Suursijoittajien
hiilipolitiikka­mittari

Institutionaaliset sijoittajat kuten eläkeyhtiöt ja pankit ovat reagoineet ilmastonmuutokseen kehittämällä ohjenuorikseen ’hiilipolitiikkoja’. Hiilipolitiikan tarkoituksena on vähentää sijoitusten hiiliriskiä ja ohjata varallisuutta pois kivihiilestä. Mutta miten tehokkaita nämä keskenään erilaiset politiikat oikein ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa?

Helpottaakseen hiilipolitiikkojen ja niiden vaikutusten ymmärtämistä ranskalainen Reclaim Finance -järjestö on kehittänyt Suursijoittajien hiilipolitiikkamittari -työkalun (Coal Policy Tool), joka tarjoaa laajan analyysin rahoitusalan instituutioiden hiilipoliitikoista. Työkalussa hiilipolitiikkoja verrataan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen johdonmukaisten, läpinäkyvien kriteerien perusteella. Hiilivapaa Suomi -kampanja on kääntänyt työkalun suomalaisia sijoittajia tarkastelevan osion suomeksi.

      

Mittari | Analyysi | Kriteerit ja pisteytys | Toimi nyt | Tietoa mittarista

Kuva: Dayee / Unsplash

Mittari

Voit järjestää tuloksia kriteerien mukaan.
Klikkaamalla jonkin rahoitusalan instituution nimeä pääset tutustumaan eri pistemäärien selityksiin ja analyysiin.
Näet kaikkien maiden tulokset painamalla Clear-nappia.

Katso kriteerien selitykset ja suomennokset alta.

Katso 3 minuutin ohjevideo (englanninkielinen)

Lue lisää metodologiasta ja kriteerien perusteluista.

= Rahoitusinstituution politiikka hiilen alas ajamiseksi on vahva. Toimintatavat ovat parhaasta päästä.
= Rahoitusinstituutio on ilmoittanut työstävänsä paraikaa uutta hiilipolitiikkaa, joka julkistetaan todennäköisesti pian.
NA = Kriteeristö ei päde tämän tyyppiseen rahoitusinstituutioon.
= Reclaim Finance on pyytänyt rahoitusinstituutiolta selvennystä. Täsmällistä pisteytystä ei voitu suorittaa olemassa olevilla tiedoilla.

 

Analyysi: Suomalaisten sijoittajien hiilipolitiikat

Elo: 6/40 pistettä

Suhteellinen kynnys: Elo poissulkee kaivos- ja energiayhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 25 % on peräisin kivi- ja ruskohiilestä (9 pistettä), kyseisiin yrityksiin ei siis tehdä suoria sijoituksia. Tästä säännöstä on kuitenkin laajoja poikkeuksia (2 miinuspistettä) ja poissulkemisessa käytetään väärää mittaria, sillä liikevaihdon sijasta pitäisi tarkastella kivihiilen osuutta energiantuotannosta (1 miinuspiste). Lähde: Responsible investing (2019).

Pariisin ilmastokokouksesta on kulunut viisi vuotta, mutta Elon hiilipolitiikka on edelleen täysin riittämätön Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Sen käyttämä suhteellinen kynnys on hyvä, mutta siinä käytetään väärää mittaria ja sallitaan laajat poikkeukset. Kaikki muut laadukkaan hiilipolitiikan kannalta tarpeelliset kriteerit puuttuvat. Tämä selittää, miksi Elo omistaa noin 80,7 miljoonan euron (94 miljoonaa USD) arvosta Fortumin osakkeita tuoreimpien (syyskuun 2019) tietojen mukaan. Tilanteen parantamiseksi Elon tulisi ottaa käyttöön oikeat mittarit, poissulkea kaikki hiilisektorin rakennuttajat ja vaatia muita yhtiöitä ottamaan käyttöön suunnitelma hiilestä irtautumiseksi viimeistään vuoteen 2030 mennessä EU- ja OECD-alueilla ja vuoteen 2040 mennessä kaikkialla maailmassa sijoitusten pois vetämisen uhalla.

