Tulevaisuuden energiaa Jyväskylään -vaalipaneeli 27.3.

Maanantaina 27.3. pidettiin tilaisuus Tulevaisuuden energiaa Jyväskylään. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntija-alustuksia ja kuntavaaliehdokkaiden paneelikeskustelu. Paneelissa eri puolueiden edustajat keskustelivat erilaisista ratkaisumalleista siihen, miten Hiilivapaa Jyväskylä saataisiin sekä kuntavaaliehdokkaiden että äänestäjien tietoisuuteen.

Panelistien keskuudessa tuli esiin erilaisia poliittisia näkemyksiä. Siinä missä oikealla mm. pohdittiin sitä, miten jokainen saa itse valita tulevaisuudessa omat energiaratkaisunsa ja keskitytään markkinointiin, niin hieman vihreämmältä puolelta tuli enemmänkin kyseenalaistamista siihen, miten esimerkiksi Jyväskylän Energia voisi jatkossa välttää investoinnit, jotka eivät ole kovin kauaskantoisia.

Kattilakysymysten osalta Vihreiden ja Jyväskylän Energian välillä tuli paneelivaiheessa keskustelua siitä, että vaikka biohake on parempi vaihtoehto kuin turve, on se kuitenkin olisi se ”fossiilittomampi” vaihtoehto. Myöskin sen takia että puu ei sitoudu samalla tavalla kuin turve maan kuoreen, johtuen siitä, että se on vielä ns. vapaassa hiilenkierrossa, ja osittain myös sitä kautta se luokitellaan uusiutuviin.

Parempia ratkaisuja ollaan etsimässä mm. yhteisöenergian ja fossiilittoman energiantuotannon piiristä kansalaisvaikuttamisen keinoin – toivottavasti myös Jyväskylän energiapäättäjät vastaavat haasteeseen omalta osaltaan.

Paneelissa tuli hyvin esille erityyppisiä näkökantoja ja keskustelua heräsi. Asia on yhteinen, ja keskustelu varmasti jatkuu tilaisuuden jälkeenkin. Kiitämme kaikkia osallistujia. Tästä on hyvä jatkaa kohti Hiilivapaata Jyväskylää!

Kuntavaaliehdokas, näytä tukesi Hiilivapaa Jyväskylä -kampanjalle!

Kuvassa Rauhalahden voimalaitos (turve, puu, kivihiili), Jyväskylä

Hyvä kuntavaaliehdokas,

Jyväskylässä tehdään suurta energiaremonttia. Poliittisilta päättäjiltä vaaditaan kannanottoja ja tekoja puhtaamman tulevaisuuden puolesta Jyväskylässä. Fossiilisten polttoaineiden, turpeen ja kivihiilen, käyttö ei tue kestävää kehitystä eikä ilmastotavoitteita. Korvaavia puhtaita energiamuotoja ja teknologioita on olemassa – kyse on valinnoista ja poliittisesta tahdosta. Kuntavaaliehdokkaana voit edistää tulevaisuuden energiavalintoja. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä merkittäviä muutoksia: on siirryttävä puhtaaseen uusiutuvaan energiaan.

Tule mukaan

Täytä sitoutumislomake. Äänestäjäsi näkevät sitoumuksesi edistää Hiilivapaa Jyväskylä -kampanjaa ja ilmastonmuutoksen torjumista.

Turve ja kivihiili historiaan!

Jyväskylän energiasta yli 40% tuotetaan edelleen turpeella. Turve edistää ilmaston lämpenemistä ja sen polton hyötysuhde on saatuun energiamäärään nähden heikko. Turve on fossiilinen polttoaine, jonka poltosta on päästävä irti mahdollisimman nopeasti.

Hiilivapaa Jyväskylä!

Kampanjassa vaadimme, että turpeen poltto lopetetaan vuoteen 2020 mennessä. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on välttämätöntä toimia nopeammin kuin mihin kaupungin päättäjät ovat tällä hetkellä sitoutuneet. Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, joka edellyttää turpeen polton lopettamista välittömästi.

Turve tulee korvata kestävillä ratkaisuilla, kuten maalämmöllä, tuulivoimalla, aurinkoenergialla, hajautetulla uusiutuvalla energiantuotannolla sekä energian säästöllä.

Ehdokas, anna tukesi hiilivapaalle Jyväskylälle ja täytä sitoutumislomake.