Toimittajan työkalupakki: nettonollatavoitteet

Keskeiset kysymykset

Aikataulu

  • Kuinka vahvaa kieltä yritys käyttää: puhuuko se pyrkimyksestä vai tavoitteesta?
  • Miten yritys perustelee valitsemansa tavoitevuoden?
   • Onko perusteissa huomioitu ilmastotieteen tai sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmia?
  • Sisältyykö suunnitelmaan välitavoitteita? Miten ne on perusteltu?
  • Mitä yritys aikoo tehdä tavoitteen saavuttamisen jälkeen?
  • Onko yritys julkaissut suunnitelmaa nettonollatavoitteen saavuttamisesta?
  • Onko yrityksellä lyhyen tähtäimen suunnitelmaa pitkän tähtäimen suunnitelmien saavuttamiseksi?
   • Mitkä toimet tehdään nopeasti ja mihin aletaan vasta valmistautua?
  • Onko nettonollatavoitteen aikataulu riittävän nopea?
   • Onko se linjassa alakohtaisten tai maakohtaisten nettonollatavoitteiden kanssa?

Seuranta

  • Sisältääkö yrityksen nettonollatavoite raportointimekanismin?
   • Esim. sisällyttääkö yritys tavoitteet taloudelliseen raportointiinsa?
  • Lupaako yritys tiedottaa läpinäkyvästi nettonollatavoitteen edistymisestä ja seurannasta?

Päästöt

  • Kattaako tavoite yrityksen:
   • hiilidioksidipäästöt (hiilineutraalius)
   • kaikki kasvihuonepäästöt mm. metaani (nettonolla)
   • vai kaikki kasvihuonepäästöt ja niiden heijastusvaikutukset (ilmastoneutraali)?
  • Kattaako tavoite koko yrityksen päästöt kaikilla tasoilla (scope 1, 2 ja 3)?
   • Scope 1: oman toiminnan päästöt
   • Scope 2: hankitun energian päästöt
   • Scope 3: muun arvoketju päästöt (esim. hankittujen tavaroiden tuotanto ja käyttö)

Keinot

  • Tukevatko yrityksen lyhyen ja pitkän tähtäimen toimet nettonollatavoitteen saavuttamista? Pelkkää tavoitteen asettamista ei voi pitää riittävänä ilmastotoimena.
  • Kuinka riippuvainen yritys on päästökompensaatioista?
  • Kuinka riippuvaisia yrityksen tavoitteet ovat tulevaisuuden teknologioista, joita ei ole vielä olemassa tai joiden mittakaava on riittämätön?
   • Näitä ovat esim. hiilen talteenotto ja varastointi (CCS, carbon capture and storage).
  • Onko yritys sitoutunut luopumaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä? Milloin?
  • Ovatko yrityksen lobbauskäytännöt linjassa sen nettonollatavoitteiden kanssa?
   • Kertooko yritys avoimesti lobbaustavoitteistaan ja miten avoimuus käy ilmi?
  • Käyttääkö yritys skenaariota, joka on yhteensopiva sen tavoitteen kanssa? VAI Ovatko yrityksen suunnitelmat päästöjen vähentämiseksi yhteensopivia sen ilmastotavoitteiden kanssa?

Tietolähteitä

 


Lue myös:

 1. Nettonollatavoitteiden arvioinnista
 2. Suursijoittajien ilmastolinjausten arvioinnista
 3. Energiasektorin ilmastolupausten arvionnista