Ilmarinen: 23/40 pistettä

Rakennuttajat: Hiilikaivosten, -voimaloiden ja -infrastruktuurin rakennuttajien poissulkeminen (9 pistettä), mutta koskien vain pientä osaa hallinnoitavasta varallisuudesta (2 miinuspistettä).
Suhteellinen kynnys: Ilmarinen poissulkee kaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 1% on peräisin kivi- ja ruskohiilestä, ja energiayhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 5% on peräisin hiilestä (13 pistettä), mutta vain vuodesta 2023 lähtien (1 miinuspiste) laskien kynnystä ajan myötä, ja koskien vain pientä osaa hallinnoitavasta varallisuudesta (tiukka 2 miinuspistettä).
Hiilen alasajo: Kivihiilen louhinnasta ja hiilivoimasta irtautuminen vuoteen 2030 mennessä, poissulkien hiilikaivosten, -voimaloiden ja -infrastruktuurin rakennuttajat ja laskien poissulun kynnystä ajan myötä (10 pistettä), mutta koskien vain pientä osaa hallinnoitavasta varallisuudesta (2 miinuspistettä).

Lähde: Climate Roadmap (Marraskuu 2021)

Ilmarinen päivitti hiilipolitiikkansa marraskuussa 2021. Päivitetty politiikka poissulkee hiilikaivosten, -voimaloiden ja -infrastruktuurin rakennuttajat, ja se ottaa käyttöön tiukennetut suhteellisen poissulun kynnykset, sitoutuen hiilestä irtautumiseen 2030 mennessä. Ilmarisen hiilipolitiikan suurin ongelma on se, että se koskee vain pientä osaa Ilmarisen hallinnoimasta varallisuudesta – suoraan listattua osakesalkkua. Parantaakseen hiilipolitiikkaansa Ilmarisen täytyy ulottaa se koskemaan myös muuta hallinnoimaansa varallisuutta ja vaatia jäljellä olevia yhtiöitä poissulun uhalla julkaisemaan suunnitelma hiilen alasajosta vuoteen 2030 mennessä.

LähiTapiola Varainhoito: 17/40 pistettä

Rakennuttajat: LähiTapiola Varainhoito poissulkee hiilikaivosten  ja -voimaloiden rakennuttajat (8 pistettä).
Suhteellinen kynnys: LähiTapiola Varainhoito poissulkee kaivos- ja energiayhtiöt, joiden liikevaihdosta tai energiantuotannosta yli 20% on peräisin kivi- ja ruskohiilestä (10 pistettä), mutta käytäntöä ei sovelleta kaikkiin omistuksiin (1 miinuspiste). Lähde: Sustainability Report 2021 (Huhtikuu 2022).

LähiTapiola Varainhoito päivitti hiilipolitiikkansa huhtikuussa 2022. Se poissulkee nyt hiilikaivosten ja -voimaloiden rakennuttajat ja on tiukentanut suhteellista poissulkukynnystään. LähiTapiolan on otettava absoluuttiset kynnykset käyttöön ja laadittava kokonaisstrategia hiilestä irtautumiseen EU- ja OECD-maissa viimeistään vuoteen 2030 mennessä ja vuoteen 2040 mennessä maailmanlaajuisesti. Paljon on vielä tekemättä.

Nordea: 30/50 pistettä

Projektit: Nordea poissulkee kivi- ja ruskohiilikaivokset sekä uudet hiilivoimalat (8 pistettä).
Rakennuttajat: Nordea poissulkee hiilikaivosten ja -voimaloiden rakennuttajat (8 pistettä).
Suhteellinen kynnys: Nordea poissulkee energiayhtiöt, joiden energiantuotannosta yli 25% tulee hiilestä (2 pistettä), sekä ne joiden liikevaihdosta yli 5% on peräisin kivi- ja ruskohiilestä, mutta jälkimmäinen koskee vain uusia asiakkaita.
Absoluuttinen kynnys: Nordea poissulkee yhtiöt jotka tuottavat yli 10 Mt hiiltä vuodessa tai yli 10 GW hiilivoimaa (8 pistettä).
Hiilen alasajo: Nordea vaatii hiiliyhtiöitä irtautumaan hiilestä vuoteen 2030 mennessä OECD-maissa ja vuoteen 2040 mennessä maailmanlaajuisesti. Poikkeuksina Saksa, jossa hiilestä irtautumisen takaraja on vuosi 2038, ja hiilikaivosten ja -voimaloiden rakennuttajat, joita ei poissuljeta (6 pistettä). Vaatimus kohdistuu kuitenkin vain yrityksiin, eikä Nordeaan itseensä rahoitusalan toimijana (2 miinuspistettä).
Lähde: Sector Guideline for the Fossil Fuels based Industries (heinäkuu 2022)

