Lähetä viesti ja vaikuta!

Hallitus tekee pian yhden Suomen tärkeimmistä ilmastopäätöksistä. Valtio on merkittävä omistaja useassa suuripäästöisestä yrityksessä ja vaikuttaa niihin omistajaohjauksen kautta. Omistajaohjauksen uudet linjaukset ovat juuri nyt työn alla, joten nyt on oikea aika vaikuttaa!

Omistajaohjauksen on edistettävä kestävää kehitystä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, fossiilisesta energiasta luopumista, kiertotaloutta ja siirtymää puhtaaseen teknologiaan:

→ Valtionyhtiöiden raportoitava ilmastoriskeistä ja tehtävä suunnitelma toiminnan sopeuttamisesta 1,5 asteen lämpötilarajaan.

→ Yhtiöiden johdon ja hallitusten jäsenten nimityksissä pitää korostua saavutukset ilmastokriisin pysäyttämisessä.

→ Valtionyhtiöiden on raportoitava lobbauskäytännöistään. Yhtiöiden suora ja toimialajärjestöjen kautta tapahtuva lobbaus ei saa heikentää ilmastotoimia.

→ Valtionyhtiöiden on huomioitava koko arvoketjun päästöt ja korkeapäästöiset omistukset on suljettava myymisen sijasta.

Lue ympäristöjärjestöjen kirje ministereille, blogikirjoituksemme, Greenpeacen tiedote, saksalaisten ympäristöjärjestöjen kirje omistajaohjausministerille sekä Finnwatchin blogit täältä ja täältä.

Kerro omistajaohjausministerille sekä hallituspuolueiden johtajille, että Suomen on pystyttävä parempaan!

Lähetä ministerille viesti:

Valmis twiittipohja avautuu, kun klikkaat ministerin twitter-nimeä.

Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa myös sähköpostia: katso täältä kirjepohja.