Lähetä viesti suursijoittajalle

Ilmastotutkimuksen perusteella hiilivoimasta on luovuttava Euroopassa ja OECD-maissa vuoteen 2030 mennessä. Tätä vaativat yhä laajemmin myös vastuulliset sijoittajat, joilla on keskeinen asema vaadittavassa muutoksessa: he pystyvät vaikuttamaan yritysten toimintaan aktiivisen toimintansa ja pääomien uudelleensuuntaamisen avulla. Sijoittajat pystyvät vaikuttamaan myönteisellä tavalla siihen, että esimerkiksi Fortumia ja Uniperia johdetaan oikeaan suuntaan ilmastokriisin keskellä. Samalla sijoittajat turvaavat tulevat tuottonsa hiili- ja maineriskeiltä, joita fossiiliyhtiöihin sijoittaminen aiheuttaa.

Suomessa institutionaalisilla sijoittajilla kuten eläkeyhtiöillä on kohtuullisen hyvä maine, mutta hiilisijoituksia rajoittavien käytäntöjen ja hiilen alasajon suhteen monilla niistä on vielä runsaasti petrattavaa. Suursijoittajien hiilipolitiikoissa on lukuisia porsaanreikiä, jotka mahdollistavat tuen hiilisektorille.

Katso Hiilipolitiikkamittarista, minkälaisia pisteitä suomalaiset suursijoittajat saavat ja lue Hiilivapaa Suomen blogi aiheesta

Lähetä eläkeyhtiöiden ja pankkien päättäjille viesti ja kannusta kestävämpään hiilipolitiikkaan

Lähetä sijoittajalle viesti:

Valmis twiittipohja avautuu, kun klikkaat päättäjän twitter-nimeä.

Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa myös sähköpostia: katso täältä kirjepohja.