Nordea päivitti hiilipolitiikkansa syyskuussa 2021 ja heinäkuussa 2022, mutta se on edelleen riittämätön Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Päivitetty hiilipolitiikka poissulkee hiilikaivosten ja -voimaloiden rakennuttajat, muttei edelleenkään poissulje hiiliinfrastruktuurin rakennuttajia. Nordea on ottanut käyttöön vahvat absoluuttiset poissulkukynnykset. Nordea vaatii myös yhtiöitä laatimaan suunnitelman hiilen alasajolle vuoteen 2030 mennessä OECD-maissa ja 2040 muualla, mutta se sisältää myös valtavan porsaanreiän Saksalle, jonka takarajavuosi 2038 on 8 vuotta liian myöhässä. Nordean täytyy laatia poissulun suhteelliset kynnykset lämpöhiiltä tuottaville kaivosyhtiöille, sitoutua itse asiaankuuluviin hiilestä irtautumisen määräaikoihin ja tukkia Saksan hiilestä irtautumisen takarajaan liittyvä porsaanreikä.

Nordea Asset Management: 4/40 pistettä

Suhteellinen kynnys: Nordea AM poissulkee kaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 5 % perustuu kivi- ja ruskohiileen tai yli 30 % perustuu hiilen käyttöön (ml. metallurginen hiili)(2 pistettä).
Hiilen alasajo: Nordea AM on sitoutunut poissulkemaan vuoteen 2025 mennessä ne yhtiöt, joilla ei ole suunnitelmia hiilen alasajamiseksi maailmanlaajuisesti vuoteen 2040 mennessä (4 pistettä). Vaatimus kohdistuu kuitenkin vain yrityksiin, eikä pankkiin itseensä rahoitusalan toimijana (2 miinuspistettä).
Lähde: Responsible investment policy (Heinäkuu 2022), Nordea Sector Guideline for the Fossil Fuel based Industries (Kesäkuu 2022)

Nordea AM:n hiilipolitiikka muistuttaa ennen Pariisin ilmastokokousta käyttöönotettuja ensimmäisiä divestointipolitiikkoja. Vain kaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 5 % perustuu kivihiileen (päivitetty heinäkuussa 2022) tai 30 % mihin tahansa hiilen käyttöön, poissuljetaan. Nordea AM sitoutuu myös “lopettamaan investoinnit hiiltä käyttäviin sähkölaitoksiin, joilta puuttuu uskottava sitoutuminen puhtaaseen energiaan siirtymiseen”, jättäen kuitenkin määrittelemättä sen, mitä on “uskottava sitoutuminen” (eng. meaningful commitment). Hiilen alasajoon liittyvä sitoumusta heikentää lisäksi se, että sitä sovelletaan vain rahoitettuihin yhtiöihin eikä se sisällä välitavoiteajankohtaa EU- tai OECD-maille. Pankin on kiireellisesti otettava huomioon myös hiilen energiakäyttö, poissuljettava kaikki hiilisektorin rakennuttajat ja laadittava kattava strategia, jotta hiilestä pystytään irtautumaan kokonaan viimeistään vuoteen 2030 mennessä EU- ja OECD-maissa ja vuoteen 2040 mennessä maailmanlaajuisesti. Lähes kaikki on toistaiseksi tekemättä.

OP Ryhmä: 16/50

Projektit: OP Ryhmä poissulkee uudet hiilikaivokset ja -voimalat (8 pistettä).
Rakennuttajat: OP Ryhmä poissulkee lämpöhiilikaivokset ja hiilivoimaloiden rakennuttajat (8 pistettä), mutta tämä koskee ainoastaan luotonantoa (1 miinuspiste).
Suhteellinen kynnys: OP Ryhmä poissulkee yhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 5 % tulee hiilivoimasta, mutta tämä koskee vain uusia asiakkaita (1 piste) ja luotonantoa (1 miinuspiste – huom. miinuspisteitä ei vähennetä yhden pisteen tuloksista).
Lähde: Tiedote (päivämäärä vahvistettava)

