivät toimita yksityiskohtaista, omaisuuseräkohtaisesti eriteltyä hiilen alasajon suunnitelmaa, joka kattaa valtaosan omaisuuseristä
+ sitoumus sulkea pois asiakkaat, jotka aikovat muuntaa voimalat kaasu- ja/tai biomassavoimaloiksi
+ vähintään kaksi seuraavista kriteereistä:
– poissulku, jos yhtiöt aikovat myydä hiilisektorin omaisuuseränsä eivätkä sulkea niitä
– välitön sitoumus poissulkea viimeistään alkuvuonna 2026 yhtiöt, joilla ei ole kestävää siirtymäsuunnitelmaa työntekijöiden, paikallisyhteisöjen ja ympäristön osalta
TAI on ottanut käyttöön täydelliset poissulkukriteerit, jotka johtavat kaikesta hiilikaivos- ja hiilivoimatoiminnasta irtautumiseen välittömästi; lisäksi kaikki hiilikaivosten/hiilivoimaloiden rakennuttajat poissuljetaan välittömästi

Lisäksi:

2 miinuspistettä, jos sitoumus koskee [pankkien osalta] vain lainoittamista tai [sijoittajien osalta] vain pientä osuutta omistetuista ja/tai hallinnoiduista omaisuuseristä
2 miinuspistettä, jos [vakuuttajien osalta] uusien hankkeiden kattaminen on edelleen mahdollista
[Vakuuttajien osalta] 1 miinuspiste, jos sitoumus koskee omaisuuseriä mutta ei yhtiöitä
1 miinuspiste, jos poikkeukset ovat minimaalisia, ja 2 miinuspistettä, jos poikkeukset ovat laajoja
1 miinuspiste, jos vaatimukset (pistemäärät 7, 8, 9 ja 10) otetaan käyhttöön vasta mainittujen ajankohtien (2024, 2025 ja 2026) jälkeen

+1 lisäpiste, jos lopullinen poissulkukynnys on alle 5 %

Miinuspisteitä ei oteta huomioon, jos pistemäärä on 1.

* Kynnyksen on oltava enintään 300 MW.

Kuudes ja seitsemäs kriteeri koskevat metallurgisen hiilen hankkeita sekä yhtiöitä, joilla on metallurgisen hiilen laajennussuunnitelmia.

PisteetHankkeet (ei koske sijoittajia)Rakennuttajat
Harmaa pallo.Ei käytäntöä.Ei käytäntöä.
Punainen pallo.Uusien metallurgisen hiilen kaivosten heikko poissulku.Poissuljetaan joitain yhtiöitä, jotka saavat liikevaihtoa metallurgisesta hiilestä.
Oranssi pallo.Uusien metallurgisen hiilen kaivosten osittainen poissulku.Heikko poissuku koskien yhtiöitä, joilla on metallurgisen hiilen laajennussuunnitelmia.
Keltainen pallo.Uusien metallurgisen hiilen kaivosten JA nykyisten metallurgisen hiilen kaivosten laajentamisen poissulku.Poissuljetaan yhtiöt, joilla on metallurgisen hiilen laajennussuunnitelmia, mutta poissulku ei tule välittömästi voimaan.
Vihreä pallo.Uusien metallurgisen hiilen kaivosten JA nykyisten metallurgisen hiilen kaivosten laajentamisen poissulku + metallurgisen hiilen infrastruktuurin poissulku.Poissuljetaan yhtiöt, joilla on metallurgisen hiilen laajennussuunnitelmia.

Teräkseen liittyvät suosituksemme

Rahoituslaitoksilla on avainrooli terästeollisuuden vähäpäästöistämisessä. Ne voivat varmistaa, että investoinnit kohdistetaan asianmukaisiin teknologioihin, mikä puolestaan mahdollistaa terässektorin irtautumisen metallurgisesta hiilestä eli teollisuudessa käytetystä kivihiilestä.

→ Katso suosituksemme rahoituslaitoksille

Kestävätkö suomalaisten hiilipolitiikat päivänvaloa?

Yksikään suomalainen suursijoittaja ei saa puhtaita papereita kansainvälisessä vertailussa ja parhaallekin pistesijalle ponnistava rahoitusinstituutio jää kauas suositustasosta sekä kansainvälisestä kärjestä.

→ Toimi nyt: lähetä viesti suursijoittajalle

Tietoa mittarista

Hiilipolitiikkamittaria päivitetään jatkuvasti. Pisteytystä ylläpitää Reclaim Finance -järjestö.

Parhaista pyrkimyksistä huolimatta Hiilipolitiikkamittarissa saattaa esiintyä epätarkkuuksia, ja järjestöltä on voinut jäädä huomioimatta jonkin finanssi-instituution olemassa oleva sitoumus. Ota rohkeasti yhteyttä heihin: . Reclaim Finance tekee kaikkensa palautteen käsittelemiseksi ja tarvittavien korjausten toteuttamiseksi.