Valtionyhtiöiden ohjauksessa huomioidaan jatkossa ilmastotavoitteet – seuraavaksi tarvitaan konkreettisia tekoja

Kuva: Tommi Selander/Unsplash

Hallitus on hyväksynyt 8.4. omistajaohjauksen periaatepäätöksen, jonka mukaan valtionyhtiöiden on huomioitava Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen. Tämä on ilmaston kannalta merkittävä päätös, sillä monien valtionyhtiöiden päästöt ovat huomattavat. Seuraavaksi hallituksen on varmistettava, että yhtiöt todella siirtyvät 1,5 asteen mukaiselle polulle.

On voitto ilmastolle, että valtionyhtiöiden ohjauksessa huomioidaan jatkossa ilmastotavoitteet.

“On voitto ilmastolle, että valtionyhtiöiden ohjauksessa huomioidaan jatkossa ilmastotavoitteet. Tämä on linjassa sekä hallitusohjelman että puolueiden vaalilupausten kanssa. Vastuullisuus on nykyään olennainen osa menestyvää liiketoimintaa. Ei kuitenkaan riitä, että yhtiöt huomioivat ilmastonmuutoksen ja päästöjen vähentämisen vain silloin, kun se on helppoa. Valtionyhtiöiden ilmastotoimet eivät ole riittäviä, ellei yhtiöiden liiketoiminta ole kokonaisuudessaan linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa”, toteaa Vera Kauppinen, Hiilivapaa Suomi -kampanjan koordinaattori.

Valtionyhtiöiden ilmastotoimet eivät ole riittäviä, ellei yhtiöiden liiketoiminta ole kokonaisuudessaan linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

Suuripäästöisimmät valtionyhtiöt ovat Fortum, Finnair, Neste ja Vapo. Yhtiöiden yhteenlasketut suorat hiilidioksidipäästöt ovat 27 miljoonaa tonnia, mikä vastaa suuruudeltaan lähes puolta Suomen valtion hiilidioksidipäästöistä (56 miljoonaa tonnia).

Erityisesti Fortumin toiminta ilmastokriisin keskellä on ollut ristiriidassa yhtiön strategian ja puheiden kanssa. Fortumin tytäryhtiö Uniper on avaamassa kesällä 2020 uutta Datteln 4 -hiilivoimalaa Saksaan. Yhtiö uhkaa myös haastaa Alankomaat välimiesoikeuteen maan hyväksyttyä kivihiilen energiakäytön kieltävän lain. Lisäksi Fortum ja Uniper eivät suunnittele Venäjällä sijaitsevien hiilivoimaloidensa sulkemista ilmastotieteen vaatimassa aikataulussa vuoteen 2030 mennessä.

“Valtion tahtotila on nyt harvinaisen selvä. Liiketoiminnan sopeuttaminen 1,5 asteen tavoitteeseen ei ole helppoa, mutta valtionyhtiöiden on käärittävä hihat ja tehtävä osansa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Yhtiöiden on tehtävä aikataulutetut, tieteeseen perustuvat suunnitelmat, joilla tavoitteisiin päästään. Hallituksen taas on seurattava yhtiöitä ja puututtava aktiivisesti toimiin, jotka ovat ristiriidassa omistajaohjauksen periaatteiden kanssa”, Kauppinen vaatii.

Hallituksen taas on seurattava yhtiöitä ja puututtava aktiivisesti toimiin, jotka ovat ristiriidassa omistajaohjauksen periaatteiden kanssa.

Lisätietoja:
Vera Kauppinen, Hiilivapaa Suomi -kampanjan koordinaattori, 044 576 9999, vera.kauppinen(at)hiilivapaasuomi.fi