OP Ryhmän ensimmäinen hiilipolitiikka on oikeansuuntainen, mutta sitä on vahvistettava, jotta se olisi vaikuttavampi. Pankki poissulkee uudet hiiliprojektit, muttei vielä hiileen liittyviä infrastruktuuriprojekteja. Pankki sulkee pois myös hiilikaivokset ja kaivosten rakennuttajat sallien tietyt poikkeukset, mutta kertoo ettei poikkeuksia ole tähän mennessä tehty. Vahvistaakseen politiikkaansa OP Ryhmän on otettava käyttöön ankarammat poissulkukynnykset myös vanhoille asiakkailleen – ei vain uusille – ja sovellettava politiikkaansa luotonannon lisäksi myös muuhun toimintaan. Pankin on laadittava kattava strategia, jotta hiilestä pystytään irtautumaan kokonaan viimeistään vuoteen 2030 mennessä EU- ja OECD-maissa ja vuoteen 2040 mennessä maailmanlaajuisesti. Paljon on toistaiseksi tekemättä.

OP Varainhoito: 6/40 pistettä

Suhteellinen kynnys: OP Varainhoito poissulkee kaivos- ja energiayhtiöt, joiden liikevaihdosta tai kapasiteetista yli 20 % on peräisin kivi- ja ruskohiilestä (10 pistettä). Tästä säännöstä on kuitenkin joitain poikkeuksia (2 miinuspistettä), poissulkemisessa käytetään väärää mittaria, sillä liikevaihdon/kapasiteetin sijasta pitäisi tarkastella kivihiilen osuutta energiantuotannosta (1 miinuspiste), eikä periaatetta sovelleta kaikkiin omistuksiin (1 miinuspiste). Lähde: Principles for Responsible Investment (heinäkuu 2022)

OP Varainhoito on ottanut ensimmäisen, sittemmin jo päivitetyn hiilipolitiikkansa käyttöön vuonna 2016, mutta se on edelleen täysin riittämätön Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. OP Varainhoidon on aluksi ryhdyttävä soveltamaan politiikkaansa kaikkiin omistuksiinsa ja otettava käyttöön oikeat mittarit. Sen on otettava käyttöön tiukat poissulun kynnykset, poissuljettava kaikki hiilisektorin rakennuttajat ja laadittava kattava strategia, jotta hiilestä pystytään irtautumaan kokonaan viimeistään vuoteen 2030 mennessä EU- ja OECD-maissa ja vuoteen 2040 mennessä maailmanlaajuisesti. Lähes kaikki on toistaiseksi tekemättä.

Varma: 10/40 pistettä

Suhteellinen kynnys: Varma poissulkee kaivos- ja energiayhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 30 % on peräisin kivi- ja ruskohiilestä (8 pistettä). Poissulkemisessa käytetään kuitenkin väärää mittaria, sillä liikevaihdon sijasta pitäisi tarkastella kivi- ja ruskohiilen osuutta energiantuotannosta (1 miinuspiste).
Hiilen alasajo: Hiilivoimasta irtaudutaan vähitellen vuoteen 2025 mennessä, mutta hiilisektorin rakennuttajien tukeminen on edelleen mahdollista (3 pistettä).
Lähde: Press release (31.1.2019); Climate policy (marraskuu 2019)

Varma otti vuonna 2019 käyttöön hiilipolitiikan, johon kuuluu strategia hiilestä irtautumiseksi vuoteen 2025 mennessä ja joidenkin yhtiöiden poissulku niiden hiileen perustuvan liikevaihdon perusteella. Julkilausutussa politiikassa on kuitenkin monia porsaanreikiä, ja Varman on parannettava sitä käyttämällä oikeita mittareita*. Varman tulee myös poissulkea kaikki hiilisektorin rakennuttajat, ottaa käyttöön tiukemmat poissulun kynnykset ja laatia kattavampi strategia hiilestä irtautumiseksi Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

*Varma on kertonut Hiilivapaa Suomelle arvioivansa sisäisesti kivi- ja ruskohiilen osuutta liikevaihdon lisäksi myös sähköntuotannossa. Varman analyysi täsmentyy lähiaikoina saatavien lisätietojen pohjalta. 

Mittarin kriteerit ja pisteytys

Ensimmäinen kriteeri koskee hiilikaivosten, hiilivoimaloiden ja hiili-infrastruktuurin poissulkemista.

