Toimittajan työkalupakki: suursijoittajien ilmastolinjaukset

Keskeiset kysymykset

Suursijoittajien (esim. pankki tai eläkeyhtiö) ilmastolinjausten sisältö

  • Kattaako sijoittajan hiilipolitiikka sekä hiilikaivostoiminnan että hiilivoimalat?
  • Kattaako linjaus yritysrahoituksen vai ainoastaan hankerahoituksen?
  • Mikä osuus sijoittajan omaisuudesta kuuluu linjauksen piiriin?
  • Pankeilla: koskeeko linjaus vain varainhoitoa vai myös rahoitusta?
  • Miten linjauksessa suhtaudutaan vajaisiin tai puuttuviin tietoihin ilmastovaikutuksista?

Poissulku ja divestointi

  • Mihin yrityssijoituksiin tai minkälaisen toiminnan rahoittamiseen poissulku käytännössä vaikuttaa?
   • Kuinka monta yritystä ilmastolinjauksen poissulkemisperusteet kattavat teoriassa?
   • Kuinka monta yritystä todellisuudessa suljetaan pois sijoituksista tai rahoitustoiminnasta?
   • Eli montako uutta poissulkua fossiilipolitiikan tiukentaminen aiheuttaa?
    • Mikä muuttuu verrattuna aiempaan tilanteeseen: vedetäänkö jotkut sijoitukset pois tai lopetetaanko joidenkin nykyisten asiakkaiden rahoittaminen?
  • Miten poissulkemista on rajattu ja miksi?
   • Suojellaanko nykyisiä asiakkaita, kotimaisia yrityksiä tai yrityksiä, joiden hallituksiin on kytköksiä?
  • Onko sijoittaja tehnyt poissulkuluettelon, jossa listaa yritykset, joihin se ei sijoita?
  • Kuinka paljon ilmastolinjaus aiheuttaa sijoittajalle vuosittaisia tulonmenetyksiä?

Kiinnitä huomiota

  • Suursijoittajan vaikuttaminen sijoituskohteidensa ilmastotoimiin on uskottavampaa, jos sillä on julkinen suunnitelma aktiivisesta omistajuudesta.
   • Suunnitelmaan tulisi kuulua aikataulu ja tavoitteet
  • Kannattaa tarkkailla, montako henkeä työskentelee sijoittajan ESG-tiimissä ja millä senioriteetin tasolla.
  • Sijoittajan tai pankin oma ilmastoviestintä saattaa olla ylioptimistista.
   • Esim. yksittäisellä poissulkukriteerillä tai -prosentilla viestitään ilmastovastuullisuudesta, vaikka se säilyttäisi valta-osan fossiilisijoituksista ja -rahoituksesta ennallaan.

Tietolähteitä

  •  Coal Policy Tool
  • Global Coal Exit Finance data 
   • Tietokanta suursijoittajien hiilisijoituksista
  • Global Oil & Gas Exit List
   • Tietokanta kertoo, mitkä sijoitusten ja rahoituksen kohteena olevat yhtiöt laajentavat öljyn ja kaasun tuotantoa ja mitkä yhtiöt ovat käyttävät kiistanalaisimpia tuotantotapoja, esim. vesisärötystä.
  • Influence Map
   • InfluenceMap on riippumaton ajatushautomo joka tarjoaa tietoa siitä, miten yritykset ja rahoituslaitokset vaikuttavat ilmastokriisiin.
  • Suomalaisten eläkeyhtiöiden toimintakertomukset ja tilinpäätökset – mihin suomalaisten eläkerahat sijoitetaan?

 


Lue myös:

 1. Nettonollatavoitteiden arvioinnista
 2. Suursijoittajien ilmastolinjausten arvioinnista
 3. Energiasektorin ilmastolupausten arvionnista