Kuntavaaliehdokas, näytä tukesi Hiilivapaa Jyväskylä -kampanjalle!

Kuvassa Rauhalahden voimalaitos (turve, puu, kivihiili), Jyväskylä

Hyvä kuntavaaliehdokas,

Jyväskylässä tehdään suurta energiaremonttia. Poliittisilta päättäjiltä vaaditaan kannanottoja ja tekoja puhtaamman tulevaisuuden puolesta Jyväskylässä. Fossiilisten polttoaineiden, turpeen ja kivihiilen, käyttö ei tue kestävää kehitystä eikä ilmastotavoitteita. Korvaavia puhtaita energiamuotoja ja teknologioita on olemassa – kyse on valinnoista ja poliittisesta tahdosta. Kuntavaaliehdokkaana voit edistää tulevaisuuden energiavalintoja. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä merkittäviä muutoksia: on siirryttävä puhtaaseen uusiutuvaan energiaan.

Tule mukaan

Täytä sitoutumislomake. Äänestäjäsi näkevät sitoumuksesi edistää Hiilivapaa Jyväskylä -kampanjaa ja ilmastonmuutoksen torjumista.

Turve ja kivihiili historiaan!

Jyväskylän energiasta yli 40% tuotetaan edelleen turpeella. Turve edistää ilmaston lämpenemistä ja sen polton hyötysuhde on saatuun energiamäärään nähden heikko. Turve on fossiilinen polttoaine, jonka poltosta on päästävä irti mahdollisimman nopeasti.

Hiilivapaa Jyväskylä!

Kampanjassa vaadimme, että turpeen poltto lopetetaan vuoteen 2020 mennessä. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on välttämätöntä toimia nopeammin kuin mihin kaupungin päättäjät ovat tällä hetkellä sitoutuneet. Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, joka edellyttää turpeen polton lopettamista välittömästi.

Turve tulee korvata kestävillä ratkaisuilla, kuten maalämmöllä, tuulivoimalla, aurinkoenergialla, hajautetulla uusiutuvalla energiantuotannolla sekä energian säästöllä.

Ehdokas, anna tukesi hiilivapaalle Jyväskylälle ja täytä sitoutumislomake.