PisteetHiilihankkeet
0Ei politiikkaa
1Hyvin heikko poissulku: poissuljetaan ainoastaan uudet hiilivoimalat ja/tai vuorenhuippujen avolouhinta
2Poissuljetaan kaikki uudet voimalat, jotka eivät ole USC-tasoa (USC = ultra-ylikriittinen) tai täytä OECD:n kriteerejä, tai kaikki kehittyneiden maiden uudet voimalat
3Poissuljetaan kaikki uudet kivi- ja ruskohiilikaivokset
TAI Poissuljetaan kaikki uudet hiilivoimalat vauraissa maissa ja kaikki ei-USC-tason voimalat kaikkialla (+ mahdollisesti joitakin hiilikaivoksia koskevia rajoituksia)
4Poissuljetaan kaikki uudet kivi- ja ruskohiilikaivokset + kaikki uudet hiilivoimalat vauraissa maissa tai kaikki ei-USC-tason voimalat kaikkialla
TAI Poissuljetaan kaikki uudet hiilivoimalat, mutta poikkeuksia on olemassa
5Poissuljetaan kaikki uudet kivi- ja ruskohiilikaivokset + kaikki uudet hiilivoimalat vauraissa maissa + kaikki ei-USC-tason voimalat kaikkialla
TAI Poissuljetaan kaikki uudet hiilivoimalat
6Poissuljetaan kaikki uudet kivi- ja ruskohiilikaivokset ja voimalat, mutta laajat poikkeukset ovat mahdollisia
7Poissuljetaan kaikki uudet kivi- ja ruskohiilikaivokset ja voimalat; vähäiset poikkeukset ovat mahdollisia
8Poissuljetaan kaikki uudet kivi- ja ruskohiilikaivokset ja voimalat; poikkeukset mahdollisia hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS) kohdalla
9Poissuljetaan kaikki uudet kivi- ja ruskohiilikaivokset ja voimalat ilman poikkeuksia CCS-tekniikalle ja a) pankkien osalta nykyisten hiilivoimaloiden käyttöikää pidentävät retrofit-ratkaisut; b) vakuuttajien osalta olemassa olevien hankkeiden itsenäinen/fakultatiivinen vakuuttaminen; paketteja koskevia poissulkukriteerejä
10Poissuljetaan kaikki hiilikaivokset, hiilivoimalat ja hiili-infrastruktuurit

Toinen kriteeri koskee kaikkien rahoitusalan palveluiden poissulkemista uusia hiilikaivoksia, hiilivoimaloita tai hiili-infrastruktuurihankkeita suunnittelevien yhtiöiden osalta.

PisteetHiilisektorin rakennuttajat
0Hiilisektorin rakennushankkeet eivät johda yhtiöiden poissulkuun
1Poissulku koskee vain uusia asiakkaita, hiilikaivostoiminnan ja/tai hiilienergian kynnysarvosta riippumatta
2 Suunnitelmat monipuolistaa liiketoimintaa otetaan huomioon, mutta hiilisektorin rakennuttamistoiminnalle ei ole tarkkoja poissulun kriteerejä
3Heikko poissulku, joka koskee joitakin uusia hiilisektorin projekteja suunnittelevia yhtiöitä, minkä lisäksi käytetään muita kriteerejä
4Poissuljetaan yhtiöt, jotka on mainittu urgewaldin 120 yhtiötä kattavalla CPDL-listalla (CDPL = Coal Plant Developers List)
5Poissuljetaan yhtiöt, jotka aikovat rakentaa yli 1000 MW uutta hiilienergiakapasiteettia
6Poissuljetaan yhtiöt, jotka aikovat rakentaa yli 500 MW uutta hiilienergiakapasiteettia
7Poissuljetaan yhtiöt, jotka rakentavat uusia hiilivoimaloita tai suunnittelevat niiden rakennushankkeita
8Poissuljetaan yhtiöt, jotka rakentavat uusia hiilikaivoksia/hiilivoimaloita tai suunnittelevat niiden rakennushankkeita
9Poissuljetaan yhtiöt, jotka rakentavat uusia hiilikaivoksia/hiilivoimaloita tai uutta hiili-infrastruktuuria tai suunnittelevat niiden rakennushankkeita
10Poissuljetaan yhtiöt, jotka lisäävät hiilikapasiteettiaan (kyseessä voi olla uusien hiilikaivosten/hiilivoimaloiden tai uuden hiili-infrastruktuurin rakennuttamissuunnitelma tai olemassa olevien hiiliresurssien hankkiminen ilman selvää sitoutumista niiden sulkemiseen tai niin, että välineet myydään uusille hiilisektorin hankkeille).

Lisäksi:

1 miinuspisteen sakko, jos nykyisiä asiakkaita pyydetään saavuttamaan kynnysehdot
1 miinuspisteen sakko, jos poikkeukset ovat minimaalisia, ja miinus 2 miinuspistettä, jos poikkeukset ovat laajoja
1 miinuspisteen sakko, jos käytäntöä ei sovelleta kaikkiin omistuksiin / kaikkiin rahoitusalan palveluihin
1 miinuspisteen sakko, jos bondeja ei myydä tai asia koskee vain uusia vakuutuksia/sijoituksia
Miinuspisteitä ei oteta huomioon, jos pistemäärä on 1.

Kolmas kriteeri koskee yhtiöiden, joille hiilisektori on erityisen merkittävä, poissulkemista. Perusteena on hiilen tuottama osuus liikevaihdosta tai sähköntuotannosta.

PisteetHiilen suhteelliset kynnysarvot
0Hiilen suhteellinen merkitys yhtiölle ei johda poissulkuun
1Poissulku koskee vain uusia asiakkaita, hiilikaivostoiminnan ja/tai hiilienergian kynnysarvosta riippumatta
2Jonkinlainen nykyisten asiakkaiden poissulku, mutta vain hiilikaivostoiminnan tai hiilienergian suhteen
3Nykyisten asiakkaiden heikko poissulku sekä hiilikaivostoimintaa että hiilienergiatoimintaa harjoittavien yhtiöiden osalta
4Yhtiö poissuljetaan, jos hiilen osuus liikevaihdosta (CSR, coal share of revenues) / hiilen osuus energiantuotannosta (CSPP, coal share of power production) on > 50 %
5Yhtiö poissuljetaan, jos CSR/CSPP on > 45 %
6Yhtiö poissuljetaan, jos CSR/CSPP on > 40 %
7Yhtiö poissuljetaan, jos CSR/CSPP on > 35 %
8Yhtiö poissuljetaan, jos CSR/CSPP on > 30 %
9Yhtiö poissuljetaan, jos CSR/CSPP on > 25 %
10Yhtiö poissuljetaan, jos CSR/CSPP on > 20 %

Lisäksi:

1 miinuspisteen sakko, jos nykyisiä asiakkaita pyydetään saavuttamaan kynnysehdot
1 miinuspisteen sakko, jos poikkeukset ovat minimaalisia, ja 2 miinuspisteen sakko, jos poikkeukset ovat laajoja
1 miinuspisteen sakko, jos käytäntöä ei sovelleta kaikkiin omistuksiin / kaikkiin rahoitusalan palveluihin
1 miinuspisteen sakko, jos bondeja ei myydä tai asia koskee vain uusia vakuutuksia/sijoituksia
Miinuspisteet, jos hiilienergian kohdalla käytetään väärää indikaattoria 20 prosentista alkaen: 1 miinuspisteen sakko, jos perusteena on liikevaihto tai kapasiteetti eikä energiantuotanto
Miinuspisteitä ei oteta huomioon, jos pistemäärä on 1.

Neljäs kriteeri koskee suurimpien hiilentuottajien ja suurimpien hiilikaivosoperaattorien poissulkemista.

PisteetHiilen absoluuttiset kynnysarvot
0Hiilen absoluuttinen merkitys yhtiölle ei johda poissulkuun
1Poissulku koskee vain uusia asiakkaita, hiilikaivostoiminnan ja/tai hiilienergian kynnysarvosta riippumatta
2Jotkin yhtiöt poissuljetaan joidenkin absoluuttisten kriteerien perusteella
3Kaivosyhtiöt poissuljetaan, jos ne tuottavat yli 100 MT hiiltä vuodessa
4Kaivosyhtiöt poissuljetaan, jos ne tuottavat yli 50 MT hiiltä vuodessa
5Kaivosyhtiöt poissuljetaan, jos ne tuottavat vähintään 20 MT hiiltä vuodessa; tai tiukempi poissulkukriteeri kaivosyhtiöiden kohdalla, mutta ei energiayhtiöiden poissulkua
6Poissuljetaan kaivosyhtiöt, joiden tuotanto on > 20 MT, ja jotkin energiayhtiöt joidenkin absoluuttisten kriteerien perusteella
7Poissuljetaan kaivosyhtiöt, joiden tuotanto on > 20 MT, ja energiayhtiöt, joiden tuotanto on > 15 GW
8Poissuljetaan kaivosyhtiöt, joiden tuotanto on > 20 MT, ja energiayhtiöt, joiden tuotanto on > 10 GW
9Poissuljetaan kaivosyhtiöt, joiden tuotanto on > 15 MT, ja energiayhtiöt, joiden tuotanto on > 5 GW
10Poissuljetaan kaivosyhtiöt, joiden tuotanto on > 10 MT, ja energiayhtiöt, joiden tuotanto on > 5 GW

Lisäksi:

1 miinuspisteen sakko, jos nykyisiä asiakkaita pyydetään saavuttamaan kynnysehdot
1 miinuspisteen sakko, jos poikkeukset ovat minimaalisia, ja miinus 2 miinuspistettä, jos poikkeukset ovat laajoja
1 miinuspisteen sakko, jos käytäntöä ei sovelleta kaikkiin omistuksiin / kaikkiin rahoitusalan palveluihin
1 miinuspisteen sakko, jos bondeja ei myydä tai käytäntö koskee vain uusia vakuutuksia/sijoituksia
Miinuspisteitä ei oteta huomioon, jos pistemäärä on 1.

Viides kriteeri koskee hiilen alasajoa koskevan suunnitelman laatua.

PisteetHiilen alasajo
0Ei ole ilmoittanut hiilen alasajosta
1On ilmoittanut pyrkivänsä hiilen alasajoon, mutta hiilikaivos- ja/tai hiilienergiatoimintaa koskevaa aikarajaa ei ole
2On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilikaivos- tai hiilienergiatoiminnasta vuoteen 2050 mennessä
3On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilikaivos- tai hiilienergiatoiminnasta vuoteen 2050 mennessä; joitakin hiilisektorin rakennuttajia poissuljetaan
TAI On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilikaivos- ja hiilienergiatoiminnasta vuoteen 2050 mennessä
TAI On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilisektorin toiminnasta vuoteen 2040 mennessä ja EU-/OECD-maiden kohdalla jo vuoteen 2030 mennessä hiilikaivosten tai hiilienergian osalta
4On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilisektorin toiminnasta vuoteen 2050 mennessä ja EU-/OECD-maiden kohdalla jo vuoteen 2030 mennessä tai on ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilisektorin toiminnasta hiilikaivosten ja hiilienergian osalta vuoteen 2040 mennessä
TAI On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilisektorin toiminnasta vuoteen 2040 mennessä ja EU-/OECD-maiden kohdalla jo vuoteen 2030 mennessä hiilienergian osalta; joitakin hiilisektorin rakennuttajia poissuljetaan
5On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilisektorin toiminnasta vuoteen 2040 mennessä ja EU-/OECD-maiden kohdalla jo vuoteen 2030 mennessä hiilienergian osalta; kaikki hiilivoimaloiden rakennuttajat poissuljetaan
TAI On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilisektorin toiminnasta vuoteen 2040 mennessä ja EU-/OECD-maiden kohdalla jo vuoteen 2030 mennessä hiilikaivosten ja hiilienergian osalta
6On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilisektorin toiminnasta vuoteen 2050 mennessä ja EU-/OECD-maiden kohdalla jo vuoteen 2030 mennessä tai on ilmoittanut luopuvansa kaikesta hiilisektorin toiminnasta vuoteen 2040 mennessä hiilikaivosten ja hiilienergian osalta; joitakin hiilisektorin rakennuttajia poissuljetaan; vähintään toinen seuraavista 2 elementistä:
– exit-suunnitelma vaaditaan
– poissulkukriteeriä tiukennetaan ajan mittaan
TAI On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilisektorin toiminnasta vuoteen 2040 mennessä ja EU-/OECD-maiden kohdalla jo vuoteen 2030 mennessä hiilikaivosten ja hiilienergian osalta; jotkin hiilisektorin rakennuttajat poissuljetaan
7On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilisektorin toiminnasta vuoteen 2040 mennessä ja EU-/OECD-maiden kohdalla jo vuoteen 2030 mennessä hiilikaivosten ja hiilienergian osalta; vähintään kaksi seuraavista 3 elementistä:
– jotkin hiilisektorin rakennuttajat poissuljetaan
– exit-suunnitelma vaaditaan
– poissulkukriteeriä tiukennetaan ajan mittaan
TAI On ottanut käyttöön hyvin tiukat poissulkukriteerit, jotka johtavat kaikesta hiilikaivostoiminnasta ja hiilienergiasta irtautumiseen lähes välittömästi
8On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilisektorin toiminnasta vuoteen 2040 mennessä ja EU-/OECD-maiden kohdalla jo vuoteen 2030 mennessä hiilikaivosten ja hiilienergian osalta; hiilikaivosten ja hiilivoimaloiden rakennuttajat poissuljetaan
TAI On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilisektorin toiminnasta vuoteen 2040 mennessä ja EU-/OECD-maiden kohdalla jo vuoteen 2030 mennessä hiilikaivosten ja hiilienergian osalta; kaikki hiilivoimaloiden rakennuttajat poissuljetaan; vähintään toinen seuraavista 2 elementistä:
– exit-suunnitelma vaaditaan
– poissulkukriteeriä tiukennetaan ajan mittaan
9On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilisektorin toiminnasta vuoteen 2040 mennessä ja EU-/OECD-maiden kohdalla jo vuoteen 2030 mennessä hiilikaivosten ja hiilienergian osalta; kaikki hiilisektorin rakennuttajat poissuljetaan; exit-suunnitelma vaaditaan
TAI On ottanut käyttöön täydelliset poissulkukriteerit, jotka johtavat kaikesta hiilikaivostoiminnasta ja hiilienergiasta irtautumiseen välittömästi, mutta kaikkia hiilisektorin rakennuttajia ei poissuljeta
10On ilmoittanut irtautuvansa kaikesta hiilisektorin toiminnasta vuoteen 2040 mennessä ja EU-/OECD-maiden kohdalla jo vuoteen 2030 mennessä hiilikaivosten ja hiilienergian osalta; kaikki hiilisektorin rakennuttajat poissuljetaan; alasajosuunnitelma vaaditaan ja käytössä on poissulkuprosessi, jos yhtiöt eivät laadi alasajosuunnitelmaa TAI poissulkukriteeriä tiukennetaan ajan mittaan

Lisäksi:

2 miinuspisteen sakko, jos hiilestä irtautumisen sitoumus koskee vain lainoittamista, ei vakuuttamista
2 miinuspisteen sakko, jos hiilestä irtautumisen sitoumus liittyy hallituksen sitoumukseen
1 miinuspisteen sakko, jos hiilestä irtautumisen sitoumus koskee vain uusia rahoituksia/vakuutuksia eikä olemassa olevia rahoituksia/vakuutuksia
2 miinuspisteen sakko, jos hiilestä irtautumisen sitoumus koskee vain rahoitettuja yhtiöitä eikä itse rahoitusalan toimijaa
2 miinuspisteen sakko, jos uusien hiilikaivosten tai hiilivoimalahankkeiden rahoittaminen on edelleen mahdollista
Miinuspisteitä ei oteta huomioon, jos pistemäärä on 1.

Hiilestä irtautumista koskeva strategia otetaan huomioon tässä arvioinnissa, jos lopullisena tavoitteena on enintään 5 %:n poissulkukynnys.

Kestävätkö suomalaisten hiilipolitiikat päivänvaloa?

Yksikään suomalainen suursijoittaja ei saa puhtaita papereita kansainvälisessä vertailussa ja parhaallekin pistesijalle ponnistava rahoitusinstituutio jää kauas suositustasosta sekä kansainvälisestä kärjestä. Miksi?

→ Lue blogi

→ Toimi nyt: lähetä viesti suursijoittajalle

Tietoa mittarista

Hiilipolitiikkamittaria päivitetään jatkuvasti.

Kaikkiin rahoitusinstituutioihin oltiin yhteydessä ja niillä oli tilaisuus kommentoida tuloksia ennen julkaisua.

Löysitkö virheen? Puuttuuko joku rahoitusalan toimija? Ota yhteyttä: .